Red Hat, światowy lider wśród dostawców rozwiązań open source, poinformował o dostępności nowego wydania Red Hat Storage, które pomoże klientom korporacyjnym wykorzystać pełen potencjał otwartego systemu pamięci masowej, bez kompromisów pod względem możliwości, wydajności i łatwości zarządzania. Udostępniono również nowe rozwiązanie Red Hat Storage Test Drives, które pozwoli klientom korporacyjnym bezpłatnie wypróbować rozwiązanie Red Hat Storage Server w usłudze Amazon Web Services (AWS).

Korporacyjna infrastruktura pamięci masowych zmienia się wskutek migracji do chmury, szybkiego przyrostu danych nieustrukturyzowanych oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Przedsiębiorstwa potrzebują elastycznego i ekonomicznego podejścia, dzięki któremu będą mogły uporać się z rosnącą liczbą danych. Dlatego też ich wymagania w zakresie pojemności zwiększyły się z terabajtów do petabajtów.

Według ustaleń firmy IDC, podejście Red Hat do skalowanej poziomo pamięci masowej może przynieść znaczne korzyści. W niedawno opublikowanym, sponsorowanym przez Red Hat artykule poświęconym ekonomii pamięci masowej opartej na oprogramowaniu, IDC twierdzi, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Red Hat pozwalają zaoszczędzić nawet 52 proc. kosztów infrastruktury i dodatkowe 20 proc. kosztów operacyjnych.

Red Hat Storage Server 2.1 łączy niezawodność i funkcje najwyższej klasy systemu Red Hat Enterprise Linux 6.4 z najnowszym społecznościowym wydaniem GlusterFS – otwartą platformą wirtualizacji oVirt oraz systemem plików XFS. Dzięki tym rozwiązaniom Red Hat oferuje nową generację pamięci masowej opartej na otwartym oprogramowaniu. Red Hat Storage Server 2.1 został zaprojektowany i rygorystycznie przetestowany tak, aby spełniał wymagania w zakresie wydajności i skalowalności maksymalnych obciążeń roboczych, a także, aby stanowił fundament aplikacji chmurowych oraz Big Data.

Do najważniejszych nowych funkcji w Red Hat Storage Server 2.1 należą:

Kompleksowa obsługa OpenStack

  • Klienci mogą korzystać z dostępu do pełnych zasobów chmury prywatnej, dzięki rozwiązaniu Red Hat Storage Server i platformie Red Hat Enterprise Linux OpenStack, które są zintegrowane, rozwijane i wspierane przez jednego producenta.

  • Integracja z najnowszą wersją OpenStack (z możliwością przechowywania obiektów) jest obecnie dostępna za pośrednictwem warstwy API Object Storage (Swift) w API w wydaniu OpenStack Grizzly.

  • Zasoby dyskowe dla komponentów Block Storage (Cinder) oraz Image Service (Glance) platformy OpenStack.

Ochrona danych poprzez wydajną georeplikację

  • Technologia replikacji geograficznej zwiększa bezpieczeństwo i dostępność danych, dzięki kopiowaniu dużych ilości nieustrukturyzowanych danych przez łącze WAN do lokalizacji zapasowej w celu spełnienia rygorystycznych wymagań w zakresie odzyskiwania danych. Wewnętrzne testy Red Hat wykazały 38-krotny wzrost wydajności w porównaniu z istniejącymi wersjami Red Hat Storage.

  • Georeplikacja posiada mechanizmy obsługi błędów, działające dzięki zintegrowanemu monitorowaniu i szczegółowemu wglądowi w stan operacji powielania danych.

Większa kompatybilność i bezpieczeństwo środowisk Microsoft® Windows®

  • Pełna kompatybilność z protokołem Server Message Block (SMB) 2.0, integracja usługi Microsoft Active Directory™ oraz zwiększona wydajność sprawiają, że Red Hat Storage nadaje się doskonale do obsługi plików Windows oraz korporacyjnego „synchronizowania i udostępniania” danych. Wewnętrzne testy Red Hat wykazały trzykrotny wzrost wydajności protokołu SMB 2.0 i lepsze działanie usługi Active Directory w porównaniu z wersją SMB 1.0.

Nowe możliwości zarządzania i obsługi

  • Integracja z platformą Red Hat Satellite umożliwia łatwe instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie serwerów Red Hat Storage. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które potrzebują pełnej kontroli nad utrzymaniem i implementacją pakietów.

  • Zaktualizowana wersja Red Hat Storage Console oferuje większą funkcjonalność oraz elastyczność zarządzania cyklem użytkowania całego klastra Red Hat Storage.

  • Integracja rozwiązania Red Hat Customer Portal z Red Hat Storage Console zapewnia klientom dostęp do ważnych informacji na temat wsparcia technicznego, artykułów bazy wiedzy, dokumentacji, filmów wideo i innych zasobów.

Ponadto Red Hat oferuje szkolenia Storage Server Administration, które uczą administratorów, jak instalować, konfigurować i utrzymywać klaster Red Hat Storage Servers z naciskiem na wysoką dostępność protokołów CIFS/SMB i NFS w połączeniu z CTDB, zunifikowane przechowywanie plików i obiektów oraz georeplikację. Red Hat oferuje też certyfikat Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage, który wymaga zdania rygorystycznego egzaminu praktycznego z tych dziedzin.

Internetowa transmisja z wirtualnej premiery

Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, co dyrektorzy i partnerzy Red Hat mówią o Red Hat Storage 2.1, zobacz przemówienia i prezentacje z premiery „Storage for the Modern Data Center”.

Ranga Rangachari, wiceprezes i dyrektor generalny, Red Hat Storage

„Red Hat Storage nadal redefiniuje i rewolucjonizuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają nieustrukturyzowanymi danymi, jednocześnie wyznaczając standard pamięci masowej opartej na otwartym oprogramowaniu. Nowe funkcje serwerów Red Hat Storage zaprojektowano tak, aby pomóc klientom w optymalizowaniu poziomu oferowanych usług, zwiększaniu elastyczności biznesowej oraz uproszczeniu i zwiększaniu efektywności operacyjnej chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych”.

Iain Gray, wiceprezes ds. usług, Red Hat

„Nowy certyfikat wiedzy w zakresie Hybrid Cloud Storage jest świadectwem, które potwierdza umiejętności konfigurowania, strojenia oraz wdrażania elastycznych, skalowalnych i niezawodnych pamięci masowych z wykorzystaniem Red Hat Storage Server. Podobnie jak w przypadku innych certyfikatów Red Hat, specjaliści ds. technologii mogą zdobyć ten tytuł po zdaniu rygorystycznego, praktycznego egzaminu, który bada rzeczywiste umiejętności oraz zdolność do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce”.

Katsumi Nagata, członek zarządu oraz dyrektor działu technologii i inżynierii, NTT Plala Inc.

„Oferujemy szeroką gamę usług rozrywkowych, w tym kanały telewizyjne, wideo na żądanie (VOD) oraz muzykę i gry w chmurze. Każda oferowana usługa wymaga dobrania odpowiedniego rodzaju pamięci masowej. Red Hat Storage zapewnia wysoką dostępność i skalowalność przy niskich kosztach przez wykorzystanie technologii GlusterFS. Dzięki temu możemy budować niezawodne platformy, które spełniają wymagania dostawców usług”.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej mogą stanowić „stwierdzenia wybiegające w przyszłość” w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość opisują bieżące oczekiwania wobec przyszłych zdarzeń i obejmują każde stwierdzenie, które nie ma bezpośredniego związku z historycznymi lub bieżącymi faktami. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od wyrażonych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość wskutek różnych ważnych czynników, takich jak: zagrożenia związane z opóźnieniami lub ograniczeniami wydatków na technologię; efekty konsolidacji branży; zdolność firmy do skutecznego konkurowania; niepewność i niekorzystne wyniki postępowań sądowych oraz powiązanych ugód; niezdolność firmy do adekwatnej ochrony własności intelektualnej oraz możliwość naruszenia lub złamania warunków licencyjnych dotyczących własności intelektualnej firm trzecich; zdolność do stymulowania i zaspokajania popytu na nowe produkty i innowacje technologiczne; zagrożenia związane z ochroną danych i informacji; nieefektywne zarządzanie i niedostateczna kontrola nad rozwojem firmy i jej międzynarodową działalnością; wahania kursów walut; zmiany w kluczowym personelu, a także inne czynniki opisane w naszym najnowszym kwartalnym raporcie na formularzu 10-Q (którego kopię można uzyskać za pośrednictwem witryny Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod adresem http://www.sec.gov), w tym wymienione pod nagłówkami „Risk Factors” oraz „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations”. Ponadto rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oczekiwanych ze względu na bardziej ogólne czynniki, takie jak (bez ograniczeń): ogólna kondycja oraz tempo rozwoju branży i rynku; warunki gospodarcze i polityczne; zmiany polityki rządowej i publicznej; oraz skutki katastrof naturalnych, w tym trzęsień ziemi i powodzi. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszej informacji prasowej reprezentują poglądy firmy w dniu publikacji, które mogą ulec zmianie. Choć jednak firma może w przyszłości zaktualizować te stwierdzenia, to nie jest do tego w żaden sposób zobowiązana. Nie należy zakładać, że stwierdzenia te reprezentują poglądy firmy w jakimkolwiek okresie następującym po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

1. Listopad 2012 r., IDC #238044, Volume: 1 Executive Information: Top 10 Predictions, do pobrania tutaj

2. Artykuł IDC sponsorowany przez Red Hat, The Economics of Software-based Storage, lipiec 2013, do pobrania tutaj

Grafika, źródło: Red Hat

Źródło: Red Hat