Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego - już rok LiquiDATA

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Dokładnie rok temu, podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbył się pierwszy pokaz technologii LiquiDATA - zorganizowany przez Grupę BOSSG wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych.

Nagrody i wyróżnienia

Technologia LiquiDATA została doceniona przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, które przyznało nagrodę "Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych", i przez innowacyjne chemiczne niszczenie nośników danych KSOIN, które to przyznało podczas targów EUROPOLTECH 2011 nagrodę w kategorii Nowoczesne Technologie Ochrony Informacji.

Niewątpliwie do jednego z ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć nawiązanie współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT + (reprezentujące Gminę Wrocław, która w uznaniu dla zalet technologii LiquiDATA i docenieniu jej perspektywiczności zaangażowała w jej rozwój znaczne środki), w ramach której została powołana nowa spółka -BOSSG & EIT+ Technologies Sp. z o. o., której celem jest rozwój technologii LiquiDATA, tak aby jeszcze sprawniej przeprowadzać cały proces niszczenia dysków twardych.

Plany na przyszłość

W ramach prac BOSSG & EIT+ Technologies opracowana zostanie nowa technologia, która usprawni proces niszczenia nośników danych i znacznie go przyspieszy. Jednym z jej elementów będzie bardziej efektywna metoda rozdrabniania talerzy dysków, która pozwoli na otrzymanie wiórków o minimalnej wielkości, co pozwoli na skrócenie procesu niszczenia i lepsze przewidywanie czasu trwania kolejnych etapów tego procesu. Kolejnym ważnym zadaniem jest stworzenie zupełnie nowej mieszaniny chemicznej, w której wiórki będą rozpuszczane w jednej reakcji chemicznej zamiast w dwóch. Dzięki temu, utrzymując gwarancję stuprocentowego zniszczenia dysków, proces ich niszczenia zostanie znacznie przyspieszony, co pozwoli efektywniej realizować nawet bardzo duże zamówienia.

W najbliższym czasie zostanie także udostępniona komercyjnie mniejsza wersja Mobilnego Centrum Utylizacji Danych, przeznaczona do korzystniejszej kosztowo obsługi klientów mających mniejszą ilość nośników do zniszczenia. Wprowadzone zostaną także pewne ułatwienia dla osób prywatnych coraz częściej pytających o możliwość zniszczenia nawet pojedynczych nośników.

Źródło: BOSSG Data Security