GTS podpisał kontrakt z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na uruchomienie wirtualnego centrum danych

W ramach podpisanej na 12 miesięcy umowy GTS Poland dostarczy dla Ministerstwa chmurę prywatną w postaci wirtualnego centrum danych. Kontrakt został podpisany po przeprowadzaniu próbnych testów środowiska wirtualnego, które spełniły oczekiwania klienta. Dodatkowo GTS Poland dostarczy również usługę pamięci masowej.

W pierwszej kolejności do chmury przeniesione zostaną aplikacje niekrytyczne dla funkcjonowania Ministerstwa, a następnie po kolei przenoszone będą inne systemy.

Ważnym punktem umowy, który miał wpływ na wybór GTS jako dostawcy usługi wirtualnej, były zapisy dotyczące przewarzania i ochrony danych osobowych. GTS jako właściciel infrastruktury centrum danych, w oparciu o którą świadczy również rozwiązania w chmurze, jest w stanie je spełnić.

Chmura prywatna, uruchomiona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jest kolejnym innowacyjnym projektem informatycznym wdrożonym przez Ministerstwo. Możliwe jest dzięki niemu efektywne i racjonalne pod względem kosztowym i operacyjnym zarządzanie zasobami IT.

Źródło: GTS