HP z firmą F5, (liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych do udostępniania aplikacji Application Delivery Networking - ADN),wspólnie oferują pierwsze w branży rozwiązania umożliwiające konwergentną konfigurację aplikacji i sieci. Pozwala to na zarządzanie aplikacjami za pomocą jednej konsoli HP Intelligent Management Center i daje możliwość zapewnienia odpowiedniej szybkości i elastyczności oraz bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami przetwarzania w chmurze.

Rozwiązania te są oparte na integracji technologii HP Virtual Application Networks, która wirtualizuje sieci i automatyzuje procesy konfiguracji oraz technologii F5 ADN, która robi to samo w odniesieniu do konfiguracji aplikacji.

"Starsze sieci są statyczne, brak im elastyczności. Bezpieczne udostępnianie ich użytkownikom nowych aplikacji i usług działających w chmurze wymaga zbyt wielu czynności ręcznych"

- powiedział Joe Skorupa, wybitny analityk, wiceprezes firmy Gartner.

- Przejście na zarządzanie zautomatyzowane, oparte na politykach, które zapewnia optymalną konfigurację - od aplikacji, przez sieć po użytkownika - pozwala przedsiębiorstwom znacznie przyspieszyć wdrażanie aplikacji oraz uniknąć błędów pojawiających się przy konfiguracji niezależnej ręcznej".

Wdrażanie aplikacji w typowym centrum przetwarzania danych wymaga miesięcy ręcznego konfigurowania kolejnych urządzeń w kilku warstwach infrastruktury sieci. Podobnie aplikacje wymagają wielotygodniowego konfigurowania szczegółów, takich jak profile połączeń użytkowników z urządzeniami należącymi do firmy i do pracowników. Implementacja typowej sieci centrum przetwarzania danych może wymagać ręcznego wprowadzenia ponad 250 000 wierszy poleceń i wykonania ponad 100 000 kroków konfigurowania aplikacji. Dodatkowo procesy przeprowadzane ręcznie są podatne na błędy które dodatkowo mogą się nawarstwiać w wyniku długotrwałego procesu tworzenia centrum przetwarzania.

Ponieważ branża IT w coraz większym stopniu przechodzi na przetwarzanie w chmurze i w innych dynamicznych środowiskach obliczeniowych, procesy ręcznego konfigurowania sieci i aplikacji za pomocą wiersza poleceń szybko stają się przestarzałe.(1)

"Informatyka powinna nadążać za tempem rozwoju firmy, ale przestarzałe procedury konfigurowania aplikacji, sieci i użytkowników tworzą bariery, które uniemożliwiają osiągnięcie tej elastyczności"

-powiedziała Bethany Mayer, wiceprezes i dyrektor działu rozwiązań sieciowych HP (HP Networking).

"Dzięki technologii HP Virtual Application Networks i naszej współpracy z F5, klienci będą mogli zwirtualizować i zautomatyzować cały proces konfiguracji - od aplikacji po sieć i użytkownika - w oparciu o zarządzanie sterowane regułami. Pozwoli im to wdrażać aplikacje u użytkowników w ciągu minut, a nie tygodni czy miesięcy".

Technologia HP Virtual Application Networks daje przedsiębiorstwom zwirtualizowany, kompleksowy obraz sieci i umożliwia im przekształcenie sztywnej, statycznej sieci korporacyjnej w programowalną sieć wirtualną wykorzystywaną przez wiele podmiotów i rozpoznającą aplikacje. Technologia HP Virtual Application Networks, wykorzystująca nowe technologie sieciowe, takie jak OpenFlow, u żywa szablonów, za pomocą których określa wymagania dotyczące udostępniania aplikacji i wprowadza zautomatyzowane, oparte na politykach podejście do konfiguracji sieci.

Rozwiązania F5 ADN umożliwiają klientom zarządzanie udostępnianiem aplikacji w obrębie całej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Pozwala to na skalowanie aplikacji i dostosowywanie ich do potrzeb biznesowych oraz gwarantuje ich bezpieczeństwo, szybkość i dostępność. Rozwiązania F5 ADN tworzą dynamiczną infrastrukturę, która znacznie poprawia wydajność i dostępność maszyn fizycznych i wirtualnych, co usprawnia zarządzanie udostępnianiem aplikacji na wielu urządzeniach.

HP i F5 dostarczają przetestowane, zweryfikowane rozwiązania do wdrażania Microsoft® Exchange 2010, wirtualizacji serwerów i odtwarzania w przypadku awarii w skali całego przedsiębiorstwa w ciągu kilku minut. Ponadto zwiększają one dziesięciokrotnie mobilność maszyn wirtualnych.(1)

Daje to następujące korzyści:

  • Krótszy czas pobierania plików przez użytkowników, zmniejszenie ilości spamu o 70 procent, zwiększenie efektywności administratora nawet o 33 procent oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla Microsoft Exchange 2010 w całej sieci.(1)

  • Uwolnienie do 40 procent zasobów serwera i zwiększenie gęstości maszyn wirtualnych o 60 procent oraz nawet trzykrotne zwiększenie szybkości aplikacji przy wirtualizacji serwerów.(1)

  • Skrócenie czasu przeniesienia maszyny wirtualnej pomiędzy centrami przetwarzania danych przy odtwarzaniu po awarii z 20 minut do 38 sekund.(1)

Poprawa zarządzania BYOD w całym przedsiębiorstwie

Prawie 60 procent przedsiębiorstw nie jest pewnych urządzeń połączonych z ich siecią. (2) HP i F5 upraszczają zarządzanie urządzeniami prywatnymi używanymi do pracy (bring-your-own-device -BYOD) dostarczając rozwiązania, które łączą w sobie uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń oraz kontrolę dostępu do aplikacji.

Nowe rozwiązanie HP BYOD współpracuje z technologią F5 ADN, co pozwala ujednolicić logowanie, konfigurowanie i monitorowanie urządzeń użytkowników w sieci przedsiębiorstwa oraz kontrolować dostęp do aplikacji w całym przedsiębiorstwie za pomocą jednej platformy zarządzania.

Nowe usługi HP przyspieszają i optymalizują aplikacje w centrach przetwarzania danych Oferta usług optymalizacji infrastruktury sieci - HP Network Infrastructure Optimization Services - umożliwia klientom ocenę ruchu w sieci i stanu infrastruktury w celu znalezienia potencjalnych wąskich gardeł, i zagwarantowania wysokiej jakości obsługi użytkowników.

Więcej informacji na temat rozwiązań sieciowych HP można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/networking

(1) Na podstawie wewnętrznych testów HP i F5.
(2) Badanie SANS Mobility/BYOD Security, marzec 2012 r.

Źródło: HP