GTS Central Europe (GTS) poinformował o uzyskaniu certyfikatu zgodności z ISO 27001, międzynarodową normą standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), dla centrów danych GTS w całym regionie.

Proces certyfikacji GTS przeprowadził DetNorske Veritas (DNV), światowy dostawca usług w zakresie zarządzania ryzykiem. Badanie składało się z wielu rund audytów we wszystkich 14 centrach danych GTS, w tym w dwóch polskich zarządzanych przez GTS Poland oraz w CE Colo będącym największym, niezależnym telekomunikacyjnie centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem audytów było sprawdzenie przestrzegania przez GTS zasad oraz procedur określonych dla SZBI w ramach normy ISO 27001.

„Gratulujemy GTS uzyskania certyfikatów dla wszystkich spółek w regionie. To osiągnięcie pokazuje zaangażowanie firmy na rzecz świadczenia swoim klientom usług spełniających najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji”

- komentuje Tomas Urban, dyrektor zarządzający DetNorske Veritas w Czechach i Słowacji.

ISO 27001 formalnie określa system zarządzania, który umożliwia organizacjom identyfikowanie, projektowanie oraz wdrażanie mechanizmów kontroli bezpieczeństwa informacji oraz procesów niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i dostępności zasobów informacyjnych. Certyfikat ISO 27001 potwierdza możliwości GTS w zakresie opracowywania oraz utrzymywania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, spełniających następujące wymagania:

  • ocena i identyfikacja ryzyk organizacji pod względem bezpieczeństwa informacyjnego na podstawie zagrożeń, słabych stron oraz skutków naruszenia bezpieczeństwa informacji;

  • projektowanie i wdrażanie spójnego pakietu mechanizmów kontroli bezpieczeństwa informacji oraz procesów w celu reagowania na wszelkie nieakceptowalne ryzyka;

  • utrzymanie na bieżąco kompleksowego, ramowego procesu zarządzania, którego celem jest zapewnienia stałej skuteczności mechanizmów kontroli bezpieczeństwa.

„Jesteśmy dumni z uzyskania certyfikatu ISO”,

mówi Ignacio Irurita, Wiceprezes ds. Technicznych, GTS.

„Rozumiemy znaczenie zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji w celu ochrony oraz zachowania integralności poufnych danych naszych klientów. Ten certyfikat potwierdza naszą determinację, aby świadczyć na rzecz firm niezawodne, bezpieczne, jak najlepsze w swoje klasie usługi przetwarzania danych w chmurze oraz w centrach danych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.”

Źródło: GTS