Nowatorskie rozwiązania upraszczają, uelastyczniają i automatyzują sieć w centrum przetwarzania danych

HP wprowadza na rynek najbardziej kompleksową infrastrukturę sieciową SDN na potrzeby usług udostępnianych w chmurze
HP wprowadza na rynek najbardziej kompleksową infrastrukturę sieciową SDN na potrzeby usług udostępnianych w chmurze, źródło: HP

HP zaprezentowała najlepszą w branży infrastrukturę sieci do centrów przetwarzania danych opartą na architekturze HP FlexNetwork. Umożliwia ona klientom HP, usprawnienie działalności dzięki dwukrotnie większej skalowalności(1) oraz o 75% mniejszej złożoności infrastruktury (w porównaniu z infrastrukturami wykorzystywanymi obecnie(2)) przy jednoczesnym skróceniu czasu wdrożenia sieci z kilku miesięcy do kilku minut(3).

Wraz z przechodzeniem przedsiębiorstw na funkcjonowanie w modelu chmury obliczeniowej, dotychczasowe architektury sieciowe przestają sobie radzić z zapewnianiem natychmiastowego dostępu do aplikacji i usług oraz płynną obsługą wszystkich funkcji. Działy informatyczne coraz słabiej radzą sobie też ze złożonością aktualnie stosowanych infrastruktur sieciowych, które wymagają ręcznego konfigurowania każdego urządzenia z osobna oraz nakładają ograniczenia na wydajność aplikacji wymagających dużej przepustowości łącza.

HP znalazł odpowiedź na te bolączki - jest to nowa seria przełączników definiowanych przez oprogramowanie SDN (software-defined network) przeznaczona dla centrów przetwarzania danych, zapewniająca zaawansowane funkcje automatyzacji oraz najlepszą w branży skalowalność na potrzeby aplikacji wymagających dużej przepustowości łącza (takich jak Hadoop(4)). Nowa oferta obejmuje między innymi HP FlexFabric 12900, pierwszy w branży przełącznik rdzeniowy z obsługą technologii OpenFlow oraz rozbudowanymi możliwościami skalowania. Umożliwia on obsługę coraz bardziej wymagających obciążeń zwirtualizowanych(4).

„Przez ostatnie 20 lat sieci centrów przetwarzania danych nie nadążały za coraz to nowymi potrzebami przedsiębiorstw odnośnie usług udostępnianych w chmurze, wirtualizacji oraz analizy dużych zbiorów danych”

— powiedziała Bethany Mayer, wiceprezes i dyrektor działu rozwiązań sieciowych HP (HP Networking).

„Tylko HP jest w stanie zaoferować najbardziej kompleksową infrastrukturę sieci SDN do centrów przetwarzania danych wraz z szeregiem nowatorskich rozwiązań. Rozwiązania te pozwolą naszym klientom budować sieci, zaspokajające ich potrzeb zarówno dziś, jak i w przyszłości”.

Prostsza struktura i eksploatacja sieci

Nowe rozwiązania działu HP Networking, upraszczają strukturę oraz eksploatację sieci, co umożliwia klientom:

  • Poprawę wydajności środowiska informatycznego poprzez ujednolicenie infrastruktury wirtualnej i fizycznej za pomocą oprogramowania HP FlexFabric Virtual Switch 5900v, które w połączeniu z przełącznikiem fizycznym HP FlexFabric 5900 oferuje w środowisku VMware zaawansowane funkcje sieciowe, takie jak strategie czy QoS. Korzystanie ze zintegrowanego standardu VEPA (Virtual Ethernet Port Aggregator) do wyraźnego rozdzielenia sieci od serwerów w celu uproszczenia eksploatacji.

  • Zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez sprzęt w centrum przetwarzania danych dzięki wykorzystaniu rutera HP Virtualized Services Router (VSR), który umożliwia udostępnianie usług na maszynie wirtualnej, co eliminuje konieczność stosowania zbędnego sprzętu, z wykorzystaniem pierwszej w branży programowej wirtualizacji funkcji sieciowych klasy operatorskiej — NFV (Network Function Virtualization)(4).

„Obecne sieci w data center są dość statyczne i mają ograniczone możliwości skalowania. Są również złożone i wymagają ręcznego udostępniania zasobów w przypadku usług udostępnianych w chmurze oraz zwirtualizowanych aplikacji”

— powiedział Rohit Mehra, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej w IDC.

„Przełączniki fizyczne i wirtualne HP, a także ich infrastruktura sieciowa przystosowana do obsługi sieci SDN, pomagają rozwiązać wiele z bieżących wyzwań. Zapewniają prostotę, skalowalność i daleko posuniętą automatyzację, co pozwala udostępniać w data center nowe usługi i aplikacje”.

Skalowanie infrastruktury centrum przetwarzania danych w celu zwiększenia wydajności aplikacji

Rozwiązania HP FlexFabric upraszczają obsługę aplikacji i umożliwiają klientom:

  • Lepsze wsparcie złożonych aplikacji intensywnie korzystających z danych z wykorzystaniem przełączników z serii HP FlexFabric 12900, które dzięki wbudowanej obsłudze standardu sieciowego TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links) doskonale radzą sobie ze skokami zapotrzebowania na przepustowość sieci (przełączniki z serii HP FlexFabric 12900 są w stanie przesłać przez sieć nawet trzykrotnie więcej danych na każdy port 40-gigabit Ethernet (GbE) w porównaniu z najlepszymi rozwiązaniami konkurencji(4)).

  • Zwiększenie wydajności zwirtualizowanych aplikacji nawet o 50 procent(5) przy użyciu pierwszego w branży przełącznika agregującego z obsługą technologii OpenFlow — HP FlexFabric 11908(4), który umożliwia serwerom typu blade (takim jak serwery HP klasy c z modułami Virtual Connect FlexFabric) korzystanie z łączy 10/40 GbE, co zwiększa elastyczność i wydajność kosztową wdrożeń sprzętowych w data center.

  • Zwiększenie niezawodności sieci poprzez uproszczenie udostępniania usług sieciowych z wykorzystaniem ruterów z serii HP HSR 6800, które konsolidują funkcje rutingu, zapory sieciowej, przełączania ruchu oraz pięciokrotnie więcej funkcji zabezpieczeń niż produkty konkurencji(6. Ponadto są w stanie obsługiwać nawet tysiące użytkowników.

„W laboratorium InterOperability Lab na Uniwersytecie stanu New Hampshire weryfikujemy w niezależnym, neutralnym środowisku zgodność funkcji produktów sieciowych ze standardami branżowymi oraz ich zdolność do współdziałania z innym sprzętem” -

powiedziała Christina Dube, kierownik ds. funkcji mostów w laboratorium InterOperability Lab na Uniwersytecie stanu New Hampshire.

„W naszym laboratorium używamy sprzętu wielu różnych producentów. Ostatnio pod kątem możliwości współdziałania z innymi produktami testowaliśmy oprogramowanie Comware 7 (wykorzystywane w sprzęcie HP FlexFabric), które jako pierwsze w branży oferuje zgodne ze standardami funkcje TRILL”.

„Jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu naszej firmy jest udostępnianie rozwiązań zaspokajających coraz większe zapotrzebowanie na skalowanie poziome aplikacji i usług naszych klientów w naszym centrum przetwarzania danych” —

powiedział Masaki Hayashi, dyrektor działu technologicznego w IDC Frontier, spółce zależnej Yahoo! JAPAN.

„Rozważaliśmy zakup wielu różnych technologii. Ostatecznie nasz wybór padł na HP, który pomógł nam zaprojektować w oparciu o nowoczesny standard TRILL infrastrukturę sieci naszych centrów przetwarzania danych rozrzuconych po całej Japonii na potrzeby udostępniania bardzo rozbudowanych, wydajnych i różnorodnych usług udostępnianych w chmurze publicznej”.

Automatyzacja sieci - zarządzanie i SDN

Oferowane przez HP jedyne w swoim rodzaju funkcje zarządzania, udostępniane w jednej konsoli, automatyzują i przyspieszają wprowadzanie nowych aplikacji i usług na urządzeniach sieciowych (zarówno tradycyjnych, jak i obsługujących sieci SDN) od centrum przetwarzania danych przez kampusy po oddziały lokalne. Dzięki temu klienci mogą:

  • Zwiększyć wydajność aplikacji poprzez stosowanie szablonów usług sieciowych w oprogramowaniu HP Intelligent Management Center (IMC) Virtual Application Network Resource Automation Manager, co upraszcza i automatyzuje konfigurowanie sieci na potrzeby aplikacji od brzegu po rdzeń.

  • Uprościć zarządzanie funkcjonowaniem infrastruktury sieci (zarówno tradycyjnej, jak i sterowanej programowo) przy użyciu oprogramowania HP IMC SDN Manager - pierwszego na rynku kompletnego oprogramowania do konfigurowania i monitorowania sieci oraz zarządzania strategiami, obejmującego sieć kampusową, sieć centrów przetwarzania danych oraz sieci lokalnych oddziałów(4).

Skupienie się na innowacjach i potrzebach biznesowych

Dział usług technologicznych HP Technology Services pomaga klientom w rozwoju i eksploatacji złożonych sieci centrów przetwarzania danych, w tym w przesuwaniu zasobów do zadań związanych z opracowywaniem innowacji i rozwojem działalności. Nowe usługi:

  • HP Connectivity Transformation Experience Workshop - pomaga klientom w osiągnięciu skalowalności i sprawności sieci dzięki zastosowaniu precyzyjnie określonej strategii przekształcenia sieci, zgodnej z priorytetami działalności gospodarczej oraz celami IT.

  • HP IPv6 Roadmap Service - zapewnia dostęp do doświadczonych konsultantów, którzy wspólnie z klientem opracują plan przejścia na protokół IPv6 z uwzględnieniem aspektów dotyczących wszystkich sześciu domen, na które ten ruch będzie mieć wpływ: sieci, bezpieczeństwa, infrastruktury, aplikacji, ładu korporacyjnego i finansów.

  • HP Datacenter Care for Networking - pojedynczy punkt kontaktu na potrzeby uzyskania wsparcia interwencyjnego oraz prewencyjnego, umożliwiający klientom szybkie rozwiązywanie problemów z siecią, sprawne rozwijanie sieci w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb biznesowych oraz zmniejszenie pracochłonności zadań administracyjnych związanych z infrastrukturą IT, co pozwoli skupić się mocniej na wprowadzaniu innowacji

(1) Infrastruktura HP FlexFabric wykorzystująca standardy TRILL oraz IRF zmniejsza złożoność operacyjną nawet w stopniu 4:1.
(2) Na podstawie porównania przełącznika HP FlexFabric z 24 000 portów z przełącznikiem Juniper Qfabric z 6000 portów oraz przełącznikiem Cisco FabricPath z 12 000 portów.
(3) Na podstawie wewnętrznej analizy porównawczej HP dotyczącej konieczności udostępniania sieci z użyciem CLI w porównaniu z zastosowaniem HP Virtual Application Networks.
(4) Na podstawie wewnętrznych analiz HP.
(5) HP FlexFabric 11908 w porównaniu z Nexus 7010.
(6) Na podstawie przeprowadzonej przez HP wewnętrznej analizy porównawczej dostępnych publicznie danych największych firm konkurencyjnych.
(7) Szacunkowe ceny detaliczne w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiste ceny mogą być inne.

Źródło: HP