EMC Corporation poinformowała, że firma Südzucker Polska S.A., polski oddział największego producenta cukru w Europie, wdrożyła rozwiązania EMC Avamar do deduplikacji backupu oraz system do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii. Wdrożenie rozwiązania umożliwiło firmie Südzucker Polska usprawnienie i przyspieszenie możliwości tworzenia kopii zapasowych swoich serwerów i stacji roboczych, dzięki wykorzystaniu zcentralizowanego, łatwego w zarządzaniu systemu, który efektywnie wykorzystuje przepustowość istniejących łączy internetowych.

Marek Witkowski, Dyrektor IT w firmie Südzucker Polska

„80% backupu naszych stacji roboczych jest nie starszych, niż 1 dzień – przy 400 komputerach to poziom z którego jesteśmy bardzo zadowoleni”

Mieczysław Janicki, odpowiedzialny za system backupu w firmie Südzucker Polska

„Testowaliśmy kilka rozwiązań zarówno do backupu serwerów jak i stacji roboczych. Jedynie rozwiązanie EMC Avamar spełniło wszystkie nasze wymagania. Rozwiązania Avamar uprościło zarządzanie naszej infrastruktury do tworzenia kopii zapasowej, usprawniło pracę naszego działu IT i pozwoliło na wdrożenie bardzo dobrego planu awaryjnego”

Korzyści:

Centralne wdrożenie – Südzucker Polska ma możliwość zcentralizowanej ochrony swoich danych dzięki rozwiązaniu Avamar, jednocześnie, zwiększając kontrolę i elastyczność całego systemu w obszarze kopii zapasowych serwerów i stacji roboczych.

Deduplikacja danych – poprzez deduplikację backupu danych na źródle, Südzucker Polska unika przesyłania nadmiernej ilości zapasowych danych przez sieć, co pozwala na szybszy backup przy wykorzystaniu dostępnych łączy internetowych.

Szybkie i efektywne wykonywanie kopii zapasowych – rozwiązanie EMC Avamar pozwoliło firmie Südzucker w pełni zautomatyzować i usprawnić cały proces tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii. Dodatkowo wdrożony system pozwala na utrzymanie szybkości i efektywności wykonywanych operacji.

Spójny plan awaryjny(disaster recovery plan) – rozwiązanie Avamar zapewnia ciągłość działań operacyjnych przedsiębiorstwa w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, jak również umożliwia utrzymanie dostępności usług IT na uzgodnionym poziomie (SLA). Posiadanie spójnego planu awaryjnego jest niezwykle ważne szczególnie podczas kampanii cukrowniczych, gdy są gromadzone ogromne ilości danych, a praca odbywa się w systemie ciągłym 24 godziny na dobę.

Firma Südzucker zamierzała zmodernizować istniejący system tworzenia kopii zapasowych wykorzystujący taśmy magnetyczne poprzez zamianę go na rozwiązanie zarządzane i działające centralnie, a także które pozwoliłoby na skrócenie okna backupowego. Dane firmy są przechowywane na 30 serwerach i przetwarzane na około 400 stacjach roboczych w 7 lokalizacjach. Dlatego też podstawowym celem było wyniesienie kopii backupu poza centralę i jego replikacja w głównej lokalizacji, jednocześnie zwiększając retencję w celu uzyskania lepszych parametrów RPO (Recovery Point Objective). Ponadto, firma potrzebowała rozwiązania, które mogłoby uprościć architekturę do tworzenia kopii zapsowych i pozwoliłoby na przygotowanie raportów o stanie tworzenia kopii zapasowych i skróciłoby czas potrzebny na zarządzanie procesem backupu. Dodatkowym utrudnieniem była lokalizacja poszczególnych zakładów, które są położone w małych miejscowościach, gdzie dostępne łącza są często niewystarczające do przeprowadzenia replikacji danych, bez wpływu na wydajność sieci.

Po gruntownej analizie potrzeb i dostępnych na rynku rozwiązań firma Südzucker Polska zdecydowała się na wybór rozwiązania EMC Avamar zarówno w przypadku serwerów i stacji roboczych. Rozwiązanie Avamar jako jedyne spośród testowanych umożliwiło centralną realizację kopii zapasowych przy założonych parametrach wydajnościowych z wykorzystaniem istniejących łączy(przez sieć są przesyłane tylko fragmenty plików, które rzeczywiście zostały zmienione). Dzięki rozwiązaniu EMC Avamar obecnie backup stacji roboczej trwa średnio 7 minut.

Źródło: EMC RSA