HP zaprezentowała rozszerzoną ofertę rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych (big data), które umożliwiają przedsiębiorstwom uzyskanie lepszego wglądu w posiadane dane i analizę zawartych informacji w czasie rzeczywistym.

Jak wykazało badanie przeprowadzone na zlecenie HP(1) prawie 60% ankietowanych firm zamierza w tym roku wydać na analizę wielkich zbiorów danych co najmniej 10% swojego budżetu przeznaczonego na innowacje. Badanie to pokazało również, że w prawie co trzeciej firmie próby wdrożeń big data nie powiodły się. Rozszerzona oferta HP obejmuje niezbędne usługi i rozwiązania ułatwiające pomyślne przeprowadzenie projektów związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych oraz umożliwienie przedsiębiorstwom przygotowania się na wzrost ilości danych, ich zróżnicowania, szybkości napływania i podatności na zagrożenia.

Aby ułatwić przedsiębiorstwom tworzenie rozwiązań wykorzystujacych potencjał i pozwalających na osiąganie korzyści z analizy big data HP opracował platformę HAVEn, wykorzystującą oprogramowanie, sprzęt i usługi HP. Platforma ta umożliwia tworzenie przygotowanych do tego aplikacji i rozwiązań analitycznych nowej generacji.

„Big data pozwala organizacjom wykorzystać w całości i w czasie rzeczywistym dostępne zbiory danych, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Pozwala to na bardzo szybkie podejmowanie decyzji, co z kolei przekłada się na unikalny i innowacyjny model obsługi klientów i obywateli

— powiedział George Kadifa, wiceprezes wykonawczy działu HP Software.

„HP oferuje podejście i gamę produktów, umożliwiających przedsiębiorstwom wykorzystanie potencjału dużych zbiorów danych”.

HP oferuje jednolitą platformę do analizy Big Data

Platforma HAVEn łączy w sobie sprawdzone technologie HP Autonomy, HP Vertica, HP ArcSight oraz HP Operations Management, a także ważne inicjatywy branżowe, w tym Hadoop, co daje klientom i partnerom następujące możliwości:

  • uniknięcie przywiązania do jednego dostawcy rozwiązań BI, dzięki otwartej architekturze, która obsługuje szeroką gamę narzędzi analitycznych;

  • ochrona inwestycji dzięki współpracy z wieloma technologiami wirtualizacji;

  • szybsze osiągnięcie korzyści dzięki zoptymalizowanym rozwiązaniom sprzętowym;

  • pełne wykorzystanie wszystkich informacji, w tym danych ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, za pośrednictwem oferowanych przez HP przeszło 700 konektorów do HAVEn.

HP rozszerza także swoją ofertę Big Data przez wprowadzanie nowych funkcji, które umożliwiają klientom tworzenie i użytkowanie własnych rozwiązań w tej dziedzinie.

HP umożliwia klientom pełne wykorzystanie posiadanych danych

Pierwszym zintegrowanym rozwiązaniem do analizy Big Data opartym na platformie HAVEn jest HP Operations Analytics. Daje ono wgląd we wszystkie aspekty funkcjonowania infrastruktury informatycznej, co ułatwia firmom i instytucjom zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług. Rozwiązanie to umożliwia sprawne pobieranie, porządkowanie i analizowanie dużych strumieni informatycznych danych operacyjnych z rozmaitych produktów HP, w tym z HP ArcSight Logger i HP Business Service Management, a także z danych pochodzących z systemów innych źródeł i/lub dostawców.

HP pomaga klientom rozpocząć analizowanie wielkich zbiorów danych

Aby ułatwić firmom i instytucjom pomyślne wdrożenie rozwiązań do analizy Big Data, dział usług technologicznych HP (HP Technology Services) rozszerzył swój zbiór zasad Big Data Consulting Practice, aby zapewnić klientom optymalne działania infrastruktury informatycznej i obsługi rosnącego zapotrzebowania w tej dziedzinie. Nowa oferta będzie obejmować strategię i architekturę informatyczną (IT Strategy and Architecture), infrastrukturę systemów (System Infrastructure) i usługi ochrony (Protection Services). Pozwoli to klientom lepiej dostosować swoją infrastrukturę informatyczną do celów biznesowych przedsiębiorstwa lub instytucji oraz osiągnąć zgodność ze standardami branżowymi i wymaganiami prawnymi.

(1) „Big Data and Cloud”, Coleman Parkes Research Ltd., maj 2013 r.

Źródło: HP