HP zaprezentowała nową ofertę rozwiązań do transformacji aplikacji, obejmujących oprogramowanie i usługi. Rozwiązania te umożliwiają użytkownikom dostęp do aplikacji z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i o każdej porze.

Aplikacje, jako komponent IT bezpośrednio wspierający procesy biznesowe przedsiębiorstwa mają zasadniczy wpływ na postrzeganie oraz wizerunek organizacji. Tradycyjne aplikacje zwykle jednak nie zostały stworzone z myślą o efektywnym wykorzystaniu zasobów, czy prostej, intuicyjnej obsłudze.

Wyniki badań przeprowadzonych niedawno na zlecenie firmy HP(1) pokazały, że niemal 70% dyrektorów ds. marketingu uważa aplikacje mobilne, za istotny element do zdobywania nowych i utrzymania dotychczasowych klientów. Jednocześnie blisko 80% dyrektorów wskazało, że te same aplikacje muszą być łatwiejsze w użyciu, by zapewnić lojalność klientów.

„Prawie wszyscy użytkownicy noszą urządzenia mobilne przy sobie, co daje im łatwy dostęp do zasobów firmy” — powiedział Stephen DeWitt, wiceprezes Enterprise Group Marketing w firmie HP. „Aplikacje HP umożliwiają przedsiębiorstwom używanie urządzeń mobilnych, jako wyróżnika w stosunku do konkurencji poprzez możliwość wytwarzania aplikacji projektowanych z uwzględnieniem perspektywy i percepcji klienta” .

Łatwość obsługi, chmura i modernizacja aplikacji w jednym

Strategia HP w zakresie budowy aplikacji koncentruje się na zapewnieniu uproszczonej architektury, umożliwiającej klientom tworzenie innowacyjnych i intuicyjnych aplikacji, które łatwo integrują się zarówno ze środowiskami tradycyjnymi jak i tymi opartymi na chmurze. Umożliwia to klientom obniżenie kosztów projektowania i budowy aplikacji, skrócenie czasu ich wdrażania, zwiększenie zadowolenia klientów, a także odkrycie nowych źródeł dochodów i innowacji.

Oferowanie klientom większych korzyści

Usługi projektowania aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy użytkownika, pomagają klientom w projektowaniu, opracowaniu i wdrażaniu aplikacji, zapewniających prostą i intuicyjną obsługę.

Specjaliści HP zajmujący się tzw. „user-experience” współpracują z firmą i jej klientami, by móc zidentyfikować odpowiedni moment w kontekście całego portfolio i cyklu życia aplikacji, pozyskują też wiedzę niezbędną do projektowania i szybkiego ich prototypowania.

Zapewnienie wydajności aplikacji

Rozszerzenia platformy HP Anywhere umożliwiają programistom i firmom projektowanie, budowanie i dystrybucję intuicyjnych aplikacji mobilnych dla przedsiębiorstw, które w bezpieczny sposób integrują się z właściwymi systemami.

Ponadto nowo uruchomiona strefa dla programistów HP Anywhere Developer Zone oferuje dostęp do zestawów dla programistów, środowisk demonstracyjnych a także dokumentacji w zakresie efektywnego dzielenia się wiedzą, w sposób umożliwiający przyspieszenie procesu projektowania i tworzenia mobilnych aplikacji dla przedsiębiorstw.

Firma HP zaprezentowała także nowe rozwiązania, umożliwiające lepszy wgląd w wydajność aplikacji działających na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu klienci otrzymują wsparcie w zakresie niezbędnym do szybkiej identyfikacji i rozwiązywania potencjalnych problemów, a co za tym idzie wysoką jakość usług dla biznesu. Nowe rozwiązania obejmują:

  • Oprogramowanie HP Real User Monitoring (RUM) 9.22 do monitorowania obsługi aplikacji mobilnych użytkownika (działające na platformie Android).

  • Oprogramowanie HP Performance Anywhere w formie usługi do monitorowania wydajności i dostępności aplikacji mobilnych i sieci bezprzewodowych.

Uwzględnienie potrzeb klientów

Dla firm, które chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami, aplikacje muszą być dostępne z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i o każdej porze. Wymaga to ciągłej potrzeby zasilania aplikacji mobilnych odpowiednimi informacjami zarówno przez aplikacje tradycyjne jak i te oparte na chmurze. Aplikacje muszą także oferować możliwość dostosowania się do zmian popytu i integracji z zasadniczo odmiennymi systemami obsługiwanymi w chmurze lub w środowiskach mainframe starego typu.

Nowe usługi w zakresie integracji z chmurą HP Application Integration to Cloud services, oparte na rozwiązaniach infrastruktury konwergentnej HP Converged Cloud, łączą świat aplikacji, danych, informacji i procesów biznesowych w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych. Dzięki architekturom referencyjnym opartym na platformach integracyjnych z TIBCO i Red Hat przedsiębiorstwa mogą szybko i bezpiecznie wdrażać aplikacje, które oferują ich klientom nowe możliwości w zakresie użytkowania.

Dodatkowe informacje o oprogramowaniu i usługach do przekształcania aplikacji oferowanych przez HP są dostępne pod adresem

www.hp.com/go/modernapps.

Źródło: HP