Podczas konferencji EMC World 2013, firma EMC powiadomiła o nowych rozwiązaniach i ulepszeniach w ramach poszerzającej się oferty rozwiązań EMC® Documentum® dla branż energetycznej, sektora naukowo-badawczego i ochrony zdrowia. Rozwiązania zostały stworzone po to, by pomóc klientom zarządzać informacjami o znaczeniu krytycznym i czerpać wymierne korzyści z efektywności, produktywności oraz niezawodnej zgodności. Najnowsze innowacje obejmują ogólną dostępność rozwiązań EMC® Documentum® Asset Operations, EMC® Documentum® Electronic Trial Master File, EMC® Documentum® Quality and Manufacturing, i EMC® Healthcare Integration Portfolio

Rozwiązania te łączą w sobie wydajność i skalowalność wypróbowanej platformy Documentum Enterprise Content Management (ECM), oraz najnowszą wersję Documentum® D2 do konfiguracji i intuicyjnych interfejsów użytkownika, a także usługi wdrażania i migracji. Najnowsze rozszerzenia oferty rozwiązań Documentum pomagają przekształcać firmę dzięki rozwiązaniom i usługom wysokiej klasy, które łączą informacje z pracą.

Nowe rozszerzenia oferty rozwiązań Documentum:

EMC® Documentum® Asset Operations

Wielkoskalowe aktywa operacyjne branży energetycznej muszą działać efektywnie i bez zakłóceń, zapewniając jednocześnie przestrzeganie surowych przepisów dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Nowe rozwiązanie Documentum Asset Operations, będące częścią pakietu EMC® Documentum® Engineering, Plant, and Facilities Management (EPFM), umożliwia przedsiębiorstwom kontrolowanie dokumentacji dotyczącej aktywów, automatyzację obiegu dokumentów o znaczeniu krytycznym dla operacji zakładu i jego utrzymania, oraz zapewnienie efektywności i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska i innymi normami ustawowymi. Nowe rozwiązanie oferuje:

  • Zwiększoną elastyczność i skalowalność: Dzięki wbudowanym szablonom i rozwiązaniom dotyczącym obiegu dokumentów, bazowa platforma Documentum ECM zapewnia solidne zarządzanie informacjami, by usprawnić procesy operacyjne. Otwarta architektura ułatwia bezproblemową integrację z systemami biznesowymi o znaczeniu krytycznym.

  • Zwiększoną produktywność i zgodność z przepisami: Otwarta architektura zapewnia integrację z kluczowymi systemami technicznymi, projektowymi i utrzymaniowymi, by zapewnić szybki i bezpieczny dostęp do najdokładniejszych aktualnych informacji o aktywach, w tym standardowych procedurach operacyjnych (SOP), dokumentach technicznych oraz wbudowanych specyfikacjach powykonawczych, przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości reakcji na zmiany w przepisach.

  • Niższy całkowity koszt posiadania i przyspieszenie inicjacji projektu: Dzięki EMC® OnDemand klienci mogą w pełni korzystać z elastycznych opcji wdrożeniowych

Rozwiązanie Documentum Asset Operations jest dopełnieniem całego pakietu EPFM obejmującego EMC® Documentum® Capital Projects, umożliwiając menedżerom skomplikowanych projektów konstrukcyjnych skuteczne tworzenie, współużytkowanie, utrzymywanie i zabezpieczanie dużych ilości treści technicznych w ramach globalnej sieci dostawców i kontrahentów.

Rozwiązanie EMC® Documentum® Electronic Trial Master File

Zdolność do skutecznego planowania, zbierania i utrzymywania kluczowej dokumentacji dotyczącej badań klinicznych jest wyzwaniem i czasami może być ryzykowna, zwłaszcza że placówki z sektora naukowo-badawczego optymalizują koszty, bazując na zewnętrznych firmach prowadzących badania na zlecenie (CRO). Rozwiązanie EMC Documentum Electronic Trial Master File (eTMF), będące częścią pakietu EMC Documentum for Life Sciences, umożliwia placówkom z sektora naukowo-badawczego łatwą i skuteczną kontrolę oraz synchronizację artefaktów badań, śledzenie postępu dokumentacji badań klinicznych oraz szybki i bezpieczny dostęp do dokumentacji w trakcie badania i po jego zakończeniu. Najnowsza wersja oferuje szersze możliwości korzystania, takie jak automatyczna synchronizacja zmian dokumentów, zaawansowane wyszukiwanie oraz lepsze edytowanie dużych, skomplikowanych wirtualnych materiałów. Rozwiązanie upraszcza i przyspiesza planowanie plików badań klinicznych, tj. łatwość definiowania i utrzymywania planów badań przy użyciu plików Microsoft Excel oraz utrzymywania hierarchii plików według produktu, badania, kraju i ośrodka badawczego, by zapewnić spójność pomiędzy badaniami

Rozwiązanie EMC® Documentum® Quality & Manufacturing

Placówki z sektora naukowo-badawczego borykają się z większą niż kiedykolwiek wcześniej presją w prowadzeniu wydajnej, niezakłóconej produkcji przy możliwie najniższym koszcie. Dodatkowo muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, jakości oraz norm regulacyjnych, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Opóźnienia w produkcji mogą kosztować miliony dolarów dziennie, a kary za wyroki z uznania za naruszenie dobrych praktyk produkcyjnych mogą być kolosalne. Oferowane w ramach pakietu EMC Documentum for Life Sciences rozwiązanie EMC Documentum Quality & Manufacturing umożliwia placówkom z sektora naukowo-badawczego kontrolowanie dokumentów dotyczących jakości i produkcji, automatyzację obiegu dokumentów w rozbudowanym przedsiębiorstwie i przestrzeganie dobrych praktyk produkcyjnych. Nowa wersja oferuje zaawansowane możliwości wyszukiwania oraz złożoną nawigację, by pomóc użytkownikom w znalezieniu dokumentów w oparciu o metadane branżowe. Ponadto rozwiązanie zostało wyposażone w rozszerzoną funkcjonalność „należy przeczytać”, by zapewnić przestrzeganie przepisów i gotowość do kontroli, jednocześnie zapewniając większą przejrzystość w śledzeniu bieżących i zakończonych zadań.

Pakiet EMC Documentum for Life Sciences pomaga przedsiębiorstwom wydajniej i bardziej kompletnie spełnić wymogi dotyczące zgodności z przepisami, podnieść produktywność, oraz bezpiecznie współpracować w ramach rozbudowanego przedsiębiorstwa. Pakiet wykorzystuje architekturę informacyjną opartą na modelach referencyjnych zarządzania dokumentami elektronicznymi (EDM) oraz głównego zbioru danych (TMF) Stowarzyszenia na rzecz informacji o lekach (DIA). W pełni zintegrowany pakiet nie tylko ułatwia rejestrację i inne procesy dotyczące prowadzenia badań klinicznych, lecz także wykorzystuje łatwe w konfiguracji, intuicyjne i spersonalizowane interfejsy do maksymalizacji produktywności i zapewnienia łatwego dostępu do informacji.

Rozwiązanie EMC® Healthcare Integration Portfolio

Sektor ochrony zdrowia musi sprostać wyzwaniu ulepszania wyników i zarządzania kosztami, zmaga się również z ogromnymi ilościami informacji o pacjentach, generowanymi w ramach procesów klinicznych i operacyjnych. Wzmaga to dodatkowo presję współużytkowania informacji, niezbędnych do koordynacji opieki nad pacjentem i usług administrowania klientami podłączonych do elektronicznej ewidencji medycznej (EMR).

Rozwiązanie EMC Healthcare Integration Portfolio (HIP) to pakiet produktów ułatwiający zarządzanie i współużytkowanie wszelkich form treści dotyczących pacjentów, umożliwiający bardziej terminową, wydajną i skuteczną opiekę nad pacjentem. Zapewniając wsparcie dla standardów informatycznych w dziedzinie ochrony zdrowia takich jak XDS, HL7 oraz DICOM, pakiet HIP udoskonala elektroniczną ewidencję medyczną, umożliwiając bezproblemową realizację usług zarządzania rozbudowanymi treściami Documentum w czasie całego cyklu, od chwili uzyskania do momentu rozdysponowania lub zachowania treści. Nowe rozwiązanie oferuje:

  • Szybki dostęp do danych nt. zdrowia pacjenta w punktach opieki medycznej i w ramach działań wspólnotowych wg standardu specyfikacji wymiany dokumentów klinicznych pomiędzy domenami autorstwa inicjatywy IHE Cross-Community-Access (XCA).

  • Repozytorium niezależne od producenta do przechowywania strukturyzowanych i niestrukturyzowanych informacji medycznych, w tym obrazów, nośników i innych dokumentów nt. pacjentów, dostępnych dzięki specyfikacji XDS

  • Skalowalną architekturę oprogramowania opartą na otwartych standardach umożliwiającą zgodność operacyjną pomiędzy dowolnymi aplikacjami lub systemami informacji medycznych, np. EPIC EMR i inną ewidencją EMR, niezbędnych do bezpiecznego współużytkowania i wymiany informacji

  • Możliwość odwzorowywania tożsamości do automatycznego uzgadniania tożsamości pacjenta, obejmującą zmiany imienia i nazwiska, korekty lub wiele numerów ewidencyjnych z użyciem komunikatów HL7 ADT

„Firma EMC rozbudowała ofertę rozwiązań Documentum dla branż energetycznej, sektora naukowo-badawczego, opieki zdrowotnej, usług finansowych oraz sektorze publicznym, umożliwiając klientom szybką realizację wymiernych oszczędności i przekształcenie funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez rozwiązania informatyczne. W miarę naszego rozwoju staramy się stworzyć szeroką gamę rozwiązań branżowych i współpracować z naszymi partnerami, by sprostać szczególnym i pilnym wymaganiom biznesowym. Rozwiązania biznesowe o znaczeniu krytycznym umożliwiają naszym klientom korzystanie z najnowszych osiągnięć pakietu Documentum, intensywną pracę nad innowacjami, oraz osiągnięcie silnej przewagi konkurencyjnej.”

- Rick Devenuti, prezes Information Intelligence Group, EMC

Źródło: EMC RSA