EMC poinformowała, że pamięć masowa, przeznaczona dla rozwiązania EMC® Syncplicity do synchronizacji i współużytkowania plików w przedsiębiorstwie, będzie miała zwiększoną elastyczność i kontrolę. Rozwiązanie chmury hybrydowej opartej na regułach - EMC Syncplicity - dostępne w drugiej połowie 2013 roku pozwoli klientom na jednoczesne wykorzystanie zarówno prywatnych jak i publicznych chmur, automatyczną optymalizację użycia i wydajności pamięci masowej i zapewni przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z prawem w zależności od rodzaju użytkownika i treści.

Ponadto Syncplicity rozszerzy swoje opcje obsługiwanej pamięci masowej, dostarczając w drugiej połowie bieżącego roku bezpośrednią obsługę pamięci masowej EMC VNX i używając zdefiniowanej programowo pamięci EMC ViPR, by dać użytkownikom jeszcze większą elastyczność w wyborze rozwiązań pamięci masowej.

Synchronizacja i współużytkowanie plików ułatwia użytkownikom dostęp do wszystkich urządzeń i umożliwia współużytkowanie plików z kolegami wewnątrz i na zewnątrz zapory. Tymczasem nie wszystkie treści są tworzone w jednolity sposób, a przedsiębiorstwa wymagają różnych modeli wdrażania chmury, by zoptymalizować koszty i wydajność przy jednoczesnym przestrzeganiu surowych wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z prawem.

Obecnie Syncplicity oferuje bezprecedensowe możliwości wdrażania pamięci masowej, umożliwiając przedsiębiorstwom wybór chmur prywatnych poprzez obiektową pamięć masową skalowalnego systemu NAS EMC Isilon, EMC Atmos lub chmur publicznych do przechowywania plików użytkowników i historii wersji oraz ich synchronizacji na wszystkich urządzeniach. Strategia Syncplicity polega na dostarczeniu chmury hybrydowej opartej na regułach, która umożliwia informatykom ustanawianie reguł automatyzujących obsługę procesów różnych treści w przedsiębiorstwie. W ramach procesu synchronizacji i współużytkowania plików:

  • Dokumenty nieobjęte szczególną ochroną można przechowywać w chmurze publicznej, by zoptymalizować koszty.

  • Treści regulowane rozprowadzane z systemów takich jak EMC Documentum lub plików z wymogami dotyczącymi miejsca przechowywania danych mogą być przeniesione do rozwiązań przechowywania w siedzibie firmy, w określonych centrach przetwarzania danych.

  • W przypadku innych plików, takich jak duże pliki wideo, będących częścią globalnego marketingu, lub projektów i rysunków technicznych wykonywanych przez inżynierów w narzędziach CAD, może istnieć konieczność dystrybucji geograficznej w siedzibie firmy, by optymalizować wydajność.

Chmura hybrydowa oparta na regułach ma tu kluczowe znaczenie, bowiem przedsiębiorstwa potrzebują sposobów na użytkowanie różnych modeli wdrażania chmury, by optymalizować modele użycia pamięci masowej w oparciu o bezpieczeństwo plików i wymagania klientów. Jednocześnie użytkownicy powinni móc pracować na plikach równie łatwo jak w aplikacjach komercyjnych, bez względu na konkretną architekturę pamięci masowej wybraną przez informatyków.

Najważniejsze informacje o systemach EMC VNX:

System EMC VNX zostanie włączony do opcji pamięci Syncplicity instalowanej w siedzibie firmy w drugiej połowie 2013r. EMC VNX zapewnia klientom prostą, wydajną i zaawansowaną platformę do prywatnych wdrożeń chmury w siedzibie firmy, która jest łatwa w konfiguracji, by móc korzystać z istniejącej pojemności pamięci masowej.

Wsparcie EMC VNX, uzupełnia obsługiwane przez EMC Syncplicity rozwiązania EMC Isilon, najlepszego w branży skalowalnego systemu NAS i rozwiązanie obiektowej pamięci masowej EMC Atmos, a ponadto wspomaga strategię EMC Syncplicity, która zapewnienia użytkownikom wybór i elastyczność we wdrażaniu chmury i korzystaniu z różnych rozwiązań pamięci masowej w oparciu o całkowite wymagania dotyczące rozwiązań pamięci masowej.

Najważniejsze informacje o platformie ViPR:

Syncplicity będzie pierwszym rozwiązaniem do synchronizacji i współużytkowania plików wykorzystującym zdefiniowaną programowo pamięć masową za pomocą platformy ViPR EMC. Współpraca z platformą ViPR umożliwi Syncplicity:

  • Obsługę wdrożeń chmury hybrydowej i oddzielanie fazy opracowywania mechanizmu reguł od metod dostępu oraz cech każdego indywidualnego rozwiązania pamięci masowej

  • Eliminację konieczności integracji nowych warstw pamięci masowej

  • Zapewnienie stałego zestawu funkcji (np. geo-replikacji) w wielu rozwiązaniach pamięci masowej, nawet jeżeli własne rozwiązanie nie obsługuje tej funkcji.

Jeetu Patel, EMC wiceprezes i dyrektor generalny jednostki EMC Syncplicity Business Unit:

Chmura hybrydowa EMC Syncplicity oparta na regułach:

„Jesteśmy przekonani, że wszyscy nasi klienci będą chcieli wdrożyć synchronizację i współużytkowanie plików w chmurze hybrydowej, łącząc publiczne i prywatne opcje wdrażania chmury. Rozwiązanie Syncplicity oparte na regułach będzie wspomagało podejście „zróżnicowane” i pozwoli informatykom na określenie reguł korzystania z wdrożeń w zależności od rodzaju użytkownika i treści. Naszym zdaniem użytkownicy powinni mieć możliwość bezpiecznej i bezproblemowej pracy na plikach, tak jak ma to miejsce w przypadku powszechnych aplikacji klienta, bez niepotrzebnych trudności związanych z ustaleniem przez informatyków miejsca kontroli plików i zarządzania nimi.”

Źródło: EMC RSA