Dział HP Enterprise Services poinformował o udostępnieniu nowego rozwiązania do zarządzania dowolnymi urządzeniami mobilnymi opartego na chmurze obliczeniowej, zapewniającego bezpieczny i kontrolowany dostęp do aplikacji oraz danych firmowych w dowolnym miejscu i czasie.

Usługa HP Enterprise Cloud Services – Mobility jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie dotyczące możliwości włączenia do sieci korporacyjnych dowolnych urządzeń mobilnych znajdujących się w posiadaniu końcowych użytkwników. Jest to usługa realizowana w ramach koncepcji BYOD (Bring Your Own Device) i stanowi część oferty usług HP Converged Cloud.

Nowe rozwiązanie gwarantuje szybkie i elastyczne wdrożenie narzędzi i usług zapewniających bezpieczny dostęp do korporacyjnych aplikacji (np. systemy poczty elektronicznej, aplikacje wspierające sprzedaż), danych i przestrzeni dyskowej poprzez różne platformy mobilne i dowolne urządzenia dostępowe takie jak tablety i smartfony. Działy IT otrzymują narzędzia umożliwiające zarządzanie urządzeniami zgodnie z przyjętymi w organizacji regułami bezpieczeństwa oraz kontrolę dostępu gwarantującą ochronę cennych zasobów, aplikacji i danych przedsiębiorstwa. Rozwiązanie pozwala użytkownikom na pobieranie zatwierdzonych w ramach przyjętej polityki aplikacji za pośrednictwem bezpiecznej platformy dostępu, przesyłanie plików i ich udostępnianie innym użytkownikom jak również synchronizowanie plików między zasobami chmury HP, a dowolnym urządzeniem mobilnym. Niezwykle ważnym elementem usługi jest polityka bezpieczeństwa m.in zdalna, dezaktywacja i usuwanie danych z urządzenia na wypadek kradzieży czy zagubienia, szyfrowanie danych zarówno w trakcie przesyłania, jak i przechowywania na urządzeniach docelowych czy w chmurze obliczeniowej.

HP Enterprise Cloud Services – Mobility daje możliwość modyfikacji wielkości zasobów pamięci znajdujących się w chmurze HP, poprzez ich zwiększanie lub zmniejszanie oraz instalację lokalnych zasobów pamięci w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa czy polityka bezpieczeństwa przyjęta przez firmę.

„Zapewnienie mobilności w przedsiębiorstwach to jedno z kluczowych wyzwań dla dyrektorów działów IT”

— powiedział Pete Karolczak, wiceprezes działu usług dla przedsiębiorstw HP.

„HP Enterprise Cloud Services – Mobility jest oparta na obszernej ofercie usług przetwarzania w chmurze HP. Udostępnia usługi mobilne, gwarantujące wysoki komfort pracy oraz zwiększa produktywność, jednocześnie minimalizując zagrożenia dla IT”.

Usługa HP Enterprise Cloud Services – Mobility stanowi połączenie najnowszych technologii branżowych, w tym rozwiązań firm Citrix i SAP, zarządzanych i oferowanych przez HP w modelu „jako usługa”.

Usługa HP Enterprise Cloud Services – Mobility jest dostępna dla użytkowników na całym świecie jako zestaw usług i opcji i stanowi kompletne rozwiązanie. Cena uzależniona jest od liczby użytkowników oraz wybranej funkcjonalności co umożliwia obsługę wielu urządzeń dla jednego użytkownika bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

W dniach 11–13 czerwca w Las Vegas odbędzie się jedna z najważniejszych konferencji dla klientów HP w Ameryce Północnej i Południowej, pod nazwą HP Discover.

Fot. HP
(http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-5423ENW&cc=us&lc=en)

Źródło: HP