Rozwiązania Microsoft Dynamics – przez długi czas identyfikowane z sektorem MŚP – coraz częściej są wykorzystywane przez duże, międzynarodowe korporacje – oto wnioski z raportu opublikowanego przez niezależną firmę analityczną Constellation Research*. Badanie wskazuje na cztery kluczowe potrzeby klienta, które kształtują rynek rozwiązań Microsoft Dynamics, a także trzy sposoby umożliwiające aplikacjom biznesowym obsługę dużych organizacji. Raport zawiera też przykłady wdrożeń, które pokazują rozwój Microsoft Dynamics w kierunku spełnienia potrzeb dużych przedsiębiorstw, a także rekomendacje dla klientów z tego sektora rozważających wdrożenie rozwiązania.

Raport Constellation Research pokazuje, że rozwiązania Microsoft Dynamics są dziś postrzegane jako zaawansowane aplikacje biznesowe odpowiadające nie tylko na potrzeby sektora MŚP, lecz także międzynarodowych korporacji. Dotyczy to w szczególności systemów Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics CRM. Co więcej, stałe doskonalenie tych rozwiązań i rozszerzanie ich funkcjonalności wpływa na intensyfikację tego trendu, wynikającego przede wszystkim z indywidualnych potrzeb klientów.

Badanie wskazuje na cztery główne potrzeby klientów, które przekładają się na trendy rynkowe decydujące o wykorzystaniu aplikacji biznesowych firmy Microsoft w sektorze dużych firm. Są to:

• Międzynarodowe lokalizacje – firmy posiadające wiele placówek na całym świecie muszą dbać o zgodność z regulacjami prawnymi oraz przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego potrzebują rozwiązań, które zapewnią im możliwości uwzględniające międzynarodowy charakter ich działalności.

• Globalne źródła zasobów – organizacje różnych wielkości, które prowadzą operacje na międzynarodowych rynkach, dążą do ich integracji w taki sposób, aby zapewnić sobie dostęp do globalnych danych i zasobów. Dysponując jednym, zintegrowanym systemem IT, można globalnie zarządzać zasobami firmy znajdującymi się w różnych jej oddziałach.

• Spójność globalnych procesów – międzynarodowe firmy zazwyczaj lokalizują swoje procesy biznesowe w poszczególnych krajach, w których mają swoje oddziały. To często powoduje, że procesy są mniej spójne i przejrzyste w kontekście zarządzania całym przedsiębiorstwem, wydajność firmy jest mniejsza, zaś kontrola nad całą organizacją – znacznie ograniczona. Osiągnięcie spójności procesów biznesowych jest bardzo trudne, jeśli firma posiada odrębne systemy informatyczne w poszczególnych jednostkach. Firmy sektora Enterprise działające na wielu rynkach potrzebują więc zintegrowanego systemu, który zapewni spójność procesów biznesowych we wszystkich jednostkach organizacji oraz zwiększy przejrzystość operacji, uwzględniając jednocześnie różnice występujące na poszczególnych rynkach.

• Strategia wdrożenia dwuwarstwowego (two tier ERP) – w bardzo dużych, rozbudowanych organizacjach (korporacje, największe grupy kapitałowe) coraz powszechniej stosuje się strategię wdrożeniową two-tier, polegającą na wdrożeniu głównego rozwiązania ERP w centrali w zakresie sprawozdawczości finansowej i wybranych funkcjonalności, oraz Microsoft Dynamics ERP w spółkach zależnych jako wsparcia operacyjnego jednostek organizacyjnych firmy. W ten sposób organizacje uzyskują większą efektywność biznesową, gdyż można dopasować system ERP do określonych potrzeb – zarówno centrali, jak i spółek zależnych. Często okazuje się, że jednolite, monolityczne rozwiązanie ERP w tak ogromnych organizacjach jest zbyt rozbudowane i kosztowne we wdrożeniu i późniejszym utrzymaniu dla spółek zależnych tej grupy kapitałowej.

Raport Constellation Research pokazuje także rozwój możliwości rozwiązań Microsoft Dynamics pod kątem potrzeb dużych przedsiębiorstw. Warto wymienić tu możliwość wdrożenia rozwiązania Microsoft Dynamics AX jako jednej globalnej instancji umożliwiającej centralne zarządzanie, bez konieczności opracowywania lokalnych dostosowań partnerskich. Ponadto rozwiązania Microsoft Dynamics są dostępne zarówno w modelu on-premise, jak i w technologii cloud computing, która pozwala firmom posiadającym liczne jednostki na świecie na większą elastyczność w wyborze funkcjonalności oraz nie wymaga inwestycji w infrastrukturę IT, pozwalając na optymalizację kosztów, szczególnie ważną w przypadku mniejszych oddziałów firmy. Co więcej, Microsoft coraz bardziej doskonali opcje wsparcia dla międzynarodowych korporacji, dzięki czemu jeszcze sprawniej realizuje globalne wdrożenia za pośrednictwem sieci swoich partnerów, a także udziela bezpośredniej pomocy w postaci usług asysty technicznej.

O rosnącej roli rozwiązań Microsoft Dynamics w sektorze dużych przedsiębiorstw świadczą globalne wdrożenia systemów CRM i ERP przeprowadzone w światowych korporacjach, takich jak Carrefour S.A. (Microsoft Dynamics AX), Dell (Microsoft Dynamics AX), Nissan Motor Company Ltd. (Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM) czy Shell Retail (Microsoft Dynamics CRM).

– Raport opublikowany przez Constellation Research pokazuje, że nasze rozwiązania Microsoft Dynamics są w pełni skalowalne i odpowiadają zarówno na potrzeby sektora MŚP, jak i dużych, międzynarodowych korporacji posiadających swoje lokalizacje w różnych regionach świata. Wynika to z ogromnej elastyczności naszych systemów, pozwalającej na dopasowanie ich funkcjonalności do zróżnicowanych potrzeb biznesowych, a także z dostępności aplikacji zarówno w modelu on-premise, jak i w chmurze. Zapewniając naszym klientom całkowitą swobodę wyboru pomiędzy chmurą prywatną i publiczną, a także wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia i późniejszej obsługi rozwiązania, mamy pewność, że nasza oferta spełnia oczekiwania współczesnego biznesu – bez względu na branżę czy wielkość firmy

– komentuje Adam Komorowski, Dyrektor Działu Aplikacji Biznesowych Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft.

*Frank Scavo, Constellation Research, Microsoft Dynamics: Stepping onto Large Enterprise Turf, listopad 2012.

Źródło: Microsoft