HP zaprezentowała pamięć masową typu blade HP StoreVirtual 4630 Storage, która zmniejsza koszty inwestycji początkowych i całkowity koszt posiadania (TCO) ponoszone przez firmy średniej wielkości, oraz nowe modele HP StoreVirtual 4330 i 4730 Storage z obsługą połączeń Fibre Channel, która zwiększa elastyczność i skalowalność infrastruktury pamięci masowej, ułatwiając wirtualizację.

HP StoreVirtual Storage — trzecia generacja platformy HP LeftHand Storage, wchodząca w skład oferty HP Converged Storage — to prosta, skalowalna pamięć masowa o wysokiej dostępności, przeznaczona dla środowisk zwirtualizowanych. Produkt może być oferowany jako urządzenie czysto programowe, Virtual Storage Appliance (VSA), lub jako fabrycznie skonfigurowane urządzenie konwergentnej pamięci masowej pracujące z serwerami stelażowymi lub typu blade HP ProLiant Generation 8 (Gen8).

Ponadto HP oferuje nowe rozwiązanie pamięci masowej SDN, które łączy w sobie HP StoreVirtual VSA i nowe urządzenie D2220sb Storage Blade. Integracja skalowalnej, solidnej sieci iSCSI SAN z obudową HP BladeSystem eliminuje potrzebę zakupu zewnętrznych urządzeń pamięci masowej do obsługi rozrastających się środowisk wirtualizacji.

Nowa pamięć StoreVirtual 4630 zapewnia dwa razy większe upakowanie i zajmuje o połowę mniej miejsca W firmach średniej wielkości często występują ograniczenia budżetowe, które utrudniają wymianę przestarzałych, nieelastycznych urządzeń pamięci masowej na nowoczesną infrastrukturę spełniającą wymagania zwirtualizowanych aplikacji. W związku z tym wiele firm musi zarządzać różnymi platformami pamięci masowej, co zwiększa złożoność i podnosi koszty.

Pamięć masowa iSCSI typu blade HP StoreVirtual 4630 umożliwia:

• zwiększenie produktywności przez poprawę wydajności aplikacji dzięki interfejsowi Serial Attached SCSI (SAS ) 6 Gb/s i serwerom HP ProLiant Gen8;

• obniżenie kosztów energii i zmniejszenie zajmowanej powierzchni o 50 procent w porównaniu z poprzednią generacją;

• zminimalizowanie przyszłych potrzeb inwestowania w sprzęt dzięki podwojonej w porównaniu z poprzednimi generacjami gęstości, pojemność 11,25 TB na jednostkę stelażową;

• obniżenie TCO (całkowitego kosztu posiadania) dzięki kosztom, niższym o 40 procent w przeliczeniu na gigabajt niż w poprzedniej generacji;

• łatwą rozbudowę środowiska wirtualizacji dzięki skalowaniu do 180 TB w tej samej obudowie HP BladeSystem i do 720 TB w grupie zarządzania.

Większa elastyczność dzięki obsłudze dwóch standardów komunikacyjnych w modelach StoreVirtual 4330 i 4730 Lawinowy wzrost ilości danych wymaga elastycznych, skalowalnych systemów pamięci masowej zapewniających wysoką dostępność w wielu miejscach. Dodanie obsługi standardu Fibre Channel do dotychczasowego iSCSI 10 Gigabit Ethernet (GbE) w nowych modelach pamięci masowej HP StoreVirtual 4330 i 4730 umożliwia:

• zapewnienie wymaganych poziomów usług aplikacji dzięki wieloprotokołowemu dostępowi i jednej puli współużytkowanej pamięci masowej;

• zmniejszenie kosztów infrastruktury, czasochłonności administrowania i niekontrolowanego rozrostu sprzętu przez zastąpienie wielu oddzielnych, przestarzałych platform pamięci masowej jedną infrastrukturą obsługującą wszystkie aplikacje centrum przetwarzania danych;

• szybsze przechodzenie na nowe technologie dzięki uproszczeniu migracji pomiędzy połączeniami Fibre Channel i iSCSI.

D2220sb Storage Blade oferuje zalety centrum przetwarzania danych definiowanego przez oprogramowanie Wirtualizacja serwerów i desktopów zmniejszyła potrzeby sprzętowe w centrach przetwarzania danych. Jednakże wydzielone pamięci masowe starszych typów nadal zajmują tam wiele miejsca i wymagają dużych nakładów w zakresie zasilania i chłodzenia. Ta rozbieżność pomiędzy nowymi, wydajnymi serwerami wirtualnymi i przestarzałymi, niezwirtualizowanymi urządzeniami pamięci masowej może powodować znaczny wzrost kosztów operacyjnych.

Nowe urządzenie D2220sb Storage Blade z oprogramowaniem HP StoreVirtual VSA łączy serwery i pamięć masową, oferując zalety Data Center definiowanego przez oprogramowanie:

• zmniejszenie zapotrzebowania na sprzęt fizyczny oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia dzięki współużytkowanej infrastrukturze HP BladeSystem;

• wyższa produktywność firm dzięki większej o 50 procent wydajności aplikacji, którą zapewnia najnowszy kontroler HP Smart Array(1);

• zmniejszenie ryzyka biznesowego i czasochłonności administrowania dzięki nowym, inteligentnym obudowom napędów, które uniemożliwiają przypadkowe wyjęcie napędu w okresie dostępu do danych.

(1) Test wewnętrzny HP — porównanie wydajności serwera DL380 G7 z najnowszymi procesorami, pamięcią i kontrolerem HP Smart Array oraz serwera DL380 Gen8 z najnowszymi procesorami, pamięcią i kontrolerami Gen8 Smart Array, przeprowadzone na systemie SQL z obciążeniem OLTP i przetwarzaniem wideo, z wykorzystaniem aplikacji STREAM.

Źródło: HP