FORTINET zaprezentował swoje nowe rozwiązanie – Secure Wireless LAN, które stworzono specjalnie dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze. Fortinet Secure WLAN łączy dostęp bezprzewodowy i przewodowy, zabezpieczenia, uwierzytelnianie, przełączanie i zarządzanie w systemie, który zapewnia łatwą kontrolę i sprawne egzekwowanie zasad w obrębie całej infrastruktury. Administratorzy uzyskują dzięki temu kompleksowe, spójne rozwiązanie, które oferuje ochronę, niski całkowity koszt eksploatacji, precyzyjną kontrolę przez uwierzytelnianie użytkowników oraz przegląd urządzeń w całej sieci. W ramach nowego rozwiązania dostępne są nowe produkty przewodowe i bezprzewodowe: przełączniki Ethernet FortiSwitch-28C i FortiSwitch-348B oraz bezprzewodowe punkty dostępowe FortiAP-14C i FortiAP-28C.

„Gwałtowny wzrost liczby urządzeń i aplikacji mobilnych w miejscu pracy sprawia, że sieci muszą zostać na nowo zaprojektowane pod kątem mniejszych opóźnień, większej przepustowości i oczywiście silnych zabezpieczeń”

– wyjaśnia Rohit Mehra, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej w firmie IDC.

„Rozwiązania takie jak Fortinet Secure WLAN pomagają pokonać główne trudności, przed którymi stają firmy w dzisiejszych czasach, a mianowicie szybko rosnącą liczbę urządzeń prywatnych przynoszonych przez pracowników i gości (tzw. trend BYOD) oraz bezpieczne włączanie ich w środowisko pracy, wskazywanie i eliminowanie problemów z zabezpieczeniami oraz obniżanie kosztów i uproszczenie złożoności sieci bezprzewodowych oraz ułatwienie zarządzania nimi”.

Rozwiązanie Secure WLAN w wyjątkowy sposób włącza bezpieczeństwo w strukturę sieci, aby pomóc przedsiębiorstwom skutecznie sprostać rosnącej mobilności. To najwszechstronniejsze rozwiązanie na rynku zapewnia spójną ochronę przewodowych i bezprzewodowych sieci przedsiębiorstw. Wśród jego kluczowych funkcji warto wymienić następujące aspekty:

 • Zintegrowane zabezpieczenia – żaden inny dostawca nie oferuje tak zaawansowanej i zintegrowanej ochrony przed zagrożeniami, połączonej z pełną funkcjonalnością dostępu bezprzewodowego. Rozwiązanie oferuje administratorom przejrzysty, spójny interfejs, który pozwala zarządzać użytkownikami i urządzeniami, a także w jednolity sposób egzekwować zasady bezpieczeństwa w sieciach przewodowych i bezprzewodowych.

 • Niski całkowity koszt posiadania – dzięki rozwiązaniu firmy Fortinet nie trzeba kupować osobnych kontrolerów WLAN ani uiszczać opłat licencyjnych za każdy punkt dostępowy czy zarządzanie w chmurze, które w przypadku wdrażania sieci bezprzewodowej w wielu lokalizacjach mogą stanowić pokaźne kwoty.

 • Przegląd urządzeń — rozwiązanie umożliwia firmom definiowanie i egzekwowanie reguł na podstawie typów urządzeń. Urządzenia mobilne (takie jak iPhone, urządzenia z systemem Android itp.) są wprowadzane do sieci przez uwierzytelnienie użytkownika i urządzenia oraz zastosowanie odpowiednich zasad, które zapewniają dostęp do właściwych obszarów. To technologia niezbędna w programach BYOD w szkołach i biurach.

 • Uwierzytelnianie — rozwiązanie oferuje zintegrowane uwierzytelnianie przez pojedyncze logowanie i egzekwowanie zasad w punktach dostępowych, urządzeniach zabezpieczających i przełącznikach.

 • Skalowalność — firma Fortinet obsługuje różne modele wdrożeń punktów dostępowych, w tym scentralizowane, hybrydowe i rozproszone wdrożenia bez kontrolera. Obejmuje przy tym liczne punkty dostępowe instalowane wewnątrz, na zewnątrz i w odległych oddziałach. W połączeniu z kontrolerami sieci bezprzewodowych FortiGate (wirtualnymi lub opartymi na urządzeniach) punkty dostępowe Fortinet idealnie sprawdzają się w branży edukacyjnej, służbie zdrowia, handlu detalicznym oraz w rozproszonych środowiskach korporacyjnych.

Częścią rozwiązania są dwa nowe produkty dla sieci przewodowych i bezprzewodowych: przełączniki Ethernet FortiSwitch-28C i FortiSwitch-348B oraz bezprzewodowe punkty dostępowe FortiAP-14C i FortiAP-28C. Przełączniki FortiSwitch zapewniają bezproblemową integrację z licznymi technologiami firmy Fortinet, a funkcja Power-over-Ethernet eliminuje konieczność doprowadzania odrębnych przewodów do zasilania punktów dostępowych. Umożliwia ona również zasilanie telefonów IP FortiVoice, kamer monitoringu IP FortiCam i innego sprzętu, np. urządzeń wykorzystywanych w sklepach detalicznych. Nowe bezprzewodowe punkty dostępowe FortiAP to niewielkie urządzenia typu Plug&Play (podłącz i pracuj), które są zgodne ze standardem 802.11n oraz pozwalają firmom łatwo i bezpiecznie rozszerzać sieci bezprzewodowe na oddziały i biura domowe, a zarazem zachować możliwość centralnego zarządzania i kontrolę procedur. Zarządzanie przełącznikami i punktami dostępowymi, a także egzekwowanie reguł dotyczących użytkowników i urządzeń opiera się na oferowanych przez Fortinet urządzeniach zabezpieczających FortiGate, które łączą zaawansowane funkcje firewall, łączność VPN, kontrolę punktów końcowych i aplikacji, filtrowanie WWW oraz mechanizmy chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem i zapobiegające utracie danych. Razem tworzą one kompletne, bardzo bezpieczne, kompleksowe i zintegrowane rozwiązanie dla sieci przewodowych i bezprzewodowych, dostosowane do współczesnych środowisk mobilnych i rozproszonych.

Z myślą o firmach potrzebujących uwierzytelniania dwuskładnikowego, rozwiązanie Fortinet Secure WLAN jest zintegrowane z serią urządzeń FortiAuthenticator, które umożliwiają uwierzytelnianie dwuskładnikowe w oparciu o tokeny sprzętowe i programowe – także dla dowolnych urządzeń innych producentów.

Silniejsze zabezpieczenia dzięki systemowi operacyjnemu FortiOS

Rozwiązanie Fortinet Secure WLAN wykorzystuje szereg nowych lub udoskonalonych funkcji i narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym FortiOS 5, takich jak:

 • spójne egzekwowanie zasad dotyczących ruchu we wszystkich sieciach przewodowych i bezprzewodowych za pomocą kontrolera wbudowanego we wszystkie urządzenia FortiGate – zmiany profili dokonane z poziomu urządzeń FortiGate można zastosować dla tysięcy punktów dostępowych;

 • zarządzanie szerokością pasma w celu określenia priorytetów aplikacji o znaczeniu krytycznym i wymagających dużej przepustowości;

 • zarządzanie zasadami w oparciu o tożsamość – pozwala to identyfikować wszelkie urządzenia podłączone do sieci, w tym urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, a następnie wdrażać elastyczne zasady, które można dostosować do poszczególnych urządzeń;

 • zarządzanie wszystkimi elementami infrastruktury podłączonymi do sieci z poziomu zintegrowanego interfejsu urządzenia FortiGate lub FortiManager;

 • kontrola aplikacji pozwalająca dopuszczać, blokować lub ograniczać dostęp do tysięcy programów – to kluczowy element współczesnych infrastruktur bezprzewodowych cechujących się dużą przepustowością;

 • wykrywanie i blokowanie nieautoryzowanych punktów dostępowych oraz systemy zapobiegania włamaniom w sieciach bezprzewodowych – wszystko to pozwala zapobiegać powstawaniu punktów wycieku informacji i wykrywać anomalie w sieci bezprzewodowej.

„Żaden inny dostawca nie oferuje tak pełnego, bezpiecznego i kompleksowego rozwiązania dla sieci przewodowych i bezprzewodowych w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze”

– podkreśla John Maddison, wiceprezes ds. marketingu w firmie Fortinet.

„Dzięki rozwiązaniu Fortinet Secure WLAN klienci otrzymują konsolidację bez żadnych kompromisów – mają do dyspozycji rozwiązanie, które oferuje im atrakcyjny całkowity koszt posiadania, pełne bezpieczeństwo, zarządzanie, monitorowanie dostępu i kontrolę w sieciach przewodowych i bezprzewodowych”.

Więcej informacji o rozwiązaniach firmy Fortinet dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze można znaleźć pod adresem http://www.fortinet.com/solutions/distributed_enterprise.html.

Źródło: Fortinet