Zaktualizowana i usprawniona wersja StruxureWare™ firmy Schneider Electric zapewnia kompleksowe zarządzanie infrastrukturą centrum danych we wszystkich obszarach działalności

Schneider Electric, światowy specjalista w zarządzaniu energią elektryczną, przedstawił StruxureWare for Data Centers v2.0, zintegrowany pakiet do zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM), stworzony w celu zarządzania centrami danych w różnych obszarach, zapewniający firmom przewagę nad konkurencją dzięki doskonałej równowadze pomiędzy wysoką dostępnością a wydajnością przez cały cykl życia centrum danych. Oprogramowanie zaprojektowano dla skutecznej integracji działań centrum danych z celami biznesowymi i stworzenia nowej jakości wykorzystywania danych dla kierowników najwyższego szczebla. Nowe aktualizacje obejmują: specjalistyczne aplikacje usprawniające monitoring i funkcje zarządzania dla kierowników technicznych, dodatkowe opcje w zakresie monitorowania zużycia energii na poziomie serwerów oraz nowy portal StruxureWare gwarantujący większą przejrzystość działań oraz łatwiejszy dostęp do kluczowych wskaźników efektywności z opcją dopasowania do indywidualnych potrzeb analizy.

- Centra danych zawsze oparte były na hermetycznych narzędziach z ograniczonym dostępem, przez co dyrektorzy przedsiębiorstw mieli niewielki wgląd w ich pracę, a optymalizacja infrastruktury była trudna do przeprowadzenia przy zachowaniu wydajności i spełnieniu założeń finansowych

– mówi Soeren Brogaard Jensen, Wicedyrektor ds. oprogramowania w Schneider Electric.

– StruxureWare for Data Centers v2.0 oznacza wprowadzenie przez Schneider Electric kompleksowego podejścia do kwestii zarządzania centrum danych poprzez integrację działań specjalistów IT, kierowników technicznych i dyrektorów. Dzięki temu firmy mogą podejmować decyzje w oparciu o dzielone dane i zoptymalizować zarządzanie energią.

StruxureWare for Data Centers v2.0 to otwarte, modularne i zintegrowane rozwiązanie DCIM, które pozwala na lepszy przepływ informacji pomiędzy pracownikami różnych obszarów, zapewniając łatwiejszy dostęp do danych i prowadząc do szerszego spojrzenia na związane z działalnością centrum danych aspekty mechaniczne, elektryczne i IT.

Według opublikowanego niedawno raportu firmy Gartner, dotyczącego tendencji rynkowych, sporym wyzwaniem dla firm jest znalezienie odpowiednich środków na zarządzanie infrastrukturą istniejącego już centrum danych. Głównym powodem są ograniczenia budżetowe. Osobne budżety mają kierownicy techniczni i IT - jedni i drudzy skorzystaliby na skutecznym zarządzaniu infrastrukturą .

Interfejsy programowania aplikacji i usługi sieciowe EcoStruxure™ umożliwiają dzielenie danych pomiędzy aplikacjami, równocześnie zwiększając ich poprawność oraz dostępność. Elementy te bez trudu współpracują z aplikacjami innych producentów, innymi pakietami StruxureWare i składnikami infrastruktury EcoStruxure, umożliwiając firmom zarządzanie centrami danych w różnych dziedzinach. Funkcja audytu aktywów, zgodna z wymogami odpowiednich przepisów prawa, stanowi wsparcie dla monitoringu i zarządzania, ułatwiając kontrolę finansów. Kierownicy centrów danych mogą łatwo rozwiązywać kwestie związane z dostępnością system poprzez integrację międzydziałową oraz zautomatyzowane analizy wpływu.

Pakiet StruxureWare for Data Centers rozszerzono o kilka aplikacji zapewniających kierownikom technicznym kompleksowe narzędzia w zakresie systemów zarządzania budynkiem, mediów, monitoringu zużycia, równowagi pomiędzy kwestiami IT i technicznymi oraz możliwości podejmowania przez firmy świadomych decyzji w oparciu o dzielone dane.

Pakiet StruxureWare for Data Centers składa się z następujących funkcji:

  • Doradca zasobowy – śledzenie i zarządzanie kosztami energii i emisji dwutlenku węgla.

  • Działanie centrum danych – zarządzanie aktywami centrum danych, kosztami operacyjnymi i kapitałowymi; zawiera opcję zarządzania wieloma najemcami, także na poziomie klatki, oraz zintegrowane rozliczanie kosztów najemców.

  • Ekspert centrum danych – monitoring i kontrola mocy, chłodzenia i bezpieczeństwa centrum danych.

  • Ekspert monitorowania zużycia energii – zaawansowany monitoring, analizy i wysoka jakość.

  • Ekspert monitorowania chłodzenia – zaawansowany monitoring chłodzenia i automatyka.

Oprogramowanie StruxureWare for Data Centers zostało też wzmocnione od strony IT poprzez umożliwienie operatorom centrum danych dalszej kontroli nad zużyciem energii na poziomie serwera dzięki opcji monitorowania i ustalania limitu za pomocą technologii Intel DCM, co prowadzi do zmniejszenia kosztów operacyjnych, lepszego wykorzystania istniejących serwerów oraz rzadszego inwestowania w sprzęt.

Kompleksowy pakiet oprogramowania DCIM StruxureWare for Data Centers v2.0 umożliwia kierownikom ds. technicznych i IT monitorowanie, analizowanie i optymalizowanie mocy, chłodzenia, bezpieczeństwa i zużycia energii na wszystkich poziomach systemów IT – podłogi, klatki, szafy rackowej, serwera i urządzenia. Dodanie portalu StruxureWare zbiera informacje ze wszystkich aplikacji w ramach StruxureWare, zapewniając dostęp do szerokiego spektrum łatwo dzielonych danych, a w konsekwencji prowadząc do łatwiejszego uzyskania kluczowych wskaźników efektywności. Portal StruxureWare ułatwia też komunikację ze źródłami zewnętrznymi i jest łatwo dostępny z laptopa, tabletu czy smartfona.

StruxureWare for Data Centers to jeden z aspektów globalnej inicjatywy StruxureWare firmy Schneider Electric. Pełna linia rozwiązań StruxureWare została stworzona, aby zapewnić zintegrowaną platformę oprogramowania, mającą na celu uproszczenie zarządzania energią oraz optymalizację jej zużycia we wszelkich rodzajach budynków, centrów danych i zakładów przemysłowych.

Dostępne bezpośrednio od Schneider Electric lub poprzez partnerów firmy, wszelkie nowe produkty i aktualizacje w obrębie pakietu StruxureWare for Data Centers są kompatybilne z istniejącymi częściami portfolio InfraStruxure Management Software.

Więcej informacji na temat pełnej linii rozwiązań DCIM firmy Schneider Electric: www.apc.com/struxureware

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą centrum danych we wszystkich obszarach działalności
Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą centrum danych we wszystkich obszarach działalności - StruxureWare™ firmy Schneider Electric ,http://www.apc.com/struxureware/us/en/

Fot. Schneider Electric, http://www.apc.com/struxureware/us/en/

Źródło: Redakcja