Dell we współpracy z Boston Consulting Group rozpoczął dyskusję na temat wpływu innowacji IT na kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Podczas spotkania 16 kwietnia, w którym udział wzięli Aster Papazyan, Dyrektor Generalny DELL Polska; Wojciech Głownia, Dyrektor Generalny DELL na region Europy Środkowo – Wschodniej oraz Robert Stanikowski, Principal w Boston Consulting Group, podjęto próbę analizy innowacyjności w IT jako jednego z najistotniejszych czynników, które decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw. Szczególny nacisk położono na wpływ, innowacyjności IT na branże takie jak bankowość, telekomunikacja czy energetyka.

- Dell wprowadził w ostatnim czasie szereg innowacji IT i obecnie nasza oferta obejmuje każdy segment rynku. Strategia kolejnych przejęć graczy technologicznych, pozwoliła nam na rozwinięcie portfolio w taki sposób, że obecnie jesteśmy w stanie dostarczyć firmom z każdego sektora rynku kompleksowych rozwiązań typu end – to – end. Jako, że segment Enterprise jest dla nas kluczowym obszarem rozwoju, wspólnie z Boston Consulting Group postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej rzeczywistej wartości wpływu innowacji IT na biznes

– mówi Aster Papazyan, Dyrektor Generalny DELL w Polsce.

- Codziennie na świecie powstaje 2,5 exabajtów danych, miliony informacji, opinii i sygnałów. Zdolność do analizowania i wyciągania wniosków z tych informacji będzie w przyszłości podstawą przewagi konkurencyjnej firm. Ta umiejętność już zmienia zasady gry w wielu branżach – bankowości, telekomunikacji czy energetyce

– mówi Robert Stanikowski, Principal w Boston Consulting Group.

Podstawą funkcjonowania każdej nowoczesnej firmy są dane. Według badań Gartner, 90% danych na świecie powstało w ciągu ostatnich dwóch lat. Przy rocznej dynamice wzrostu ilości danych na poziomie 60%, przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, jak ważne jest wykorzystanie coraz bardziej efektywnych narzędzi IT do ich zarządzania. Z drugiej strony innowacje IT powinny generować oszczędności dla przedsiębiorstwa.

- Aktualnie średnio 80% budżetów IT przeznaczanych jest na utrzymanie infrastruktury. Strategicznym założeniem Dell jest dostarczenie takich rozwiązań, które pozwolą na obniżenie tych kosztów do 50% całkowitych środków finansowych, tak by firmy mogły co najmniej połowę pieniędzy zainwestować w modernizację organizacji

– powiedział Wojciech Głownia, Dyrektor Generalny DELL na region Europy Środkowo – Wschodniej.

Strategicznym celem Dell jest dostarczenie w ramach swojej oferty rozwiązań, które uwolnią zasoby ludzkie, zredukują koszt i czas potrzebny na obsługę systemów i wdrożenia, poprzez zastosowanie elastycznej architektury danych i ułatwionej dostępności. Już teraz dzięki zwirtualizowanym serwerom Dell, przedsiębiorcy mogą obniżyć o 50% koszty zużycia energii elektrycznej.

Innymi kluczowymi innowacjami Dell w zakresie rozwiązań dla biznesu, są wydajne energetycznie serwery przystosowane do pracy w podwyższonej temperaturze, co zapewnia mniejszą energię potrzebną do chłodzenia centrum danych, architektura Fluid Data, która przynosi oszczędność kosztów składowania danych czy rozwiązania łączące rolę serwera, pamięci masowej i urządzenia sieciowego, takie jak Dell Active System 800.

Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku Enterprise, Dell o 30% zwiększył nakłady na badania i rozwój. Dodatkowo, odwołując się do tradycji firmy opartej na wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów, Dell uruchomił platformę Dell IdeaStorm, dzięki której do dziś zebrano niemal 19 tysięcy pomysłów od osób prywatnych i przedsiębiorstw, z czego ponad 500 zostało już wprowadzonych do oferty handlowej.

Dell i Boston Consulting Group analizują wpływ innowacji w IT na biznes
Dell i Boston Consulting Group analizują wpływ innowacji w IT na biznes

Innowacje Dell dla biznesu – wybrane wdrożenia

Explorer Pipeline

Przedsiębiorstwo z branży logistyki naftowej Explorer Pipeline chciało wymienić serwery na bardziej energooszczędne, aby obniżyć koszty zasilania i chłodzenia w swoim centrum danych w Tulsa, w stanie Oklahoma w USA. Firma potrzebowała również usprawnić zarządzanie serwerami i pamięciami masowymi, aby umożliwić czteroosobowemu zespołowi IT z jednej strony utrzymanie płynnej pracy sieci firmy, a z drugiej szybką reakcję na potrzeby deweloperów.

Rozwiązanie

Wirtualizacja serwerów produkcyjnych, kontrolerów domen i obciążenia baz danych przy wykorzystaniu Microsoft® Hyper-V™ uruchomionym na serwerach Dell™ PowerEdge™ i pamięci masowej Dell EqualLogic™. Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z serwerami przy wykorzystaniu narzędzi do zarządzania Dell i Microsoft, aby zaoszczędzić czas pracowników i aktywnie zapobiegać przestojom. Korzyści

• 40-procentowa redukcja powierzchni sprzętowej wykorzystywanej przez serwery w głównym centrum danych (42 fizyczne serwery skonsolidowane do 25)

• 70-procentowa redukcja kosztów zasilania i chłodzenia w przypadku podstawowego centrum danych

• 3-5 dni w miesiącu czasu administrowania serwerami zaoszczędzone podczas godzin szczytu

• Uruchomienie nowych serwerów w ciągu minut vs. dni

• Deweloperzy mogą być bardziej produktywni i testować wydajniej

• Możliwość przeniesienia maszyn wirtualnych pomiędzy fizycznymi serwerami bez żadnych przestojów

• Zapobieganie przestojom dzięki wykorzystaniu proaktywnych narzędzi zarządzania dostarczanych przez Dell i Microsoft

• 5 lat bezawaryjnej pracy serwerów dzięki Dell

• Mniej niż godzina na instalację w stojaku i konfigurację Dell™ EqualLogic™ SAN

Pełen opis wdrożenia:http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2011-explorer-10008898.pdf

First Command

Wyzwanie

Aby wspierać inicjatywy IT skierowane na dostarczanie najlepszych usług doradztwa finansowego, First Command musiała wymienić kosztowne i nieelastyczne systemy IT na wydajną infrastrukturę na żądanie

Rozwiązanie

First Command wdrożyła infrastrukturę następnej generacji zbudowaną na serwerach Dell 12G i przełącznikach Dell Networking Ethernet, które ujednoliciły ruch danych i magazynowania w jednolitej, oszczędnej sieci.

Korzyści

• Poprawiona wydajność IT zwiększa zadowolenie klientów

• Wydajność IT zapewnia wartości zainteresowanym stronom i klientom

• Konwergencja przechowywania danych obniża koszty operacyjne

• IT na żądanie zwiększa elastyczność i innowację

• Skalowanie modularne minimalizuje koszty kapitałowe

• Tworzenie kopii w czasie rzeczywistym poprawia ciągłość biznesową

Pełen opis wdrożenia:http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2013-first-command-10012223.pdf

Nymgo

Wyzwanie

Wzrost i potrzeba dostarczania nowych usług rozmów międzynarodowych Nymgo doprowadziły do poszukiwań wysoce skalowalnego i w pełni redundantnego centrum danych.

Rozwiązanie

Nymgo uruchomiło Dell vStart 200 – kompleksowe wirtualne centrum danych obejmujące serwery, pamięć masową, sieci i narzędzia służące do zarządzania. Technologowie Dell zapewnili wsparcie w konfiguracji, integracji i wdrożeniu.

Korzyści

• Świadczenie nowych usług zajmuje kilka minut dzięki wirtualizacji

• Przedsiębiorstwo oszczędza dziesiątki tysięcy funtów dzięki zintegrowanemu centrum danych

• Zasoby inżynierów zarządzających centrum danych zostały obcięte o połowę, co pozwoliło na wykorzystanie uwolnionego czasu na rozwijanie produktów dla klientów.

• Możliwości wzrostu wspierane są przez mocne stosunki partnerskie

• Zarząd może monitorować wdrażanie z odległych lokalizacji

http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2013-nymgo-10011311.pdf

Źródło: DELL