Dział HP Enterprise Services poinformował o podpisaniu z firmą SAP AG nowej, globalnej umowy, na mocy której HP będzie świadczyć usługi, pomagające firmom przekształcać interakcje z klientami w możliwości wygenerowania przychodów, a także poprawiające wydajność pracy dzięki aplikacjom mobilnym.

Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że mobilność oznacza możliwość prowadzenia działalności w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto wszystkie procesy można realizować szybciej, wydajniej i bardziej precyzyjnie. Firmom często nie udaje się jednak uzyskać tych korzyści, ponieważ nie mają dostępu do skutecznego rozwiązania pozwalającego zarządzać kosztami, bezpieczeństwem i wsparciem.

HP Managed Mobility Services dla SAP® Mobile Platform pomagają klientom szybko wizualizować, planować, tworzyć, obsługiwać i zabezpieczać aplikacje mobilne. Usługi te mogą zmienić sposób kontaktowania się z klientami, pracownikami i partnerami, niezależnie od wykorzystywanego urządzenia. Usługi są oparte na platformie mobilnej SAP Mobile Platform, najlepszym w branży(1) rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami mobilnymi SAP Afaria® oraz bogatej ofercie aplikacji mobilnych. Dzięki temu powstała sprawdzona, kompleksowa platforma do obsługi aplikacji mobilnych, oferująca innowacyjne aplikacje dla klientów biznesowych i indywidualnych opracowane przy użyciu dotychczasowych umiejętności, narzędzi i zasobów społecznościowych w zakresie programowania.

Usługi HP Managed Mobility Services dla SAP Mobile Platform zostały opracowane, aby pomóc firmom:

• zwiększyć przychody dzięki opracowywaniu aplikacji mobilnych, które pozwalają nawiązać bliższe relacje z klientami i poprawić współczynnik konwersji dzięki wyjątkowej obsłudze klienta;

• obniżyć koszty operacyjne poprzez tworzenie aplikacji poprawiających wydajność pracy pracowników i partnerów, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów środowiska mobilnego;

• skrócić czas niezbędny do uzyskania korzyści i zwiększyć zwrot z inwestycji w inicjatywy mobilne dzięki szybkiemu udostępnianiu i wdrażaniu rozwiązań i aplikacji mobilnych SAP.

Tworzenie aplikacji mobilnych generujących nowe możliwości biznesowe

Usługi HP Managed Mobility Services dla platformy SAP Mobile Platform obejmują usługi doradcze umożliwiające wizualizację nowych systemów nawiązywania kontaktów za pośrednictwem kanałów mobilnych, analizę architektury aplikacji mobilnych i środowisk opartych na rozwiązaniach firmy SAP oraz tworzenie strategii i planów dotyczących aplikacji mobilnych. Ponadto HP we współpracy z klientami opracowuje, integruje, testuje i wdraża fabrycznie konfigurowane i tworzone na zamówienie aplikacje mobilne dla różnych branż, np. motoryzacyjnej, przemysłowej i inżynieryjnej oraz branży produktów konsumpcyjnych i sprzedaży detalicznej.

W ramach tych usług rozwiązanie mobilne SAP może być oferowane za pośrednictwem chmury konwergentnej HP, zapewniającej szybkie udostępnianie, skalowalność i bezpieczeństwo. Usługi można skalować z myślą o obsłudze globalnych projektów wdrożeniowych obejmujących tysiące użytkowników.

HP korzysta z wieloletniego doświadczenia firmy SAP

Jednym z największych na świecie wdrożeń SAP Afaria jest wdrożenie tego rozwiązania na potrzeby urządzeń mobilnych pracowników HP, realizowane przez konsultantów HP. Globalna skala działań pionu pomocy technicznej HP umożliwia zarządzanie rozwiązaniami mobilnymi SAP w 12 językach, na terenie 70 krajów.

(1) Publikacja IDC, „Worldwide Mobile Enterprise Management Software 2012–2016 Forecast and Analysis and 2011 Vendor Shares” (Globalne oprogramowanie do zarządzania mobilnością dla firm 2012–2016. Prognozy i analizy oraz udziały rynkowe producentów w roku 2011), dokument nr 236835, Stacy Crook, wrzesień 2012 r.

Źródło: HP