Cisco umacnia ofertę rozwiązań mobilnych wychodząc naprzeciw trendom związanym z gwałtownym rozwojem internetu mobilnego

Nowy pakiet oprogramowania Cisco Quantum, innowacje dotyczące małych komórek (Small Cells) i supernowoczesna infrastruktura sieciowa - to najnowsze- wprowadzane właśnie na rynek - rozwiązania Cisco. W związku z 13 krotnym wzrostem globalnego ruchu w sieciach mobilnych, jaki – zgodnie z prognozami- dokona się w ciągu najbliższych 4 lat na świecie, Cisco udostępnia szereg udogodnień dla operatorów. Dostawcy usług, dzięki technologii Cisco, mogą wreszcie wykorzystywać posiadane atuty w celu tworzenia nowych usług dla swoich klientów. Wprowadzane na rynek rozwiązania umożliwiają czerpanie korzyści z technologii „Internetu Wszechrzeczy” czyli „Internet of Everything”

Według opublikowanego niedawno raportu Cisco Visual Networking Index, dzięki utrzymującemu się stałemu szybkiemu wzrostowi mobilnych połączeń internetowych, do 2017 roku można spodziewać się aż 13-krotnego wzrostu mobilnego ruchu danych - łącznie z miliardami połączeń między ludźmi, ale też coraz częściej, pomiędzy urządzeniami. Aż 93 procent tego ruchu generowanego będzie za pomocą różnego rodzaju urządzeń mobilnych, takich jak tablety, smartfony czy laptopy, przy czym szybkość transmisji wzrośnie aż 7-mio krotnie.

Wzrost ruchu przyniesie wiele nowych możliwości biznesowych koncentrujących się na analizowaniu i przetwarzaniu danych dostarczanych przez samych użytkowników, ale też przez urządzenia, które coraz częściej, w sposób autonomiczny, komunikują się ze sobą. Zbierane informacje umożliwiają sieciom operatora inteligentnie dostosowywać się do zmian w celu podniesienia jakości i tworzenia nowych usług. Odpowiednia reakcja sieci na zmiany odbywa się w czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym i dotyczyć może zarówno zmiany po stronie dostępu radiowego np. przeciążenia komórki radiowej, jak również zmiany po stronie użytkownika np. wyczerpania limitu transferu danych. Osiągana dzięki Cisco Quantum wrażliwość sieci jest niezwykle istotna w heterogenicznych sieciach radiowych wykorzystujących wiele technologii i stanowi przewagę rynkową operatora.

Według informacji zawartych w dokumencie Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast, do roku 2017 będzie istniało ponad 10 miliardów urządzeń obsługujących połączenia mobilne — w tym 8,6 miliarda osobistych urządzeń mobilnych i 1,7 miliarda urządzeń M2M podłączonych do sieci. Szacuje się, że w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym w Polsce) będzie w użyciu ponad 570 milionów urządzeń mobilnych, w tym 471 milionów urządzeń osobistych i 103 miliony mobilnych urządzeń M2M podłączonych do sieci.

Mając na uwadze powyższe prognozy, Cisco wprowadza wiele znaczących innowacji, które umożliwią dostawcom usług optymalizację wydatków na sieć, ale również otwarcie się na nowe przychody. Technologia Cisco umożliwia wykorzystanie unikalnych walorów operatora do tworzenia propozycji biznesowej również poza tradycyjny krąg odbiorców w modelu B2B2C.

W tym celu Cisco kreuje innowacyjne rozwiązania mobilne w trzech podstawowych obszarach: oprogramowanie, dostęp i infrastruktura.

Inteligentne oprogramowanie — Cisco Quantum

Aby umożliwić dostawcom usług lepszą analizę danych nt. ruchu w ich sieciach, Cisco wprowadza obecnie na rynek Cisco® Quantum™. Jest to oprogramowanie powstałe w wyniku integracji własnych rozwiązań z pochodzącymi z ostatnich akwizycji narzędziami, na które wydano w ciągu ostatniego roku ponad 1,5 miliarda dolarów. Cisco Quantum dostarcza sieciom mobilnym niedostępną dotąd inteligencję w kilku poniżej opisanych zakresach:

• Cisco Quantum Network Abstraction Suite: Oferuje warstwę abstrakcji, która służy do gromadzenia danych o ruchu w sieci oraz ich udostępnianiu w czasie rzeczywistym wszelkim procesom decyzyjnym związanym z obsługą klienta.

• Cisco Quantum Policy Suite: System zarządzania politykami zbudowany wokół nowej koncepcji opartej o rozumienie wymagań stawianych sieci operatora przez coraz to nowe typy aplikacji. Oferuje personalizowanie usług przy jednoczesnym skalowaniu i elastyczności zarządzania profilami użytkowników.

• Cisco Quantum Analysis Suite: Udostępnia funkcje analizy biznesowej (Business Intelligence) w oparciu o dane na temat profilu abonenta, jego lokalizacji oraz otoczenia sieciowego, posługując się zarówno źródłami historycznymi, jak też informacjami w czasie około rzeczywistym. Dzięki wbudowanym gotowym algorytmom, system udostępnia gotowe pulpity, ale także dostarcza w pełni funkcjonalne API, które pozwala tworzyć wszelkie aplikacje - w tym również na smartfony. Dzięki temu możliwe jest tworzenie nowych przychodów pośrednich np. w modelu B2B2C.

• Cisco Quantum Wide Area Network (WAN) Orchestration Suite: Udostępnia narzędzia do zarządzania siecią, które znacznie upraszczają zarządzanie ruchem i pojemnością, zwiększając efektywność sieci oraz redukując koszty operacyjne dostawców usług, zwłaszcza w środowiskach IP/MPLS (Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching) .

Inteligentny dostęp

Cisco jest obecnie liderem na rynku małych komórek (Small Cells), konsekwentnie przekształcając je w platformę innowacji biznesowych, czego wyrazem są:

• Moduł Cisco 3G Small Cell stanowi wtyczkę przeznaczoną dla Access Point’ów Cisco Aironet® zmieniający Access Point Wi-Fi w pełni funkcjonalny punkt dostępowy obu technologii. Ułatwia on rozwój systemów dzięki integracji licencjonowanych małych komórek (Small Cells) i nielicencjonowanych Access Pointów w jednej obudowie i w tej samej jednorodnej infrastrukturze.

• Moduł Cisco 3G Small Cell łatwo znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje już dziś infrastruktura Wi-Fi Cisco Aironet®- jak na przykład w przedsiębiorstwach.

• Ruter Cisco ASR 901S przeznaczony do backhauling’u, został zaprojektowany specjalnie do zastosowań zewnętrznych w szerokiej skali odporności temperaturowej. Jest to rozwiązanie gwarantujące niezawodny routing i pełny zakres funkcjonalny w połączeniu z bardzo małymi wymiarami i niezwykłą odpornością na warunki atmosferyczne.

Inteligentna infrastruktura

Aby umożliwić obsługę wielu połączeń, konieczną w rzeczywistości „Internetu Wszechrzeczy”, wiodące na rynku rozwiązanie Cisco ASR 5000 znajduje zastosowanie w samym sercu przekształcenia sieci do technologii 4G. ASR5000 został wdrożony u ponad 210 operatorów na całym świecie, w tym kilku w Polsce. Rozwiązanie to udostępnia najwyższą elastyczność niezbędną, aby sprostać dynamicznym i ciągle zmieniającym się wymaganiom Internetu mobilnego.

Marcin Wawrzyński, Product Sales Specialist odpowiedzialny za rozwiązania z zakresu mobility w Cisco Systems Poland:

„W ciągu ostatniego roku ruch w sieciach mobilnych naszego regionu uległ prawie podwojeniu, a w kolejnych 4ch latach wzrośnie 11 krotnie. Nikt lepiej od Cisco nie jest świadomy wynikających z tego faktu konsekwencji nie tylko dla infrastruktury operatorów ale również, a może przede wszystkim, dla procesów biznesowych. Jesteśmy u progu sporych zmian w tym zakresie, a Cisco jako pierwsze jest do nich gotowe.”

Źródło: Cisco