Podpis elektroniczny coraz szerzej wykorzystywany

Zapotrzebowanie na bezpieczne usługi weryfikacji komunikacji elektronicznej przyczyniają się do wykorzystywania e-podpisu w coraz nowszych obszarach związanych z biznesem i administracją.

Bezpieczny podpis elektroniczny funkcjonuje w polskim prawie w formie zrównującej cyfrową sygnaturę z jej odręcznym odpowiednikiem już od ponad 10 lat. Pomimo tak znacznego okresu, wiele podmiotów wciąż nieufnie podchodzi do elektronicznych rozwiązań i w sferze formalności w naszym kraju nadal królują papierowe dokumenty. Trend ten jednak ulega zmianie. Wpływa na to przede wszystkim rosnąca liczba możliwości wykorzystania e-podpisu oraz prace legislacyjne Unii Europejskiej, które idą w stronę standaryzacji e-identyfikacji w oparciu o certyfikaty kwalifikowane, z których obecnie korzysta ponad ćwierć miliona podmiotów w Polsce.

– Podpis elektroniczny jest doskonałym uzupełnieniem wszelkich procedur cyfrowego obiegu dokumentów. Obecne prawo daje podstawy, aby powszechnie korzystać z tego narzędzia, a podejmowane w różnorodnych dziedzinach życia regulacje wskazują, że inwestycja w nabycie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym pozwoli na prostą wymianę dokumentów z wieloma odbiorcami

– mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies.

E-podpis naturalnym rozwiązaniem dla e-biznesu

Polscy przedsiębiorcy odkryli już potencjał Internetu, zarówno jako kanału sprzedaży, jak również jako platformy kontaktów biznesowych. W obliczu rosnącej liczby zagrożeń cyberprzestępczych ważne jest, aby wszelkie kontakty podlegały odpowiedniej weryfikacji. Właśnie tu doskonale sprawdza się podpis elektroniczny, zapewniając obiektywną weryfikację nadawcy oraz integralność przesłanego dokumentu. Poza tym jest to narzędzie, które daje firmie możliwość prostego kontaktu z takimi urzędami, jak: ZUS, Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy czy GIODO. Istnieją również inne zastosowania, które ułatwiają przedsiębiorstwom codzienną pracę, np. wykorzystanie e-podpisu jako rozwiązania do weryfikacji wystawianych e-faktur.

E-zdrowie z e-podpisem

Podpis elektroniczny jest naturalnym rozwiązaniem zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy niezwykle wrażliwych danych przetwarzanych przez służbę zdrowia. Aktualnie prawo dopuszcza wybór rozwiązań do wykorzystywania w zakresie cyfrowego obiegu danych w placówkach opieki zdrowotnej. Jednak zestawiając prosty w wykorzystaniu podpis elektroniczny z platformą opartą na loginie i haśle oraz dodatkowym uwierzytelnieniu np. kwalifikowanym znacznikiem czasu, łatwiej jest wdrożyć jednolite rozwiązanie. Co więcej, podpis elektroniczny umożliwia lekarzom realizację innych czynności, jak np. przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej, które od początku br. mogą być składane jedynie w postaci cyfrowej.

Sądy zmieniają podejście do e-podpisu

Do niedawna sądy broniły się przed wykorzystywaniem podpisu elektronicznego w kontaktach zewnętrznych, mimo że narzędzie to było już używane przez sędziów, m.in. do sporządzania protokołów. Sytuację tę może zmienić Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), który wydał orzeczenie decydujące, że można używać podpisu elektronicznego w kontaktach z sądami administracyjnymi. Jest to poważny krok w kierunku cyfryzacji obiegu dokumentów w całym wymiarze sprawiedliwości. Warto zauważyć, że sądownictwo rozwija wykorzystanie e-podpisu również na innych polach. Dobrym przykładem jest cyfrowa komunikacja sądów ze służbami penitencjarnymi, która pozwala na zastąpienie dużych ilości tradycyjnej korespondencji szybkimi i wygodnymi wiadomościami e-mail. Zmiana podejścia do podpisu elektronicznego w sądownictwie dobrze pokazuje potencjał dalszego upowszechniania tego rozwiązania.

Źródło: Redakcja