X edycja Kongresu Bezpieczeństwa Sieci - pierwszy raz we Wrocławiu! 21 maja, Hotel Orbis

Bezpłatna rejestracja na stronie: http://gigacon.org/kbs_wro/2013

Wybrane wykłady:

- Polityka, strategia… Strategiczne pojmowanie bezpieczeństwa informacji, jako element przewagi konkurencyjnej. Czyli jak przekonać zarządzających że to nie tylko wydatek i koszt? O łańcuchu dostaw i ciągłości działania. - Grzegorz Krzemiński (Instytut Bezpieczeństwa i Informacji)

- Axence nVision - ochrona danych przed wyciekiem, kompleksowe monitorowanie sieci użytkowników oraz zarządzanie infrastrukturą IT - Maciej Kubat (Axence)

- SafeNet Authentication Service - przekonaj się dlaczego warto wdrożyć uwierzytelnianie jako usługę. - Krzysztof Górowski (SafeNet)

- Czy Twój antywirus jest skuteczny? Co naprawdę robią Twoi użytkownicy? - Mechanizmy audytu i kontroli sieci w urządzeniach NGF Check Point. - Piotr Motłoch (Check Point)

- 10 rzeczy które chcecie wiedzieć o swoich użytkownikach, ale nie macie kogo zapytać. Websense na straży danych. - Krzysztof Górowski (Websense)

- Bezpieczna mobilność - rozwiązania WatchGuard Technologies - Marcin Klamra i Jerzy M. Zaczek (CCNS)

- Bezpieczna Dystrybucja Czasu w Sieciach Komputerowych - Piotr Frączyk (NAVI sp. z o.o.)

- Ryzyka informatyczne w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej - Koszut Robert (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania we Wrocławiu)

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY, niezbędna jest rejestracja na stronie: http://gigacon.org//kbs-2013-wroclaw/rejestracja

Nasza redakcja objęła patronat medialny nad Kongresem.

Źródło: Redakcja