HP oferuje jedyne w branży kompletne  i zunifikowane rozwiązania sieciowe BYOD

HP zaprezentowała nowe, zunifikowane rozwiązania przewodowe i bezprzewodowe, umożliwiające budowę prostej, skalowalnej i bezpiecznej sieci wspierającej korzystanie z prywatnych urządzeń na potrzeby pracy (bring-your-own-device — BYOD). Prezentowane rozwiązania dają również Partnerom nowe możliwości uzyskania przychodów.

Nowe rozwiązania i usługi obejmują jedyne w branży(1) kompletne rozwiązanie obsługujące coraz popularniejsze inicjatywy BYOD. Rozwiązanie to oferuje zunifikowane, przewodowe i bezprzewodowe platformy przełączające oraz system zarządzania, pozwalające zbudować jednolitą sieć obsługującą łączność przewodową i bezprzewodową.

Nowa oferta pozwala Partnerom wykorzystać architekturę HP FlexNetwork u swoich klientów do budowy nowoczesnych usług dostępu mobilnego, dzięki skuteczniejszej obsłudze podstawowych zadań w zakresie modelu BYOD, takich jak podłączanie urządzeń do sieci, czy ich wstępna konfiguracja, za pomocą jednej aplikacji do zarządzania oraz zautomatyzowanym rozwiązaniom bezpieczeństwa w technologii SDN (Software-Defined Networks).

Do roku 2016 dwie trzecie personelu pracującego w firmach będzie posiadać smartfony, a 40% pracowników będzie pracować mobilnie(2). Dotychczasowa przestarzała infrastruktura wymaga jednak dwóch osobnych sieci i aplikacji do zarządzania łącznością przewodową i bezprzewodową, co znacznie zwiększa złożoność procesów operacyjnych. Co więcej, przestarzała infrastruktura nie oferuje skalowalności niezbędnej do obsługi wielu urządzeń wykorzystywanych przez jednego użytkownika ani zabezpieczeń umożliwiających ochronę informacji o znaczeniu strategicznym.

Według firmy Gartner każde przedsiębiorstwo powinno jasno określić swoje stanowisko wobec koncepcji BYOD, a formalne programy BYOD zdobywają coraz większą popularność w związku z dynamicznym rozwojem rynku innowacyjnych urządzeń mobilnych(3).

„Przedsiębiorstwa i instytucje mają ogromne problemy z wdrażaniem rozwiązań BYOD w ramach złożonych, przestarzałych infrastruktur, składających się z dwóch osobnych sieci i aplikacji do zarządzania” — stwierdziła Bethany Mayer, wiceprezes i dyrektor generalny działu technologii sieciowych w HP. „Kompletne, zunifikowane rozwiązanie BYOD HP to pierwszy na rynku produkt, który eliminuje ten problem. W połączeniu z kompleksową ofertą HP w zakresie szkoleń, programów i usług pozwala Partnerom uzyskać dostęp do nowych, dochodowych możliwości biznesowych”.

HP oferuje jedyne w branży kompletne  i zunifikowane rozwiązania sieciowe BYOD
HP oferuje jedyne w branży kompletne i zunifikowane rozwiązania sieciowe BYOD

Uproszczone zarządzanie środowiskiem BYOD

W roku 2012 urządzenia będące własnością pracowników stanowiły ponad dwie trzecie urządzeń uzyskujących dostęp do mobilnych aplikacji korporacyjnych. W związku z tym firma IDC przewiduje, że działy IT będą musiały zastosować całościowe podejście do zaspokajania potrzeb związanych z modelem BYOD(4).

Nowe rozwiązania BYOD HP zwiększają komfort pracy użytkowników, zarówno w przypadku przewodowych, jak i bezprzewodowych urządzeń uzyskujących dostęp do sieci firmowej. Dzięki temu klienci mogą:

• uprościć zarządzanie i ograniczyć koszty nawet o 38%, poprzez wyeliminowanie potrzeby korzystania z nawet 50% tradycyjnych urządzeń dostępowych, takich jak osobne przełączniki i kontrolery, przy jednoczesnej obsłudze maksymalnie 1000 urządzeń bezprzewodowych za pośrednictwem zunifikowanego przełącznika LAN HP 830(5);

• wdrożyć zawsze dostępne dla użytkownika rozwiązania, poprzez automatyczne wyeliminowanie przestojów sieci za pośrednictwem oprogramowania HP Wi-Fi Clear Connect oferowanego z produktami HP do obsługi sieci WLAN;

• w prosty sposób wdrożyć kompleksowy system zarządzania dzięki funkcjonalności BYOD , dostępnej jako Plug and Play w rozwiązaniu HP Intelligent Management Center (IMC) Smart Connect.

Skalowanie sieci w celu obsługi technologii BYOD pod kątem środowisk przetwarzania w chmurze

Według firmy Gartner skalowalność chmury dla potrzeb aplikacji mobilnych będzie miała kluczowe znaczenie, ponieważ tego typu aplikacje charakteryzują się największą liczbą użytkowników pracujących jednocześnie(5). Przestarzała infrastruktura nie jest w stanie zapewnić skalowalności niezbędnej do zagwarantowania zunifikowanego dostępu do sieci zarówno w centrum przetwarzania danych jak i w oddziałach.

Nowe rozwiązania BYOD HP pozwalają klientom uzyskać dwukrotnie większą skalowalność w porównaniu z przestarzałymi infrastrukturami(6), w celu:

• zwiększenia wydajności sieci nawet o 100%, przy jednoczesnym wzroście szybkości transferu danych nawet o 45%(7), przy zastosowaniu nowych przełączników HP z serii 2920 obsługujących technologię OpenFlow;

• poprawy dostępności sieci i obniżenia kosztów nawet o 54%, dzięki zunifikowanemu modułowi kontrolera sieci WLAN HP do przełączników z serii10500/7500(5).

Zabezpieczenie sieci w modelu BYOD w sieciach kampusowych i oddziałach

Użytkownicy, przynosząc własne urządzenia do pracy, stwarzają coraz więcej zagrożeń, ze względu na podatności w zewnętrznych aplikacjach i danych. Wymaga to zautomatyzowanego systemu bezpieczeństwa sieciowego na potrzeby podłączania urządzeń.

Nowe rozwiązania BYOD HP ograniczają zagrożenia dla danych i aplikacji poprzez:

• zautomatyzowane wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, dostępne za pośrednictwem aplikacji HP Sentinel Security SDN;

• bezpieczne podłączanie urządzeń przy użyciu narzędzia HP IMC User Access Manager — pojedynczej platformy do identyfikacji użytkowników, która pozwala wdrażać zasady bezpieczeństwa i zapewnia bezpieczny dostęp z urządzeń będących własnością pracowników, monitorując jednocześnie kondycję sieci.

Usługi, promocje i programy HP dla Partnerów zwiększają możliwości osiągania przychodów

HP opracował różnorodne usługi i programy, zapewniające nowe źródła przychodów wynikające technologii BYOD dla Partnerów handlowych. Dzięki temu Partnerzy HP będą mieć dostęp do zasobów, które pozwalają im:

• uzyskać szybszy dostęp do nowych źródeł przychodów, poprzez uproszczenie struktury sieci klienta i procesu sprawdzania jej poprawności, w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie skalowalności, bezpieczeństwa i wydajności technologii BYOD, po zastosowaniu usług projektowania i sprawdzania poprawności HP FlexNetwork;

• nawiązać trwałe, strategiczne relacje z klientami za pośrednictwem usług HP Wireless LAN Lifecycle Services, opartych na sprawdzonych procedurach w zakresie sieci lokalnych (LAN), gwarantujących wysoce skalowalną łączność sieciową;

• oferować kompleksowe finansowanie rozwiązań za pośrednictwem działu HP Financial Services w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług, zgodnie z opisem planowanego wykorzystania przedłożonym przez klientów;

• rozwijać ofertę umiejętności i usług informatycznych dzięki kompletnemu programowi szkoleń i certyfikatów sieciowych, które stanowią solidny fundament dla wdrażania modelu BYOD czy SDN w ramach programu HP ExpertOne, oferującego spersonalizowane kursy, dostęp do zdalnych laboratoriów, szkolenia internetowe i dostęp do społeczności ekspertów zapewniających stałą pomoc techniczną.

• poprawić wyniki finansowe dzięki promocji sieciowej HP „Bring It On! We’re Ready for BYOD”, zapewniającej dystrybutorom dostęp do zestawu demonstracyjnego HP 2920, zawierającego przełączniki, materiały marketingowe, szkolenia i elementy motywacyjne, gwarantujące lepszą znajomość technologii HP wśród resellerów.

Dostępność

• Zunifikowany przełącznik HP 830 będzie dostępny na całym świecie w maju.

• Rozwiązanie HP Wi-Fi Clear Connect w ramach systemu MSM 6.0 będzie dostępne na całym świecie w maju.

• Rozwiązanie HP IMC Smart Connect jest już dostępne na całym świecie.

• Przełącznik HP z serii 2920 jest już dostępny na całym świecie.

• Zunifikowany moduł kontrolera sieci WLAN HP do przełączników z serii10500/7500 będzie dostępny na całym świecie w maju.

• Aplikacja HP Sentinel Security jest już dostępna w przedsprzedaży dla wybranych klientów.

• Rozwiązanie HP IMC User Access Manager jest już dostępne na całym świecie.

• Usługi projektowania i sprawdzania poprawności HP FlexNetwork będą dostępne w marcu, natomiast usługi HP Wireless LAN Lifecycle Services są już dostępne na całym świecie w oddziałach HP i u certyfikowanych Partnerów handlowych HP ServiceOne.

• Rozwiązania HP BYOD mogą być udostępniane przez dział usług technologicznych HP, jak również Partnerów handlowych HP.

Więcej informacji o rozwiązaniach sieciowych BYOD HP można znaleźć pod adresem hp.com/networking/byod


(1) Na podstawie wewnętrznych testów HP.
(2) Gartner, „The Nexus of Forces Changes Everything: Gartner Symposium/ITxpo 2012 Keynote (Powiązane siły zmieniają wszystko: raport z sympozjum firmy Gartner/ITxpo 2012)”, 10 stycznia 2013 r.
(3) Gartner, „Bring Your Own Device: New Opportunities, New Challenges (Bring Your Own Device: nowe możliwości, nowe wyzwania)”, ID: G00238131, 16 sierpnia 2012 r.
(4) IDC, „Predictions 2013: Enterprise Communication and Datacenter Networks (Prognozy na rok 2013: korporacyjne sieci komunikacyjne i sieci centrów przetwarzania danych)”, konferencja internetowa IDC, 10 stycznia 2013 r.
(5) Na podstawie wewnętrznych testów HP.
(6) Gartner, „The Future of the Mobile Cloud (Przyszłość chmury mobilnej)” ID: G00230815, 6 września 2012 r.
(7) Tolly Research, „HP 2920 Switch Series: Competitive Performance, Power Consumption and TCO Evaluation versus Cisco Catalyst 2960-S and Cisco 3750-X Series (Przełączniki HP z serii 2920: porównanie wydajności, zużycia energii i całkowitego kosztu posiadania z przełącznikami Cisco Catalyst 2960-S i Cisco 3750-X)”, luty 2013.

Źródło: HP