HP dostawcą serwerów do zastosowań krytycznych dla Komisji Europejskiej

Belgijski oddział firmy HP poinformował, że w wyniku przetargu otwartego — DIGIT/R2/PO/2011/038 — Mainframe data servers III, Komisja Europejska wybrała serwery HP Integrity do obsługi procesów krytycznych, w tym aplikacji bazodanowych i innych kluczowych środowisk.

Zgodnie z warunkami umowy ramowej (DI/07120), wybrane instytucje, agencje i organy Unii Europejskiej będą mogły korzystać z nowych serwerów HP Integrity z procesorami Intel® Itanium® i systemem operacyjnym HP-UX 11i v3.

Jednym z wymaganych etapów oceny technicznej były testy porównawcze przeprowadzone w Centrum Wydajności HP regionu EMEA w Böblingen w Niemczech. Zgodnie z kryteriami opublikowanymi w specyfikacji przetargowej oferta HP wyróżniła się najlepszym wskaźnikiem jakość/cena.

„W wyniku trendów takich, jak przetwarzanie w chmurze, duże zbiory danych (big data) czy mobilność, wymagania dotyczące systemów do zastosowań krytycznych rosną i ewoluują”

— powiedział Ric Lewis, wiceprezes i dyrektor działu systemów o znaczeniu krytycznym HP.

„Serwery HP Integrity z systemem operacyjnym HP-UX umożliwią zamawiającemu bezpieczne wdrażanie rozwiązań o znaczeniu krytycznym z wysokim poziomem niezawodności, wydajności i efektywności".(1)

Poza serwerami do zastosowań krytycznych HP Integrity, firma HP dostarczy także produkty towarzyszące, w tym oprogramowanie. Dodatkowo dział HP Technology Services dostarczy usługi i pomoc techniczną, w tym utrzymanie i serwis.

Serwery HP Integrity i środowisko operacyjne HP-UX są częścią infrastruktury konwergentnej HP, która upraszcza i ujednolica zasoby informatyczne dzięki zestawowi prostych, modułowych systemów do zastosowań krytycznych. Systemy te zapewniają wysoką dostępność, skalowalność i elastyczność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Serwery HP Integrity są już dostępne do wdrożenia w ośrodkach Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Luksemburgu oraz Europejskiego Centrum Badawczego w Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii. Z zalet nowych systemów do zastosowań krytycznych będą także mogły korzystać inne instytucje zlokalizowane w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

(1)Powyższe opinie są wyłącznie opiniami HP i nie reprezentują oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.

Źródło: HP