Skuteczne zwalczanie zagrożeń typu ATP (Advanced Persistent Threats)

Unikalna technologia wykrywania zagrożeń opracowana w laboratorium FortiGuard™ zapewnia zwiększone możliwości ochrony dla platform FortiGate, FortiCloud, FortiWeb, FortiDDoS oraz FortiDNS

Fortinet® informuje, że zespół badawczy firmy FortiGuard wprowadził nowe usługi tzw. „sandboxing’u w chmurze” oraz określania reputacji IP, które powstały z myślą o ochronie przed zaawansowanymi atakami typu ATP (Advanced Persistent Threats). Nowe usługi laboratorium FortiGuard zapewniają dodatkowe możliwości ochrony dla oferowanych przez firmę platform bezpieczeństwa sieciowego i aplikacyjnego, takich jak FortiGate, FortiCloud, FortiWeb, FortiDDoS oraz FortiDNS.

Czym są zagrożenia APT?

Autorami zagrożeń APT (Advanced Persistent Threats) są zazwyczaj wysoko wyspecjalizowane zespoły oraz rządy państw wykorzystujące zaawansowane technologie oraz wektory ataku w celu realizacji określonych zadań i pozyskiwania wrażliwych lub tajnych informacji. Określa się je również mianem ataków ukierunkowanych, ponieważ każda ofiara jest obejmowana uprzednią obserwacją w celu określenia najlepszej metody uderzenia. Wśród sposobów infekowania najczęściej występują metody social engineering oraz ataki zero-day.

„Sandboxing w chmurze” FortiGuard – informacje o usłudze

Oferowana przez FortiGuard usługa „sandboxing’u w chmurze” wykorzystuje do wykrywania złośliwego oprogramowania cechy behawioralne przez uruchamianie ich w środowisku wirtualnym. Służy ona jako dodatkowa warstwa zabezpieczeń, uzupełniająca silnik antywirusowy FortiGate oraz unikalny, wbudowany w niego lekki sandbox. Podejrzane pliki można automatycznie zgłaszać do nowej hostowanej usługi w celu dalszego skanowania bez znaczącego obniżenia wydajności platformy FortiGate. Dodatkowo platformę FortiCloud uzupełniono o nową funkcję, która służy jako sandbox online, zapewniając szczegółowe informacje o stanie skanowanych plików oraz monitoring wyników.

Określanie reputacji IP – informacje o usłudze FortiGuard

Laboratorium FortiGuard ciągle śledzi i monitoruje numery IP, które są narażone na zagrożenie czy zachowujące się nietypowo. Usługa wykorzystuje różnorodne techniki, w tym analizę historyczną, honeypoty oraz analizę botnetów, co pozwala platformom FortiGate, FortiWeb i FortiDDoS zapewniać natychmiastową ochronę przed zautomatyzowanymi atakami na dużą skalę. Usługa ta również ciągle uczy się na podstawie globalnych śladów w czujnikach zagrożeń, śledząc złośliwe zdarzenia związane z adresami IP w czasie rzeczywistym.

„Współczesne zagrożenia APT są dużym wyzwaniem zarówno dla personelu IT, jak i dostawców rozwiązań zabezpieczających sieci. Zwalczanie złośliwego oprogramowania na podstawie sygnatur nie odchodzi wprawdzie do lamusa z dnia na dzień, ale obecnie trzeba wdrażać dodatkowe dynamiczne zabezpieczenia, aby skutecznie i szybko zwalczać te zagrożenia we wszystkich warstwach”

– mówi Derek Manky, specjalista ds. globalnej strategii bezpieczeństwa w firmie FORTINET.

„Te nowe, wprowadzane dziś przez FORTINET usługi zapewniają strategiczne podejście umożliwiające wykrywanie i reagowanie na przełomowe zagrożenia o różnych wektorach. Współczesne zagrożenia działają i zmieniają się szybko, więc równie szybko powinno też działać ich wykrywanie”.

Usługi FortiGuard zapewniają liczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, w tym ochronę przed włamaniami, antywirusy, filtrowanie treści internetowych oraz zabezpieczenia przed spamem. Usługi te pomagają chronić się przed zagrożeniami zarówno w warstwie aplikacyjnej, jak i sieciowej. Usługi FortiGuard są aktualizowane przez zespół FortiGuard Labs, co umożliwia firmie FORTINET zapewnianie wielowarstwowych badań bezpieczeństwa w połączeniu z natychmiastową ochroną przed nowymi zagrożeniami. Dla subskrybentów usługi FortiGuard wszystkie te aktualizacje są dostarczane do produktów FortiGate, FortiMail™ oraz FortiClient™.

Bieżące wyniki badań można uzyskać w Centrum FortiGuard oraz w kanale RSS zespołu FortiGuard Labs. Dodatkowe omówienie technologii zabezpieczeń oraz analizy zagrożeń można znaleźć na blogu FortiGuard.

Źródło: Fortinet