Systemy otwarte i chmura jako nowe trendy w branży hotelarskiej

Amadeus, partner technologiczny dla światowej branży turystycznej, przedstawił kolejny raport branżowy na temat systemów otwartych i technologii chmury, zatytułowany „Clearing the Cloud; Best of Open Systems and Cloud for hotel business optimisation”. Dokument, będący kontynuacją raportu „Open for Business” autorstwa profesora Jima Nortona, opublikowanego we wrześniu ubiegłego roku, skupia się na korzyściach wynikających z zastosowania systemów otwartych w branży hotelarskiej. Publikacja zachęca hotelarzy do przechodzenia na systemy otwarte, które zapewniają innowacyjność, bezpieczeństwo, efektywność kosztową, skalowalność oraz szybkie reagowanie na zmiany.

Raport prezentuje również podejście firmy Amadeus, która używa systemów otwartych na co dzień, oferując swoim klientom korzyści płynące z technologii cloud computing bez związanych z nią zagrożeń. Wynika to z faktu, że centrum przetwarzania danych Amadeus w Erding zostało zaprojektowane w taki sposób, by ograniczyć do minimum możliwość awarii czy utraty krytycznych danych klientów.

– Amadeus zawsze korzystał z najnowszych technologii przy tworzeniu systemów GDS oraz rozwiązań dedykowanych hotelom, biurom podróży i liniom lotniczym. Staramy się podążać za nowymi trendami w dziedzinie IT, wykorzystując m. in. architekturę systemów otwartych. W tym zakresie jesteśmy pionierami w branży. W 2012 roku 96 proc. naszych operacji technologicznych zostało zrealizowanych przy zastosowaniu właśnie tej klasy systemów

– przyznaje Paweł Rek, Dyrektor Generalny Amadeus Polska oraz Dyrektor Regionalny na Europę Środkową, Amadeus.

Raport koncentruje się na branży hotelarskiej, która potrzebuje obecnie efektywnych rozwiązań IT, umożliwiających zaspokajanie rosnących potrzeb klientów oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z korzystaniem z własnych systemów zamkniętych. Z punktu widzenia dostawców IT systemy otwarte gwarantują niższe koszty całkowite związane z korzystaniem z oprogramowania, dostęp do wykwalifikowanych pracowników i najnowszych rozwiązań technologicznych, a także możliwość rozwiązywania problemów dzięki współpracy ze specjalistami w dziedzinie systemów otwartych z całego świata.

Raport wskazuje również, że coraz większe zaangażowanie klientów oraz rosnące znaczenie sieci społecznościowych sprawia, że w branży hotelarskiej ogromną rolę odgrywa dziś natychmiastowość reakcji. Co więcej, branża hotelarska przeżywa duże zmiany związane z większym niż do tej pory dostępem klientów do informacji online. Szybki rozwój tego sektora oraz sezonowe wahania popytu wymagają także przemian technologicznych. Dlatego tak ważny jest dostęp do efektywnych kosztowo, skalowalnych rozwiązań IT, które pozwolą hotelarzom sprostać tym wyzwaniom.

– Systemy otwarte i technologia cloud computing są dziś odpowiedzią na największe bolączki branży hotelarskiej, ponieważ umożliwiają zyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki szybszemu dostarczaniu na rynek nowych produktów i usług. Pozwalają także efektywniej konkurować z markami internetowymi, wykorzystując narzędzia online związane z wyszukiwaniem i kupowaniem ofert. Co więcej, oprogramowanie otwarte i chmura umożliwiają redukcję kosztów związanych z zakupem licencji i utrzymaniem własnych systemów zamkniętych o 20 proc., co w obecnych czasach jest bardzo korzystnym rozwiązaniem

– podsumowuje Jeff Edwards, Head of Global Hotel Business, Amadeus IT Group.

Przykładem rozwiązania Amadeus dla branży hotelarskiej opartego na oprogramowaniu otwartym jest Amadeus Hotel Platform, umożliwiające scentralizowane zarządzanie hotelami przy wykorzystaniu jednej, kompleksowej bazy danych. Rozwiązanie dostępne w modelu SaaS (Software-as-a-Service) łączy na jednej platformie centralny system rezerwacyjny z narzędziem umożliwiającym zarządzanie obiektem, a także z call center, dystrybucją do wielu kanałów, e-commerce, m-commerce czy business intelligence.

Więcej informacji na temat korzyści wynikających z przejścia firm branży hotelarskiej na systemy otwarte oraz dostęp do pełnej wersji raportu można znaleźć na stronie

Źródło: Amadeus