Nowe rozwiązania przyspieszające tworzenie i wdrażanie aplikacji od HP

Nowe możliwości zespołów Agile w przedsiębiorstwach

HP Agile Manager ujednolica i ułatwia współpracę, zapewniając przejrzysty widok zadań, wskaźników i postępu — zarówno w obrębie jednej grupy, jak i wielu rozproszonych geograficznie zespołów działających w przedsiębiorstwie. HP Agile Manager umożliwia klientom:

• uproszczenie planowania i zarządzania pojemnością w zespołach Agile przez gląd w projekty, między innymu w status zadań i potencjalne problemy lub wąskie gardła wpływające na postęp;

• pełniejszą ocenę jakości aplikacji dzięki zaawansowanym funkcjom analizy kodu źródłowego i zarządzania projektowaniem, które umożliwiają kompleksowe śledzenie, szybką weryfikację zmian i oszacowanie ryzyka;

• stymulowanie współpracy przez integrację w ramach środowiska projektowania IDE, która umożliwia programistom używanie wybranych przez siebie narzędzi, a przy tym współpracować i wymieniać informacje z innymi członkami zespołu;

• lepszy wgląd w projekty dzięki aktualizacji w czasie rzeczywistym za pomocą dostosowywanych konsoli, która obejmuje parametry i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

HP Agile Manager zapewnia także dwukierunkową synchronizację z oprogramowaniem HP Application Lifecycle Management (ALM) i HP Quality Center ułatwiajacą zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie i ciągłe testowanie.

Firma Specsavers szybko się rozwija i oferuje klientom wiele nowych usług. Musimy dbać o pozytywny wizerunek marki i doskonałość operacyjną

— powiedział Jason Taylor, dyrektor ds. dostaw w firmie Specsavers.

HP Agile Manager, w połączeniu z HP ALM, zapewnia lepszy wgląd w procesy projektowania i testowania aplikacji, co poprawia współpracę i ułatwia kontrolę ryzyka

.

Pełny obraz funkcjonowania aplikacji zwiększa efektywność

HP Performance Anywhere monitoruje aplikacje w Internecie, w chmurze i w środowiskach mobilnych. Rozwiązanie to, dostępne obecnie jako usługa, poprawia wydajność aplikacji, a jednocześnie zmniejsza koszty początkowe i przyspiesza wdrażanie, co pozwala klientom:

• szybciej osiągać korzyści dzięki zautomatyzowanemu, samodzielnemu zarządzaniu i prostemu w obsłudze interfejsowi;

• zwiększyć wartość marki przez stosowanie inteligentnej analizy, która uwzględnia normy historyczne i wykrywa działania anormalne, co umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych problemów;

• szybkie rozwiązywanie problemy z wydajnością, wykorzystując wbudowaną technologię współpracy, która umożliwia zespołom zajmującym się projektowaniem, testowaniem i eksploatacją wspólne działanie i usuwanie błędów w aplikacji, mogących ujawnić się w produkcji.

HP Performance Anywhere łatwo się integruje z rozwiązaniami HP Agile Manager i HP Quality Center, co jeszcze bardziej zachęca do współpracy zespołów zajmujących się projektowaniem, testowaniem i eksploatacją oraz pozwala lepiej dostosować działanie infrastruktury informatycznej do priorytetów biznesowych firmy. HP Agile Manager i HP Performance Anywhere są elementami strategii HP Converged Cloud.

Zapewnienie pacjentom dostępu na życzenie do ważnych informacji medycznych jest podstawą wysokiej jakości usług dla naszych członków

— powiedział Jason Siegrist, dyrektor ds. zarządzania przedsiębiorstwem w Sentara.

Dzięki analizom predykcyjnym wykonywanym przez HP Performance Anywhere możemy prewencyjnie monitorować kondycję naszych aplikacji internetowych, aby mieć pewność, że nasi pacjenci mają zawsze dostęp do swoich osobistych informacji medycznych przez serwis internetowy oraz mogą znaleźć lekarza i wirtualnie ustalić termin wizyty — przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Fot. HP

Źródło: HP