Proste, bezpieczne i otwarte sieci

Cisco prezentuje fundamentalną zmianę w obszarze budowy sieci firmowych: Nowe produkty jednolitego dostępu łączą infrastrukturę przewodową i bezprzewodową w celu budowy prostych, bezpiecznych i otwartych sieci.

Nowe przełączniki Cisco Catalyst i kontrolery WLAN bazujące na architekturze Cisco Unified Access upraszczają wdrożenia rozwiązań BYOD. Egzekwowanie polityki dostępu użytkownika oraz administrowanie siecią przy zapewnieniu wysokiej skalowalności i przepustowości sieci bezprzewodowej

Ponieważ organizacje stają przed wyzwaniem zarządzania wzrastającą liczbą urządzeń mobilnych oraz aplikacji biznesowych w wielu sieciach infrastrukturalnych, przedsiębiorstwa te mają trudności w zapewnieniu sobie niezbędnego czasu, aby rozwiązać problemy blokujące innowacje i elastyczność w biznesie.

Aby uprościć kwestie eksploatacji tych sieci, firma Cisco ogłosiła właśnie nowe produkty wchodzące w skład gamy rozwiązań Cisco Unified Access™, które upraszczają projektowanie poprzez połączenie sieci przewodowych i bezprzewodowych. Nowe rozwiązania zapewniają prostotę i inteligencję w całej sieci, co pozwala działom IT przenieść uwagę od czasochłonnych czynności operacyjnych do tych, które umożliwią innowacyjne i inteligentne procesy biznesowe. Cisco Unified Access zapewnia również otwarte interfejsy dla sieci SDN (Software-Defined Networking), oferując jeszcze lepszą ochronę inwestycji poprzez wsparcie nowych funkcji w przyszłości.

Dotychczas, sieci bezprzewodowe były budowane, jako nakładka na sieci przewodowe, czego efektem były dwie sieci logiczne do zarządzania, z różnorodnymi funkcjami i usługami oraz zwiększonej złożoności. Problemy te zostały spotęgowane w momencie, kiedy użytkownicy zaczęli wprowadzać wiele urządzeń mobilnych do sieci, co spowodowało i nadal powoduje trudności we wdrażaniu wspólnych zasad dostępu, zabezpieczaniu sieci, jak również zapewnianiu właściwego poziomu usług (QoS), a co za tym idzie – podążaniu za trendem BYOD.

Cisco Unified Access jest strategią firmy Cisco w celu połączenia sieci przewodowych, bezprzewodowych i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), w jednolitą, bardzo bezpieczną infrastrukturę sieciową opartą na jednym systemie reguł dostępu i pojedynczym systemie zarządzania dla całej sieci. Architektura Cisco Unified Access zapewnia przetwarzanie przewodowej i bezprzewodowej komunikacji w jednej płaszczyźnie danych w oparciu o nowy Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC. Ten nowy układ ASIC przetwarza ruch z sieci przewodowej i bezprzewodowej gwarantując wysoką wydajność i skalowalność oraz zapewniając spójne usługi dla sieci przewodowych i bezprzewodowych, ułatwiając tym samym życie administratorom sieci. UADP ASIC charakteryzuje się programowalną płaszczyzną danych i umożliwia wdrożenie usług sieciowych definiowanych przez oprogramowanie.

Firma Cisco ogłosiła właśnie wprowadzenie dwóch nowych produktów bazujących na układach UADP ASIC:
• Nowy przełącznik Cisco Catalyst® 3850 Unified Access Switch z wbudowaną funkcją bezprzewodowego kontrolera LAN (WLAN)
• Nowy kontroler Cisco® 5760 Unified Access WLAN Controller oparty na oprogramowaniu IOS i przepustowości 60Gb/s

Dodatkowo, firma Cisco zapowiedziała nowe wersje swoich produktów zakresie budowania reguł dostępu oraz zarządzania siecią w ramach rozwiązania Cisco Unified Access:
• Cisco® Identity Services Engine (ISE) 1.2
• Cisco® Prime™ Infrastructure 2.0

Wraz z rosnącą potrzebą podłączenia większej liczby osób, danych, procesów i przeróżnych urządzeń do sieci, rola sieci przewodowych i bezprzewodowych rośnie, a operacje sieciowe oraz wymogi funkcjonalne stają się coraz bardziej złożone. Najnowsze udoskonalenia w zakresie rozwiązań Cisco Unified Access pozwalają działom IT na szybkie dostosowanie sieci do zmieniających się wymagań oraz wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług.

Cisco Unified Access składa się z następujących komponentów:

Jedna sieć - obejmuje szybszą, bardziej inteligentną warstwę dostępową, obsługującą napływ nowych urządzeń i aplikacji, wprowadzając:
• Nowy przełącznik Cisco Catalyst 3850, zapewniający jedną infrastrukturę fizyczną dla sieci przewodowych i bezprzewodowych. Przełącznik Catalyst 3850 oferuje zintegrowane funkcje przełącznika sieci LAN i kontrolera sieci WLAN. Oferuje jednolity, spójny zakres funkcjonalności dla sieci LAN i WLAN, z pełną widocznością ruchu w sieci, narzędziami dla szybszego wykrywania i usuwania problemów oraz hierarchiczną jakość usług (QoS) w całej infrastrukturze przewodowej i bezprzewodowej. Całość bazuje na wykorzystaniu jednego systemu operacyjnego Cisco IOS oraz układu ASIC integrującego przetwarzanie ruchu LAN/WLAN - nowego Unified Access Data Plane (UADP) ASIC.
• Nowy kontroler Cisco 5760 Wireless LAN Controller działający pod systemem operacyjnym Cisco IOS. Wykorzystując Cisco UADP ASIC, kontroler 5760 oferuje wydajność 60Gb/s zapewniając funkcjonalność hierarchicznego QoS w modelu scentralizowanym.
• Otwartą architekturę Cisco onePK dla sieci SDN - Cisco onePK to zestaw narzędzi dla twórców oprogramowania, który pozwala na tworzenie aplikacji odbierających informacje od przełączników i routerów Cisco oraz zapewnia możliwość programowania warstwy danych tych urządzeń, przyczyniając się do ochrony inwestycji i szybszego wdrażania nowych funkcji. Cisco onePK jest spójny ze strategią Cisco, aby umożliwić programowalność sieci i potwierdza zaangażowanie Cisco w rozwój oprogramowania i sieci SDN.

Jedna polityka umożliwiająca centralne sterowanie regułami dostępu do sieci przewodowych, bezprzewodowych oraz połączeń VPN opartych o kontekst użytkownika wykorzystując:
• Cisco Identity Services Engine (ISE) pozwala administratorom tworzyć spójną uproszczoną politykę dla różnych metod dostępu i różnych typów urządzeń. ISE pozwala administratorom IT na automatyzację egzekwowania reguł dostępu do sieci z uwzględnieniem reguł bezpieczeństwa, wykorzystywanej metody uwierzytelniania, czy rodzaju urządzenia niezależnie od tego, czy użytkownicy łączą się z siecią firmową za pośrednictwem sieci przewodowych, bezprzewodowych lub połączeń VPN.
• Nowa wersja Cisco ISE 1.2 umożliwia integrację z systemami zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM – Mobile Device Management) czołowych dostawców, w tym Good, Airwatch, Mobile Iron Zenprise i SAP, w celu poprawy zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz budowy pojedynczego, prostszego systemu zarządzania regułami dostępu do sieci

Jedno zarządzanie, czyli kompletna platforma umożliwiająca monitorowanie oraz zapewnienie odpowiedniej wydajności dla aplikacji i usług w całej sieci składająca się z:
• Cisco Prime Infrastructure 2.0 – oprogramowanie zapewniające holistyczny obraz dla aplikacji, usług i użytkowników sieci oraz oferujące predefiniowane wzorce konfiguracji w celu uproszczenia operacji sieciowych. Aplikacja Cisco Prime Infrastructure 2.0 jest również gotowa na obsługę nowych komponentów wchodzących w skład rozwiązań Cisco Unified Access, w tym przełącznika Cisco Catalyst 3850 i kontrolera bezprzewodowego Cisco 5760. Cisco Unified Access kluczem do "Internetu wszechrzeczy"

– Rozwiązanie Cisco Unified Access jest podstawą umożliwiającą realizację wizji "Internetu wszechrzeczy" – inteligentnego połączenia osób, danych, urządzeń i procesów z większą prostotą, inteligencją, skalowalnością, efektywnością, otwartymi interfejsami i bezpieczeństwem. Cisco Unified Access stanowi dla klientów pomost umożliwiający przejście do „Internetu wszechrzeczy”, pozwalając im na wprowadzanie innowacyjnych usług dla użytkowników, dzięki uproszczeniu i inteligencji zaszytej w sieć, szybsze upowszechnianie usług oraz zarządzanie zmianami.

"W Polsce obserwujemy coraz większe zainteresowanie sieciami bezprzewodowymi, stąd wprowadzenie przez nas Cisco Unified Access jest wyjściem naprzeciw rosnącym potrzebom rynku w tym obszarze. Nasze rozwiązanie ma bowiem unikalną funkcjonalność z uwagi na fakt, skupienia w sobie sieci bezprzewodowej i przewodowej. Dzięki Cisco Unified Access, użytkownicy będą mieli dostęp do dobrze zabezpieczonej, a do tego łatwo zarządzalnej sieci, której utrzymanie będzie mogło być tańsze, a jednocześnie pozwoli na zaadresowanie nowych wyzwań (w tym BYOD). Nasze rozwiązanie stanowi poważny krok w kierunku jednej architektury sieci inteligentnej, przy odejściu od pojedynczych rozwiązań technologicznych i odseparowanych komponentów.”

- Jacek Lichoń, dyrektor sprzedaży Borderless Network - wiodącej architektury firmy Cisco

Źródło: Cisco