RSA w kwadrancie liderów w kategorii technologii zapobiegających utracie danych w oparciu o analizę treści

• Już po raz piąty z rzędu firma Gartner, Inc. umieściła RSA w kwadrancie liderów w swoim raporcie „Magic Quadrant for Content-Aware Data Loss Prevention” (Magiczny kwadrant w dziedzinie technologii zapobiegających utracie danych w oparciu o analizę treści).

• RSA oferuje znaczne rozszerzenia we wprowadzonym ostatnio na rynek pakiecie RSA® Data Loss Prevention 9.

RSA®, dział zabezpieczeń firmy EMC® Corporation, poinformował, że firma Gartner, Inc. umieściła go w kwadrancie liderów w raporcie „Magic Quadrant for Content-Aware Data Loss Prevention (Magiczny kwadrant w dziedzinie technologii zapobiegających utracie danych w oparciu o analizę treści)”. Oznacza to, że RSA już po raz piąty z rzędu znalazło się w kwadrancie liderów w tej kategorii.

Zgodnie z definicją firmy Gartner technologie zapobiegające utracie danych (data loss prevention ― DLP) to „rozwiązania, których podstawową funkcją jest kontrolowanie treści danych w spoczynku i w ruchu. Rozwiązania te są w stanie reagować w kompleksowy sposób — od generowania prostych komunikatów po wprowadzanie aktywnych blokad ― w zależności od ustawień”. Firma podkreśla, że oprócz zaawansowanych technik wykrywania „do najważniejszych cech charakterystycznych rozwiązań DLP działających w oparciu o analizę treści należy scentralizowana konsola zarządzająca, obsługa zaawansowanego definiowania reguł oraz przepływ pracy związany z zarządzaniem zdarzeniami”. Wymienione cechy odróżniają te rozwiązania od produktów DLP-lite i Channel DLP.

Pakiet RSA® Data Loss Prevention (DLP) służy do wykrywania i monitorowania lokalizacji i przepływu informacji poufnych, takich jak dane podlegające regulacjom prawnym lub stanowiące korporacyjną własność intelektualną, w ramach różnego typu infrastruktur, w tym w chmurze oraz w urządzeniach wirtualnych i mobilnych. Pakiet ten zaprojektowano z myślą o ostrzeganiu i edukowaniu użytkowników w czasie rzeczywistym oraz egzekwowaniu mechanizmów kontrolnych, takich jak szyfrowanie, kwarantanna oraz blokowanie i powiadamianie, w celu zapobiegania utracie informacji poufnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, WWW, smartfonów, iPad-ów, wirtualnych desktopów, aplikacji opartych na chmurze i innych rozwiązań. Pakiet RSA DLP umożliwia identyfikowanie i klasyfikowanie danych z największą w branży dokładnością dzięki oferowanemu przez to oprogramowanie połączeniu naukowej klasyfikacji treści, maszynowej oceny cech charakterystycznych (fingerprinting), zaawansowanej analizy metadanych oraz wyspecjalizowanych reguł eksperckich.

Tysiące przedsiębiorstw z całego świata wykorzystują pakiet RSA DLP do ochrony milionów wiadomości e-mail i petabajtów danych poufnych rocznie. Dzięki ponad 170 gotowym, opracowanym przez ekspertów regułom oraz unikatowym procesom zarządzania incydentami pakiet ten pomaga przedsiębiorstwom zarówno chronić dane poufne, w tym informacje umożliwiające identyfikację tożsamości i własność intelektualną, jak i przestrzegać różnych przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak standard PCI DSS i ustawa HIPAA.

Najnowsza wersja pakietu RSA DLP oferuje znaczne rozszerzenia zapewniające łatwość zarządzania oraz integrację z szerszą gamą rozwiązań zabezpieczających. Nowy, wyspecjalizowany interfejs użytkownika do zarządzania incydentami jest wyposażony w zaawansowaną funkcję wyszukiwania wieloaspektowego oraz nową funkcję do wizualizacji zarządzania punktami końcowymi, które znacznie poprawiają sprawność operacyjną. RSA DLP w wersji 9.5 można zintegrować z platformami do monitorowania bezpieczeństwa RSA Archer® GRC i RSA NetWitness®. Zapewnia to niezbędne możliwości analizy treści, dzięki czemu zespoły odpowiedzialne za nadzór nad przedsiębiorstwem, ograniczanie ryzyka i zapewnianie zgodności z przepisami (governance, risk and compliance ― GRC) oraz za bezpieczeństwo mogą zastosować podejście do bezpieczeństwa i GRC oparte na ryzyku informacyjnym.

Carol Clark, dyrektor działu rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem i zapewniania zgodności z przepisami (Security Management and Compliance) w RSA, dziale zabezpieczeń firmy EMC

„RSA jest wyjątkowo dumne, że po raz kolejny znalazło się w kwadrancie liderów. Uważamy, że jest to wyraz uznania dla naszego zaangażowania w udzielanie przedsiębiorstwom pomocy nie tylko w wykrywaniu danych i zapobieganiu utracie, kradzieży i niewłaściwemu wykorzystywaniu informacji, ale także w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych związanych z przestrzeganiem przepisów i zapewnianiem bezpieczeństwa. Pakiet RSA Data Loss Prevention zapewnia elastyczność i skalowalność niezbędną przy wykrywaniu i klasyfikowaniu danych poufnych. Jest też najlepszy w swojej klasie, gdy trzeba pomóc w zapewnieniu odpowiedzialności za te dane oraz ich ochrony na szczeblu centrum przetwarzania danych, sieci i punktów końcowych”.

Fot. EMC RSA

Źródło: EMC RSA