Niezależna firma badawcza uznaje Trend Micro za lidera w dziedzinie zabezpieczeń treści korespondencji elektronicznej

Trend Micro zostało uznane za lidera branży w raporcie „Email Content Security” przygotowanym przez The Forrester Wave™. Publikacja została oparta na ocenie dziewięciu firm zaproszonych do udziału w badaniach, a dotyczy czwartego kwartału 2012 roku. Wśród ocenianych rozwiązań znalazło się Trend Micro InterScan™ Messaging Security, które odpowiada za bezpieczeństwo bramek pocztowych działających lokalnie lub w chmurze.

Firmy oceniano na podstawie 47 kryteriów podzielonych na trzy grupy dotyczące: jakości aktualnej oferty produktowej, skuteczności strategii wchodzenia na rynek oraz skali obecności na rynku. Z raportu Forrestera wynika, że Trend Micro InterScan Messaging Security posiada „funkcje raportowania i zarządzania, które robią ogromne wrażenie. W tej dziedzinie Trend Micro wyprzedziło wszystkich pozostałych producentów.”

Analitycy firmy Forrester piszą w raporcie:

„poczta elektroniczna jest kluczowym elementem działalności biznesowej każdego przedsiębiorstwa i jako taka musi być chroniona. Pomimo tego, że zabezpieczenia e-maili nie znajdują się na czele listy priorytetowych wydatków, mają one krytyczne znaczenie dla firm. Korespondencja mailowa to popularny kanał dostępu we wstępnej fazie ataków na konkretne cele, a zabezpieczanie poczty zawierającej dane poufne jest obowiązkowe zgodnie z regulacjami HIPAA i PCI.”

Od momentu przeprowadzenia ewaluacji przez Forrester w kwietniu 2012, Trend Micro kontynuuje wprowadzanie innowacji, wzmacniając swój pakiet zabezpieczeń poczty e-mail o rozwiązania służące nie tylko blokowaniu tradycyjnych zagrożeń, lecz także identyfikacji złośliwych ataków na konkretne cele. W ramach Trend Micro™ Custom Defense Solution rozwiązania odpowiadające za bezpieczeństwo poczty elektronicznej wykrywają ataki ukierunkowane i zapobiegają im. Blokują poza tym spam i upraszczają procedury zachowania zgodności i poufności dzięki ochronie informacji wysyłanych na zewnątrz za pomocą szyfrowania danych i zabezpieczeń DLP

Źródło: Trend Micro