HP oferuje operatorom telekomunikacyjnym nowe źródła przychodów dzięki programowi FlexNetwork Utility Advantage

HP zaprezentowała HP FlexNetwork Utility Advantage Program, który pozwoli operatorom udostępniać zasoby sieciowe rozliczane na podstawie stopnia wykorzystania(1) (pay-per-use). Program zapewnia klientom nowe źródła przychodów niewymagające nakładów inwestycyjnych.

Firmy przeznaczają ponad 70% swoich budżetów informatycznych na utrzymanie posiadanej infrastruktury, na innowacje pozostaje więc niecałe 30%(2). Modernizacja sieci jest niezbędna, aby móc efektywnie korzystać z nowych technologii takich jak przetwarzanie w chmurze, platformy mobilne, używanie prywatnych urządzeń mobilnych w pracy (ang. Bring Your Own Device - BYOD) oraz multimedia.

Dzięki programowi HP FlexNetwork Utility Advantage operatorzy telekomunikacyjni we współpracy z HP mogą pomóc swoim klientom w modernizacji ich sieci za pomocą standardowych, skonfigurowanych fabrycznie rozwiązań, które obejmują sprzęt i oprogramowanie, a przy tym nie wymagają nakładów inwestycyjnych. Klienci mogą skorzystać z oferowanych przez operatorów rozwiązań sieciowych, rozliczanych na podstawie stopnia ich wykorzystania, które pozwalają realizować projekty zwiększające innowacyjność.

„Nasi klienci chcą skoncentrować się na prowadzeniu działalności biznesowej, a nie na obsłudze sieci zapewniających pracownikom dostęp do aplikacji takich jak połączenia głosowe czy wideokonferencje”

- powiedział Oliver Spring, dyrektor ds. zarządzania liniami produktów w firmie Swisscom.

„Program HP FlexNetwork Utility Advantage pozwala nam wypełnić lukę w ofercie usług outsourcingowych i udostępnić klientom infrastrukturę sieciową, która ułatwi im skupienie się na innowacjach, a nie na funkcjonowaniu posiadanego środowiska”.

Program wykorzystuje rozwiązania oparte na otwartej, zgodnej ze standardami architekturze HP FlexNetwork, którą dostosowano do obsługi SDN (software-defined networking). Umożliwia ona operatorom telekomunikacyjnym szybką modernizację sieci abonenckiej i ochronę dokonanych przez nich inwestycji również w przyszłości. Wszystko to sprawia, że klienci operatorów mogą czerpać korzyści z przetwarzania w chmurze, platform mobilnych i inicjatyw w dziedzinie BYOD bez początkowych nakładów inwestycyjnych. Jednocześnie zyskują możliwość przydzielenia większej liczby pracowników działu IT do opracowywania innowacji rozwijających działalność biznesową zamiast poświęcać ich czas na zarządzanie infrastrukturą sieciową.

„Przetwarzanie w chmurze pozwala oferować szeroką gamę rozwiązań biznesowych na podstawie stopnia wykorzystania”

- powiedziała Bethany Mayer, wiceprezes i dyrektor działu rozwiązań sieciowych HP (HP Networking).

„Program HP FlexNetwork Utility Advantage udostępnia operatorom telekomunikacyjnym związane z tym korzyści ekonomiczne i pomaga im wspierać klientów w realizacji inicjatyw, które przyspieszają rozwój i tworzenie innowacji”.

Ujednolicenie sieci przewodowych i bezprzewodowych z myślą o spójnej obsłudze użytkowników

Operatorzy uczestniczący w programie HP FlexNetwork Utility Advantage mogą oferować klientom na podstawie stopnia wykorzystania ujednolicone rozwiązania obejmujące przewodowe i bezprzewodowe sieci lokalne do obsługi aplikacji lub usług w chmurze.

„Obserwujemy wzrost popularności udostępnianych w chmurze rozwiązań dla bezprzewodowych sieci lokalnych, rozliczanych w zależności od stopnia wykorzystania”

- powiedział Tim Zimmerman, wiceprezes firmy Gartner.

„Radzimy klientom wdrażanie zintegrowanych sieci przewodowych i bezprzewodowych zarządzanych za pomocą jednej aplikacji, aby uzyskać spójność usług i uprościć ich funkcjonowanie”.

Źródło: HP