Wirtualny Hosting wzbogacony dzięki systemowi monitorowania BaseN GTS Central Europe wdrożył narzędzie BaseN Performance Monitoring dla usługi GTS Wirtualny Hosting.

GTS Wirtualny Hosting pozwala firmom na outsourcing infrastruktury serwerowej. W ramach usługi klienci mają możliwość zakupu zasobów mocy obliczeniowej stosownie do aktualnych potrzeb, które z łatwością można zwiększać

Klienci mogą skorzystać z usług GTS Wirtualny Serwer lub GTS Wirtualne Centrum Danych, otrzymując w ten sposób odpowiednik własnego centrum danych, ale składającego się z puli wirtualnych zasobów.

“W celu podniesienia zaufania klientów do rozwiązań wirtualnych, powinny być one wyposażone w narzędzia monitorujące dostępność i czas ich pracy. Wdrożenie takiego rozwiązania przez GTS jest wyrazem wysiłków, aby sprostać wymaganiom zarówno krajowych klientów, jak i dużych międzynarodowych firm. Wybór rozwiązania BaseN jest w pełni zgodny z misją oraz planami rozwoju innowacyjnych rozwiązań GTS”

mówi Marcin Kotlarski, Dyrektor Produktu w Grupie GTS Central Europe.

Narzędzie BaseN Performance Monitoring zostało z sukcesem wdrożone do monitorowania innych usług GTS, takich jak IP VPN oraz łącza Ethernet. Rozszerzenie możliwości monitoringu BaseN na usługę Wirtualnego Hostingu było naturalną konsekwencją tych działań. Klienci końcowi korzystający z kilku usług oferowanych przez GTS, zyskają dostęp do podobnie zbudowanych portali zarządzających, które pozwalają nadzorować swoje centra danych oraz rozwiązania telekomunikacyjne.

Źródło: GTS