Converged Cloud do obsługi środowisk hybrydowych i udostępniania zasobów

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie HP(1) dowodzą, że istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania hybrydowe, umożliwiające obsługę środowisk tradycyjnych oraz środowisk chmury prywatnej, zarządzanej i publicznej. Z odpowiedzi respondentów wynika, że 75% kierowników działów biznesowych i działów informatyki planuje wdrożyć hybrydowy model udostępniania zasobów. Jednocześnie 75% respondentów obawia się uzależnienia od jednego dostawcy, a 72% stwierdziło, że możliwość przenoszenia obciążeń między różnymi modelami chmury jest ważna we wdrażanym przez nich środowisku przetwarzania w chmurze.

„HP stawia sobie za cel udostępnianie przedsiębiorstwom niezawodnych rozwiązań do przetwarzania w chmurze"

― powiedział Bill Veghte, dyrektor operacyjny HP.

„Zapowiedziane rozwiązania pozwolą klientom z większą łatwością i bardziej ekonomicznie wykorzystywać elastyczność chmury bez ryzyka naruszenia warunków umów o poziom usług zawartych przez ich przedsiębiorstwo”.

Firma HP rozszerzyła ofertę produktów Converged Cloud, aby pomóc klientom w zarządzaniu środowiskami hybrydowymi, łączącymi zalety rozwiązań chmury prywatnej i publicznej. Przedstawione rozwiązania tworzą platformę, która pozwala usprawnić działanie, przyspiesza wdrażanie innowacji i obniża koszty.

Nowe rozwiązania do przetwarzania w chmurze umożliwiające obsługę środowisk prywatnych, zarządzanych i publicznych to:

 • HP CloudSystem i HP Cloud Service Automation (CSA) 3.1 - rozwiązania udostępniające odpowiednio platformę podstawową oraz niezbędne podsystemy zarządzania, które umożliwiają szybkie wdrażanie usług przetwarzania w chmurze;

 • HP Continuous Delivery Automation (CDA) 1.1 - rozwiązanie które w pełni automatyzuje proces wdrażania aplikacji w chmurze;

 • nowe rozszerzenia na platformie HP Cloud Services, która oferuje usługi chmury publicznej z zakresu udostępniania platformy obliczeniowej, pamięci masowej i aplikacji w formie usługi;

 • dwa nowe produkty branżowe dla operatorów telekomunikacyjnych i dla branży produkcyjnej.

Większy wybór możliwości w hybrydowych środowiskach przetwarzania w chmurze

Chcąc obniżyć koszty i ułatwić wdrażanie chmur, Firma HP jeszcze bardziej rozbudowała funkcje udostępniane przez rozwiązanie HP CloudSystem. Nowe rozszerzenia, oparte na architekturze HP Converged Infrastructure i na oprogramowaniu HP

Cloud Service Automation, zapewniają klientom następujące możliwości:

 • zarządzanie kosztami, bezpieczeństwem i dostępnością chmury za pomocą otwartej, architektury obsługującej heterogeniczne środowiska informatyczne, które zapewniają obsługę maszyn wirtualnych opartych na projektach otwartych (KVM - Kernel-based Virtual Machine), technologiach wirtualizacji opracowanych przez HP, Microsoft i VMware, a także fizycznego udostępniania serwerów blade;

 • uzyskiwanie natychmiastowego dostępu do dodatkowej pojemności oraz zarządzanie nierównomiernym popytem na usługi w zależności od potrzeb, w modelu „pay-as-you go” (zapłata tylko za faktycznie wykorzystane zasoby);

 • skrócenie czasu administrowania i przyspieszenie opracowywania nowych usług dzięki rozszerzonej ofercie szablonów HP Cloud Maps, która zawiera 50 nowych, skonfigurowanych fabrycznie szablonów aplikacji. Oferta ta składa się teraz z ponad 200 szablonów, które pozwalają klientom tworzyć niestandardowe katalogi usług aplikacyjnych gotowych do wdrożenia poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Spójne zarządzanie środowiskami hybrydowymi

HP przedstawił także nową wersję rozwiązania HP CSA, która jest dostępna jako element rozwiązania HP CloudSystem lub jako produkt autonomiczny. Rozwiązanie HP CSA 3.1 to kompleksowa, ujednolicona platforma do zarządzania chmurą, która umożliwia udostępnianie aplikacji i infrastruktur klasy korporacyjnej oraz zarządzanie nimi specjalnie na potrzeby usług przetwarzania w chmurze. Nowa wersja zapewnia ciągłość biznesu dzięki architekturze o wysokim poziomie dostępności, która może kontynuować pracę nawet w przypadku awarii. Dzięki zabezpieczeniom HP TippingPoint zapewnia większą ochronę przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Rozwiązanie HP CSA przyspiesza wprowadzanie na rynek usług aplikacyjnych dla środowisk chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej.

Działając w warunkach ostrej konkurencji, przedsiębiorstwa muszą wdrażać wysokiej jakości aplikacje w krótszym czasie. Nowe rozwiązanie HP CDA 1.1 w pełni automatyzuje ten proces, umożliwiając klientom szybkie udostępnianie wysokiej jakości aplikacji dzięki eliminacji opóźnień powodowanych zwykle przez manualne przekazywanie tych aplikacji pomiędzy różnymi zespołami w trakcie cyklu życia aplikacji.

HP zaprezentował także rozwiązania HP Cloud dla operatorów telekomunikacyjnych, umożliwiające tworzenie i eksploatację środowisk chmury publicznej przeznaczonych dla dużych przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Występując w roli brokerów usług przetwarzania w chmurze, operatorzy telekomunikacyjni mogą tworzyć i eksploatować rentowne infrastruktury do przetwarzania w chmurze oraz czerpać z nich korzyści finansowe. Mogą dzięki temu przyspieszyć udostępnianie nowych usług swoim klientom biznesowym, zmniejszając jednocześnie wskaźnik rotacji abonentów.

Większa niezawodności usług przetwarzania w chmurze

HP rozbudował o nowe funkcje platformę chmury publicznej HP Cloud Services. Nowe produkty umożliwiają różnej wielkości firmom bezpieczne przeniesienie ich obciążeń produkcyjnych klasy korporacyjnej do chmury. Wśród nowych rozwiązań są:

 • Powszechne udostępnienie usługi HP Cloud Compute ― oferowana w modelu „pay-as-you-go” usługa pozwalająca użytkownikom wdrażać oraz dostosowywać do własnych potrzeb model usług obliczeniowych na żądanie.

 • Rozszerzona wersja pamięci masowej HP Cloud Block Storage, pozwalającej użytkownikom łatwo przenosić dane z jednej instancji środowiska obliczeniowego do innej, na przykład do wersji testowej chmury publicznej.

 • Usługa HP Cloud Application Platform as a Service (PaaS), która pozwala przedsiębiorstwom, programistom i niezależnym producentom oprogramowania skupić się na opracowywaniu i wdrażaniu aplikacji. Usługa ta, oparta na projekcie Cloud Foundry Open PaaS, zapewnia obsługę infrastruktury do obsługi wielu aplikacji, a także natychmiastowe udostępnianie i wdrażanie jednym kliknięciem.

 • Usługi HP Cloud Workload Migration Services, świadczone we współpracy ze środowiskiem partnerów HP, pomagają użytkownikom w ocenie, planowaniu i migracji istniejących obciążeń produkcyjnych do chmury publicznej HP bez zakłócania pracy użytkowników.

Niezawodne funkcjonowanie łańcuchów dostaw

Rozszerzona usługa HP Global Product Authentication Service (GPAS) pozwala właścicielom marek wykrywać i zwalczać przypadki fałszowania towarów i usług, oraz zmniejszać liczbę ich wystąpień. Oparte na chmurze rozwiązanie zabezpieczające dla producentów zawiera funkcje do uwierzytelniania w czasie rzeczywistym. Udostępnia też intuicyjny portal internetowy wyposażony w zaawansowane funkcje analizy danych biznesowych umożliwiające weryfikację produktów, a także monitorowanie występowania oszustw.

Nagranie konferencji prasowej oraz dodatkowe informacje na temat aktualności podawanych przez HP podczas nowej imprezy dla klientów pod nazwą HP Discover Frankfurt można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/HPDiscoverFrankfurt2012

(1)„HP Cloud and Information Optimization”, Coleman Parkes Research, Ltd., październik 2012 r.

Ilustracja: HP

Źródło: HP