Najnowsze wydanie Microsoft Dynamics CRM w grudniu

Microsoft poinformował o grudniowej aktualizacji rozwiązania Microsoft Dynamics CRM Online. Zgodnie z nową roadmapą rozwoju produktu Dynamics CRM, firma Microsoft co pół roku wprowadzana nowe wydanie, stanowiące rozszerzenie możliwości oprogramowania – zarówno od strony funkcjonalnej, jak i technologicznej. Obecnie z rozwiązania Microsoft Dynamics CRM korzystają ponad 3 miliony użytkowników.

Aktualizacja usługi zmieni sposób, w jaki sprzedawcy i pracownicy działu obsługi klienta i marketingu korzystają z systemu klasy CRM. Odchodząc od tradycyjnego podejścia typu data-centric, aktualizacja usługi będzie oferować możliwości, które w prosty i obrazowy sposób poprowadzą użytkowników przez realizowane przez nich procesy biznesowe.

Nowe możliwości rozwiązania uwzględniają również uprzednio zdefiniowane najlepsze praktyki sprzedaży i definicje usług dotyczące procesów biznesowych, które są wysoce konfigurowalne oraz pozwalają na szybsze osiągnięcie pierwszych korzyści z inwestycji. Do innych zalet aktualizacji należy ulepszona współpraca z Yammer i Skype, możliwość korzystania z map Bing, kompatybilność z Microsoft Office 2013 oraz wykorzystanie przeglądarek w tworzeniu nowych poziomów komunikacji i współpracy dla klientów.

„Nowa aktualizacja pozwala na przekształcenie możliwości interfejsu użytkownika i dostosowanie go do potrzeb profesjonalistów” –

skomentował Bob Stutz, corporate vice president, Microsoft Dynamics CRM.

„Przekształciliśmy procesy biznesowe oraz wprowadziliśmy nowe możliwości komunikacji i współpracy dzięki Skype i Yammer. Kontynuujemy wspieranie ekspertów ds. sprzedaży i obsługi klienta w osiąganiu nowego poziomu wydajności z wykorzystaniem wybranych przeglądarek oraz szerokiej gamy urządzeń”.

Wzbogacone definicje procesów biznesowych i przekształcony interfejs

Microsoft zmienia sposób, w jaki użytkownicy pracują w Microsoft Dynamics CRM, zarówno w domu, biurze czy poza ich obrębem. Aktualizacja wprowadzi nową funkcjonalność interfejsu, dopasowaną do roli użytkownika, która pozwala prowadzić ekspertów ds. sprzedaży i obsługi przez uprzednio zdefiniowane procesy zarządzania sprawami. Nowe narzędzia dostarczą klientom wskazówek i sugestii, które można łatwo dostosować do roli pełnionej przez pracownika w organizacji, maksymalizując jego wydajność. Aktualizacja wprowadzi również nowe, uproszczone definicje procesów biznesowych, umożliwiające śledzenie i zarządzanie ofertami, możliwościami, kontaktami oraz klientami, aby pracownicy mogli lepiej zrozumieć klientów oraz efektywniej współpracować i komunikować się między sobą.

Co więcej, w ramach nowych funkcjonalności interfejsu lokalizacja i adres klienta będą wyświetlone na wbudowanych mapach Bing. Rozwiązanie zapewni również wsparcie dla klientów, którzy zainwestują w Microsoft Office 2013, który niebawem ma się pojawić na rynku.

Nowe możliwości współpracy w mediach społecznościowych i silna komunikacja

Microsoft Dynamics CRM umożliwia współpracę i komunikację biznesową nowej generacji dzięki narzędziom Yammer i Skype. Korzystając z Yammer, użytkownicy Microsoft Dynamics CRM mogą współpracować z innymi osobami wewnątrz swojej organizacji, a także z klientami, partnerami i innymi zainteresowanymi stronami. Yammer upraszcza dzielenie się informacjami, procesami oraz kluczowymi dokumentami biznesowymi dzięki możliwościom sieci społecznościowych. Aplikacja stanowi znaczący krok w kierunku zapewnienia klientom możliwości wyświetlania informacji i aktywności pochodzących z systemu CRM, zapewniając wgląd w całą organizację.

Z kolei możliwości Skype odpowiadają na potrzeby organizacji w zakresie kontaktów z klientami i partnerami, zwiększając ich wydajność. Dzięki Skype użytkownicy rozwiązania mogą teraz inicjować komunikację głosową i wideo bezpośrednio z poziomu Microsoft Dynamics CRM, co umożliwia otwarcie kanałów komunikacji i połączenie się z osobami wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji.

Rozszerzenie możliwości przeglądarek i urządzeń ze wsparciem dla Windows 8 i Apple iOS

Aby zapewnić wartość dodaną jak największej liczbie organizacji, grudniowa aktualizacja rozszerza wsparcie w zakresie obsługi z poziomu przeglądarek, takich jak Mozilla Firefox i Google Chrome, działających na komputerach z systemem Windows, a także Firefox i Apple Safari funkcjonujących na komputerach stacjonarnych Macintosh. Obsługa z poziomu przeglądarki Safari będzie również możliwa na Apple iPad, co wzbogaci możliwości sprzedażowe użytkowników, pozwalając im na zarządzanie relacjami z klientami, zadaniami i pojawiającymi się możliwościami poza obrębem biura.

Aby ułatwić klientom nieograniczony dostęp do wirtualnego rozwiązania Dynamics CRM, Microsoft zapowiedział aplikację Windows 8, która dostarczy unikalnych możliwości w zakresie zarządzania procesami sprzedaży dzięki łatwemu i intuicyjnemu dostępowi do kluczowych informacji.

Nowe opcje cloudowe i rozszerzone wsparcie dla standardów zgodności

Umożliwiając klientom zwiększenie elastyczności wdrożenia systemu Microsoft Dynamics CRM Online, grudniowa aktualizacja będzie zawierać nowe, rozszerzone opcje chmurowe, w tym wsparcie dla niestandardowych usług Microsoft .NET Workflow Services, a także nowe dane zbiorcze interfejsu oprogramowania aplikacji (API), które ułatwią klientom załadowanie i edytowanie dużych zasobów danych.

Aplikacja będzie również wspierać standard FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard), opisujący wymagania w zakresie szyfrowania i bezpieczeństwa względem produktów informatycznych do przetwarzania danych istotnych.

Krok naprzód w kierunku automatyzacji marketingu

Aby pomóc marketingowcom w zaspokajaniu potrzeb rynku w zakresie prowadzenia ogólnej strategii i realizacji działań z klientami w wielu kanałach, oraz mierzenia ich ROI, Microsoft ogłosił przejęcie MarketingPilot. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na blogu Bob Stutz pod adresem http://bit.ly/TIGb9T.

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat nowych możliwości grudniowej aktualizacji można znaleźć w przewodniku przedpremierowym, dostępnym do ściągnięcia na stronie

Źródło: Microsoft