Trzykrotnie wyższa wydajność środowisk do zastosowań krytycznych dzięki udoskonalonym systemom HP Integrity

HP zaprezentował nową ofertę w obrębie infrastruktury konwergentnej do zastosowań krytycznych, rozszerzoną o innowacyjne, udoskonalone systemy HP Integrity, oprogramowanie HP-UX i usługi, które umożliwiają potrojenie wydajności(1), poprawę stabilności i ochronę inwestycji z myślą o przyszłej obsłudze obciążeń krytycznych.

Dzięki wprowadzonym udoskonaleniom firmy HP oraz zastosowaniu procesora Intel® Itanium® 9500 uzyskano nawet trzykrotne przyspieszenie przetwarzania transakcji w porównaniu z systemami poprzedniej generacji, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii o 21%(2), przekładającym się na obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) o 33%.(3)

Wprowadzone systemy są efektem zaangażowania firmy HP w tworzenie najlepszych w branży innowacyjnych rozwiązań dla platformy HP Integrity. Jeszcze bardziej dostępna i niezawodna infrastruktura konwergentna do zastosowań krytycznych to kolejny etap doskonalenia platform HP Integrity, obsługujących systemy operacyjne HP-UX, HP NonStop i OpenVMS. Zaprezentowane udoskonalenia zostaną z czasem rozpowszechnione również w przyszłych platformach x86 do zastosowań krytycznych, tworząc jednolitą pojedynczą, infrastrukturę środowisk UNIX®, Windows Server i Linux.

Najnowsze rozwiązania charakteryzują się skalowalnością, dostępnością i wydajnością niezbędną klientom do realizacji kluczowych działań biznesowych. Najnowsza oferta obejmuje:

  • Szybszy, bardziej odporny serwer HP Superdome 2 — flagowy serwer firmy HP do zastosowań krytycznych oparty o nowe moduły blade i udoskonalenia, gwarantujące najwyższy poziom dostępności niezbędny do obsługi najbardziej krytycznych obciążeń;

  • Trzy nowe serwery HP Integrity typu blade do zastosowania w obudowach klasy c HP BladeSystem, zapewniające wyjątkową elastyczność obsługi obciążeń dzięki unikalnym w tej klasie rozwiązań możliwościom tworzenia partycji sprzętowych izolowanych na poziomie elektrycznym;

  • Nowy serwer HP Integrity klasy podstawowej z przeznaczeniem do obsługi oddziałów lub ekspansji rynkowej , z certyfikatem energooszczędności ENERGY STAR®;

  • Środowiska operacyjne HP-UX, które dzięki udoskonaleniom w zaktresie bezpieczeństwa i zarządzania przyspieszają procesy wykrywania zagrożeń i optymalizacji wykorzystania zasobów,

  • Nowe pakiety usług doradczych, programy finansowania i narzędzia analizy kosztów, które ułatwiają klientom optymalizację środowisk o znaczeniu krytycznym.

„Najważniejsi klienci HP muszą stawić czoła stale rosnącym wymaganiom w zakresie bezprzerwowej pracy, wydajności i bezpieczeństwa kluczowych aplikacji”

— wyjaśnił Ric Lewis, wiceprezes i dyrektor Działu Systemów do Zastosowań Krytycznych oraz Systemów Konwergentnych Aplikacji, HP.

„Zaprezentowana dziś oferta jest wyrazem niesłabnącego zaangażowania firmy HP w przekształcanie środowiska serwerowego poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w systemach HP Integrity — w pakiecie z infrastrukturą konwergentną do zastosowań krytycznych, już dziś przygotowaną na wyzwania przyszłości.”

HP tworzy nowy wymiar skalowalności, niezawodności i skuteczności rozwiązań IT

Podwojona liczba rdzeni serwera HP Superdome 2 przekłada się na jeszcze lepszą skalowalność i wydajność.(4) Inne udoskonalenia w postaci wbudowanych inteligentnych funkcji służących do prewencyjnego wykrywania, analizy i usuwania błędów dodatkowo zwiększają niezawodność serwera.

Rozszerzona oferta HP obejmuje jeszcze bardziej niezawodne serwery typu blade z możliwością tworzenia partycji sprzętowych izolowanych elektrycznie, które zapewniają całkowitą separację obciążeń bez naruszenia integralności danych. Nowe serwery blade zużywają do 21% mniej energii(2) dzięki zastosowaniu nowych modułów pamięci DIMMS. Wydajność zwiększono również dzięki użyciu procesorów Intel Itanium 9500.

Nowe serwery HP Integrity blade obejmują model HP Integrity BL860c i4 z możliwością skalowania do dwóch gniazd, model HP Integrity BL870c i4 z opcją konfiguracji do czterech gniazd, oraz HP Integrity BL890c i4, umożliwiający pracę z wykorzystaniem do ośmiu gniazd. Warto również podkreśclić, że certyfikowane przez ENERGY STAR serwery klasy podstawowej HP Integrity rx2800 i4 pozwalają poprawić efektywność energetyczną.

„Nasze obie linie biznesowe rozwijały się w fenomenalnym tempie, lecz mieliśmy coraz większe trudności z zarządzaniem zwiększonym przepływem danych”

— powiedział Heini Kalt, dyrektor w ICT Infrastructure & Operations, Hotelplan Group.

„Uznaliśmy, że serwery HP Integrity to najlepsza gwarancja wysokiej dostępności systemu, który musi obsługiwać ponad dziesięciokrotnie większe wolumeny danych spływających od oferentów, biur podróży i klientów internetowych. Platforma HP Integrity spełnia nasze bieżące potrzeby; jej elastyczność i skalowalność chroni naszą inwestycję i daje nam pewność, że centra przetwarzania danych, którymi dysponujemy, są przygotowane na to, co przyniesie przyszłość.”

Większe bezpieczeństwo, automatyzacja i skalowalność dzialań dzięki aktualizacjom środowiska operacyjnych HP-UX

Nowe udoskonalenia środowisk operacyjnych HP-UX 11iv3(5)zapewniają klientom:

  • Poprawę bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu jednego, wspólnego pliku dziennika, który umożliwia wykrycie zagrożenia w 10 razy krótszym czasie w porównaniu z poprzednimi wersjami programu;(5)

  • Uproszczone zarządzanie dzięki narzędziu analitycznemu HP Capacity Advisor, które wykrywa bezczynne, niedociążone i przeciążone serwery, pozwalając w ten sposób na zwiększenie wydajności dostępnych zasobów;

  • Podwojenie obciążeń HP-UX obsługiwanych w ramach centrum przetwarzania danych tej samej wielkości przy wykorzystaniu nawet 256 rdzeni w jednym serwerze.(6)

Nowa usługa i programy dostosowują rozwiązania IT do bieżących potrzeb biznesowych, zmniejszając ryzyko

HP przedstawia nową usługę - HP Platform Advisory Workshop, która może służyć jako pomoc w optymalizacji, migracji i ograniczeniu ryzyka na etapie planowania środowisk do zastosowań krytycznych lub wdrażania rozwiązań HP Integrity w miejsce starych systemów. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z tej usługi, otrzymają indywidualny plan wdrożenia najnowszych systemów HP Integrity w swojej firmie.

Kolejna nowość to TCO Calculator, kalkulator do analizy całkowitego kosztu posiadania, związanego z utrzymywaniem dotychczasowej infrastruktury w porównaniudo kosztów wdrożenia i obsługi nowych systemów HP Integrity.

Dział usług finansowych (HP Financial Services), oferuje programy elastycznego finansowania, opcje leasingu i wymiany sprzętu, które umożliwiają klientom zastąpienie starego sprzętu najnowszymi systemami HP Integrity bez konieczności ponoszenia początkowych, wysokich nakładów.

Źródło: HP