HP pomaga małym i średnim firmom w modernizacji infrastruktury IT z myślą o rosnącej popularności urządzeń mobilnych

HP zaprezentował nowe produkty i usługi, które pomogą małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w uproszczeniu ich infrastruktury informatycznej oraz szybszym generowaniu korzyści biznesowych z rozwiązań mobilnych.

Korzystanie z urządzeń mobilnych w miejscu pracy pozwala uzyskiwać zdalny dostęp do zaawansowanych aplikacji biznesowych i narzędzi do zarządzania procesami. Dzięki temu poziom produktywności pracowników pozostaje stały niezależnie od ich lokalizacji. Zwykle jednak małe i średnie przedsiębiorstwa dysponują prostą, rozdrobnioną infrastrukturą IT, co utrudnia szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby infrastrukturalne wynikające z wymagań pracowników mobilnych i wdrażania aplikacji wirtualnych.

Aby ułatwić firmom z sektora MŚP zarządzanie środowiskiem informatycznym i usprawnić przejście na nowoczesną infrastrukturę, HP rozszerza swoją ofertę infrastruktury konwergentnej o nowe rozwiązania sieciowe i produkty pamięci masowej. Pozwalają one zwiększyć produktywność pracowników, zapewniając im bezpieczny dostęp do aplikacji i danych biznesowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Ponadto HP oferuje programy finansowe i szkoleniowe skoncentrowane na wyzwaniach w dziedzinie mobilności — dzięki dostępnym inicjatywom małe i średnie przedsiębiorstwa mogą łatwo i szybko kupować zasoby niezbędne do zwiększenia swojej elastyczności na rozwijającym się rynku rozwiązań mobilnych.

„Narzędzia mobilne staną się wkrótce standardowym elementem każdego środowiska pracy w małym lub średnim przedsiębiorstwie. Już teraz są one stosowane nie tylko do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej, ale także coraz częściej do obsługi aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym, takich jak systemy do zarządzania kontaktami z klientem czy magazynem sprzedawanych produktów”

— powiedział Robert Anderson, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner, Inc.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą dostosować i zmodernizować swoje dotychczasowe rozwiązania informatyczne, aby czerpać korzyści biznesowe wynikające z mobilności i wyróżnić się w ten sposób na tle konkurencji”.

Modernizacja pamięci masowej w mobilnym świecie

Mobilność przyczynia się do gwałtownego wzrostu ilości danych i zmienia sposób używania aplikacji oraz uzyskiwania do nich dostępu. Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują prostych, skalowalnych i ekonomicznych platform pamięci masowej, które pozwolą im szybko reagować na tego typu nowe wymagania, a zarazem obsłużą dynamiczne obciążenia i nagły wzrost ilości danych — zarówno usystematyzowanych, jak i nieusystematyzowanych.

HP oferuje nowe rozwiązania pamięci masowej, które zapewniają skalowalność, niezawodność i dostępność niezbędne do zaspokojenia rosnących potrzeb biznesowych. W skład nowej oferty wchodzą następujące produkty:

  • Pamięć masowa HP StoreVirtual to skalowalna platforma pamięci masowej oparta na systemie operacyjnym HP LeftHand i technologii serwerów HP ProLiant ósmej generacji (Gen8). Rozwiązanie oferuje elastyczne modele wdrożeniowe i pozwala spełnić wymagania w dziedzinie wirtualizacji. Oferta obejmuje funkcje, które pozwolą małym i średnim przedsiębiorstwom dodawać fizyczną pamięć masową bez zakłócania pracy środowiska oraz kilkoma kliknięciami przenosić dane między rozwiązaniami wirtualnymi i fizycznymi, a tym samym bez przestojów zwiększać możliwości pamięci masowej.

  • Pamięć masowa HP StoreEasy to zintegrowane rozwiązanie obsługujące pliki i aplikacje, wyposażone we wbudowane funkcje deduplikacji i szyfrowania. Urządzenia mobilne sprawiają, że ilość nieusystematyzowanych danych gwałtownie rośnie — aby sprostać tej sytuacji, klienci nie mogą już sobie pozwolić na dodawanie „kolejnych serwerów plików”. Dzięki wbudowanej integracji z systemem Windows® firmy z sektora MŚP mogą błyskawicznie skonfigurować rozwiązanie HP StoreEasy i zarządzać nim bez konieczności uczenia się obsługi nowego, złożonego systemu zarządzania pamięcią masową. System HP StoreEasy mieszczący się w obudowie 3U może obsługiwać 10 000 użytkowników z poziomu jednej skonsolidowanej platformy, która zapewnia oszczędności finansowe, duże bezpieczeństwo i niezawodność.

  • Dział usług finansowych HP (HP Financial Services) oferuje kwalifikującym się małym i średnim przedsiębiorstwom leasing rozwiązań HP bez opłat przez pierwsze 90 dni lub dzierżawę wybranych urządzeń. Oferta ta udostępnia klientom elastyczne rozwiązania finansowe, które umożliwiają ekonomiczną modernizację posiadanej infrastruktury.

Większa mobilność pracowników dzięki uproszczonemu zarządzaniu siecią

W małych i średnich przedsiębiorstwach oraz instytucjach z sektora publicznego rośnie liczba pracowników mobilnych, którzy potrzebują dostępu do aplikacji multimedialnych i wymagających dużej przepustowości łącza, takich jak rozwiązania wideokonferencyjne. Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe i kadrowe organizacje te muszą dysponować narzędziami łatwymi w obsłudze i niezawodnymi.

Punkt dostępowy HP z serii M220 to najnowszy produkt wchodzący w skład architektury HP FlexNetwork. Urządzenie oferuje większą przepustowość, a przy tym upraszcza zarządzanie siecią .

Nowy punkt dostępowy usprawnia zarządzanie siecią bezprzewodową dzięki technologii łączenia w klastry, która umożliwia wdrożenie i monitorowanie nawet 10 punktów dostępowych jako jednej jednostki, a nie szeregu odrębnych urządzeń bezprzewodowych. Technologia ta pozwala administratorom IT bez trudu wdrażać i konfigurować nowe aplikacje multimedialne, a także dodawać urządzenia bezprzewodowe do sieci bez konieczności jej wyłączania. Rozwiązanie zwiększa również bezpieczeństwo sieci, ponieważ wykrywa i eliminuje nieautoryzowane punkty dostępowe oraz ogranicza zagrożenia związane z nieprawidłowo skonfigurowanymi urządzeniami.

Punkt dostępowy HP M220 jest wyposażony w kreator szybkiej konfiguracji, który wykorzystuje łatwy w obsłudze interfejs www usprawniający zarządzanie wieloma punktami dostępowymi. Kreator ten oferuje pięć scenariuszy wdrażania umożliwiających klientom wybór najlepszego środowiska sieci bezprzewodowej dla ich firmy.

Współpraca z HP — ekspertem w dziedzinie technologii

Dzięki dostępowi do szerokiej gamy technologii i programów małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uprościć funkcjonowanie swojej infrastruktury informatycznej i zwiększyć produktywność pracowników. Oferta HP obejmuje następujące rozwiązania:

  • Zaktualizowana architektura referencyjna HP dla systemu Citrix VDI-in-a-Box do wirtualizacji rozwiązań klienckich w małych i średnich przedsiębiorstwach umożliwia obsługę o 50% więcej użytkowników(1) niż wcześniejsza wersja. Obniża koszty i upraszcza wdrażanie wirtualizacji komputerów biurowych oraz pozwala pracownikom bezpiecznie korzystać ze zdalnego dostępu do komputerów, aplikacji i serwera firmy za pomocą dowolnego urządzenia klienckiego, niezależnie od miejsca i czasu. Najważniejsze dane użytkowników są zapisywane na serwerze, a nie na urządzeniu mobilnym, co gwarantuje, że nie zostaną one zgubione, skradzione, uszkodzone ani nielegalnie skopiowane.

  • Program szkoleniowy dla przedsiębiorców HP LIFE e-Learning (HP Learning Initiative for Entrepreneurs e-Learning) oferuje bez dodatkowych kosztów sesje szkoleniowe online udostępniane w chmurze. Pozwalają one pracownikom rozwinąć kluczowe umiejętności w dziedzinie informatyki i biznesu niezależnie od stosowanego urządzenia i miejsca, w którym się znajdują. W ramach inicjatywy HP LIFE e-Learning dostępne jest teraz wsparcie online ze strony specjalistów HP, a także seminaria internetowe i inne przydane zasoby dotyczące wykorzystywania technologii mobilnych w rozwoju przedsiębiorstwa

(1) Nowa, warstwowa pamięć masowa przetestowana w laboratoriach HP i firmy Citrix pozwoliła uzyskać wzrost liczby obsługiwanych użytkowników z 50 do 75 na serwer (w stosunku do poprzedniej wersji rozwiązania).

(2) Szacunkowa cena katalogowa w Stanach Zjednoczonych. Ceny rzeczywiste mogą być różne.

Źródło: HP