Service Desk oparte na przetwarzaniu w chmurze

HP zaprezentował rozwiązanie HP Service Anywhere, oprogramowanie udostępniane w formie usługi (Software-as-a-Service — SaaS), które zapewnia dostępność systemów informatycznych oraz umożliwia przedsiębiorstwom zwiększenie produktywności pracowników i dostosowywanie infrastruktury informatycznej do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Aby zapobiegać przestojom w dostarczaniu usług i zwiększać produktywność pracowników, przedsiębiorstwa potrzebują prostych, elastycznych stanowisk pomocy, które pozwalają na szybkie rozwiązywanie problemów i łatwo dostosowują się do nowych wymagań. Powinny także mieć możliwość tańszego i prostszego wdrażania i modernizowania tych rozwiązań bez przerw w świadczeniu usług wewnętrznych i pogorszenia ich jakości.

HP Service Anywhere, oprogramowanie do zarządzania usługami informatycznymi udostępniane w formie usługi lub za pośrednictwem chmury, umożliwia przedsiębiorstwom osiągnięcie tych celów przez szybkie rozwiązywanie problemów informatycznych oraz zapewnienie dostępności innowacyjnych usług o kluczowym znaczeniu. Nowe rozwiązanie ma intuicyjny interfejs użytkownika, może być w prosty sposób wdrażane, zarządzane i uaktualniane.

HP Service Anywhere oferuje kompleksowy zestaw funkcji systemu klasy service desk, w tym obsługę zgłoszeń przychodzących i konfigurację usług informatycznych oraz zarządzanie incydentami, problemami i zmianami. HP Service Anywhere umożliwia działanie zespołowe obejmujące udostępnianie i rejestrowanie porad oraz komunikację. Taka współpraca, dzięki natychmiastowemu angażowaniu odpowiednich specjalistów, może poprawić wskaźnik rozwiązań uzyskanych już w pierwszej rozmowie, skrócić czas realizacji zgłoszeń i zmniejszyć liczbę przypadków przekazywanych na wyższy poziom kompetencji.

HP Service Anywhere umożliwia klientom:

  • Zwiększenie produktywności pracowników przez ograniczenie przestojów usług informatycznych dzięki przyspieszeniu reakcji na incydenty. Oprogramowanie do pracy zespołowej HP Enterprise Collaboration umożliwia rejestrowanie i udostępnienie incydentów.

  • Zapewnienie dostępności procesów informatycznych dzięki lepszemu wglądowi w usługi, aplikacje i sprzęt w całym środowisku informatycznym, poprzez integrację z oprogramowaniem HP Universal Configuration Management Database (UCMDB). Baza danych HP UCMDB zarządza relacjami pomiędzy usługami, aplikacjami i urządzeniami w całym środowisku informatycznym. Ponadto jest uzupełniana i utrzymywana przez oprogramowanie HP Universal Discovery, które automatyzuje wykrywanie elementów informatycznych oraz odwzorowywanie zależności między nimi.

  • Przyśpieszenie osiągania korzyści dzięki szybkiemu wdrażaniu przy pomocy intuicyjnych, niewymagających kodowania narzędzi graficznych, które upraszczają czasochłonne zadania konfiguracji i dostosowywania service desk’a. Podejście HP zapewnia separację zmian wykonanych w systemie klienta, co umożliwia bezproblemowe, automatyczne przeprowadzanie aktualizacji.

  • Przyspieszenie uruchomienia przez stosowanie opartych na najlepszych praktykach ITIL standardowych metod wdrażania i aktualizacji .

„Aby jak najlepiej pomagać użytkownikom, informatyczne stanowiska pomocy powinny mieć możliwość łatwego dostosowywania do zmian w środowisku przedsiębiorstwa”

— powiedział Lee Nackman, wiceprezes i dyrektor działu oprogramowania do zarządzania ofertami i usługami (Service and Portfolio Management, Software) w HP.

„HP Service Anywhere, jako naturalna aplikacja SaaS, stanowi funkcjonalne rozwiązanie, które klienci mogą łatwo wdrażać, utrzymywać i uaktualniać”.

Innym nowym rozszerzeniem oferty HP Software Professional Services jest HP Service Anywhere Foundation Service, usługa o krótkim czasie uruchamiania, która pomaga klientom uruchomić system i zaadoptować go w istniejącym środowisku.

Rozwiązanie HP Service Anywhere jest dostępne na całym świecie bezpośrednio w HP lub u partnerów handlowych.

HP Service Anywhere jest głównym komponentem pakietu HP IT Performance Suite — platformy nowej generacji dla przedsiębiorstw, która ułatwia szefom działów informatycznych zwiększenie wydajności systemów dzięki analizie danych operacyjnych.

Dodatkowe informacje na temat rozwiązania HP Service Anywhere można znaleźć pod adresem www.hpserviceanywhere.com

Konferencja HP Discover dla klientów w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki odbędzie się w dniach od 4 do 6 grudnia we Frankfurcie.

Źródło: HP