Trend Micro™ Deep Security 9  daje firmom możliwość rozszerzenia ochrony z centrów danych na publiczne dane w chmurze

Trend Micro ogłosiło wprowadzenie najnowszej wersji swojej wszechstronnej platformy bezpieczeństwa, stworzonej z myślą o zapewnieniu ochrony serwerów, aplikacji i danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze. Rozwiązanie Deep Security 9 zostało zaprojektowane tak, by zmaksymalizować zysk z inwestycji w wirtualizację i technologię cloud computing dla dużych i małych przedsiębiorstw oraz dla usługodawców oferujących klientom infrastrukturę jako usługę (infrastructure-as-a-service, IaaS).

Już poprzednie wersje tych bezagentowych platform ochrony dla środowisk VMware® były produktami innowacyjnymi i wiodącymi na rynku bezpieczeństwa wirtualnego. Deep Security 9 to dalsze udoskonalenie bezagentowej architektury, służące zwiększeniu jej wydajności i łatwości użycia. Ponadto Deep Security pozwala rozszerzyć ochronę platformy ochrony serwerów Deep Security na chmury publiczne i hybrydowe. Tym samym umożliwia organizacjom rozdysponowanie zadań w tych środowiskach przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodności.

“Coraz więcej centrów danych zostaje zwirtualizowanych lub przeniesionych do chmur publicznych, czy hybrydowych”

- stwierdza Steve Quane, Chief Product Officer w firmie Trend Micro.

„Deep Security oferuje klientom VMware usługi ochrony przed niepożądanym dostępem, monitoring spójności i wirtualną naprawę błędów (patching) opierając się na strukturze bezagentowej oraz bezagentowym AV. Dzięki temu klienci mogą bezpiecznie rozszerzyć swoje działania z centrów danych i chmur prywatnych na chmury publiczne i hybrydowe, co pozwoli im na oszczędności finansowe i jeszcze większą wydajność”

– dodaje.

Deep Security wykorzystuje mechanizmy ochrony bezagentowej i bazującej na agentach - tak, by automatycznie i skutecznie zabezpieczyć wirtualne serwery, chmury prywatne i publiczne, oraz przyspieszyć uzyskanie zwrotu z inwestycji. Integruje on rozwiązanie anti-malware, klasyfikacje treści w sieci pod względem reputacji, firewall, zapobieganie włamaniom, monitoring spójności i inspekcję rejestrów. Za pomocą jednego spójnego rozwiązania skutecznie chroni kluczowe dla przedsiębiorstwa aplikacje i informacje przed naruszeniem i zapobiega zakłóceniom w funkcjonowaniu firmy, nie wymagając kosztownego procesu wdrażania poprawek. Ponadto Deep Security 9 umożliwia klientom uzyskanie zgodności z wieloma regulacjami takimi jak PCI DSS 2.0, HIPAA, NIST i SAS 70 w sposób efektywny i ekonomiczny.

“Cieszymy się, że Trend Micro nieustannie współpracuje z VMware przy rozwiązaniach zapewnianiającym klientom jak najwięcej korzyści płynących z zaawansowanej ochrony środowisk wirtualnych i chmur”

- mówi Parag Patel, Wiceprezes w Global Strategic Alliances, VMware.

„Trend Micro stworzyło Deep Security 9 specjalnie dla VMware uwzględniając integrację rozwiązania z VMware vCenter™, vSphereEndpoint™ i vCloud Director® oraz zapewniając jak najlepsze zarządzanie bezpieczeństwem w środowiskach VMware.”

Co jest nowego w Deep Security 9 firmy Trend Micro?

Integracja z vCloud Director i z Amazon Web Services oraz ujednolicona konsola zarządzająca. Umożliwia to organizacjom rozszerzenie bezpieczeństwa ich centrów danych na zadania wykonywane w VMware vCloud® oraz w chmurach publicznych opartych na rozwiązaniach Amazon, wymuszając identyczne zasady organizacji w obu środowiskach i ułatwiając zarządzanie bezpieczeństwem w nich za pomocą jednego panelu z wizualizacją szklanej tafli.

Spójność z najnowszymi wersjami VMware – vSphere 5.1 oraz vCloud Networking and Security5.1 Rozwiązanie Deep Security 9 będzie zgodne z VMware vSphere® 5.1 oraz z vCloud Networking and Security™ (vCNS). Obecna wersja programu stanowi kontynuację tradycji będąc już czwartą generację zgodną z produktami VMware.

Udoskonalenia bezagentowej platformy Deep Security będą uwzględniać poprawę wydajności dzięki procesom VMware ESX® wielopoziomowego buforowania i usuwania duplikatów, jak również dzięki rekomendowanym skanowaniom pozwalającym zminimalizować niepewność w dopasowywaniu polityki bezpieczeństwa.

Monitoring spójności hiperwizor w Deep Security 9 pozwala rozszerzyć bezpieczeństwo i zgodność systemów wirtualnych na hiperwizora. Wykorzystując technologię Intel TPM/TXT, Deep Security 9 jest w stanie wykryć wszystkie nieautoryzowane zmiany hiperwizora, tym samym wspierając firmy w uzyskaniu zgodności z wciąż rosnącymi wymogami, takimi jak zalecenia wirtualizacji PCI DSS.

Deep Security 9 posiada wydajną architekturę uwzględniającą wielu użytkowników

Umożliwia ona centrom danych i providerom logiczne oddzielenie polityki dla użytkowników i danych oraz pozwala na delegowanie i samoobsługę użytkowników. Jest również zgodna z elastycznym skalowaniem chmur wraz z automatycznym użyciem i obsługą komponentów Deep Security 9. Ponadto zarządzanie poprzez interfejs REST API stanowi dalsze ułatwienie w rozwijaniu i integracji ze współczesnymi infrastrukturami chmury.

Źródło: Trend Micro