CompFort Meridian partnerem EZLegacy

W związku z coraz większą złożonością aplikacji i coraz mniejszą wiedzą na ich temat, duże firmy wydają ponad 70% swoich budżetów IT na ich utrzymanie. EZLegacy zapewnia wsparcie całego cyklu życia aplikacji, umożliwiając redukcję kosztów, zwiększenie jakości i priorytetyzację wydatków na IT.

Rozwiązanie EZSource pozwala na zbudowanie i współdzielenie dogłębnej bazy wiedzy na temat wszystkich aplikacji w przedsiębiorstwie. Rodzina produktów EZSource może znacznie obniżyć koszty zarządzania aplikacjami na wszystkich etapach – (ALM - Application Lifecycle Management), przyspieszyć procesy tworzenia aplikacji i zwiększyć ich jakość a także zmniejszyć ryzyko związane z transformacją aplikacji. W skład EZSource wchodzą:

  • EZSource Analyze

  • EZSource Report

  • EZSource Dashboard

  • EZSource Enterprise Server

Technologia EZLegacy oparta jest na zestawie kompilatorów i agentów, które zbierają informacje o aplikacjach, architekturze i zależnościach pomiędzy aplikacjami a następnie przetwarzają je i przechowują wyniki w repozytorium (otwartej, relacyjnej bazie danych). W efekcie, menadżerowie IT otrzymują narzędzie do lepszego podejmowania decyzji na podstawie danych ilościowych opartych na wspólnym rozumieniu pracy aplikacji w różnych środowiskach i zespołach.

Więcej informacji: ezlegacy.com

Źródło: CompFort Meridian Polska