Czterogniazdowe serwery o bardzo dużej gęstości mocy obliczeniowej  zapewniają klientom szybki zwrot z inwestycji

HP poinformował o wprowadzeniu na rynek dwóch nowych, czterogniazdowych serwerów HP ProLiant Generation 8 (Gen8), które zapewniają większą moc obliczeniową ograniczając zajmowaną przestrzeń i umożliwiają klientom uzyskanie zwrotu z inwestycji w ciągu trzech miesięcy.(1)

Serwery HP ProLiant BL660c i DL560 ósmej generacji to pierwsze w branży serwery czterogniazdowe o architekturze HP ProActive Insight, która znacznie skraca czas poświęcany na serwisowanie, dzięki zaawansowanej automatyzacji i ciągłemu monitorowaniu kondycji systemu. Rozwiązanie to zmniejsza obciążenie personelu informatycznego czynnościami administracyjnymi o ponad 30 dni w roku.(2)

Źródło: HP

Klienci wirtualizują aplikacje wymagające dużej mocy obliczeniowej, aby poprawić wykorzystanie i efektywność systemów oraz ułatwić sobie przejście na przetwarzanie w chmurach prywatnych i hybrydowych. Wielu klientów zwirtualizowało podstawową infrastrukturę i mniejsze obciążenia, ale nadal mają oni problemy z bardziej złożonymi, zaawansowanymi obciążeniami. Klienci wykorzystujący tradycyjne serwery dwugniazdowe często mają do czynienia z wąskimi gardłami obniżającymi wydajność, spowodowanymi przez ograniczenia przestrzeni i zasilania w centrum przetwarzania danych oraz niewystarczającą ilość pamięci.

Jako elementy składowe infrastruktury konwergentnej HP te wieloprocesorowe serwery zaspokajają zapotrzebowanie na dużą moc obliczeniową, co umożliwia klientom pełniejszą wirtualizację i stanowi podstawę do tworzenia chmur prywatnych i hybrydowych.

Dzięki współczynnikowi konsolidacji trzy do jednego(3) i mniejszej powierzchni zajmowanej w centrum przetwarzania danych serwer HP ProLiant BL660c Gen8 oferuje czterogniazdową gęstość przy połowie objętości z poprzednich generacji(4) i zmniejsza całkowity koszt posiadania nawet o 30%.(5)

Model HP ProLiant DL560 Gen8 to czterogniazdowy serwer w obudowie o wysokości 2U, który zajmuje mało miejsca, zapewniając wysoką wydajność i skalowalność oraz duże możliwości rozbudowy.

Nowe, zaawansowane możliwości serwerów w kompaktowych obudowach

Serwery HP ProLiant BL660c i HP ProLiant DL560 Gen8 zostały opracowane z myślą o poprawie wydajności w złożonych, zwirtualizowanych środowiskach, tak aby klienci mogli mieć szybszy dostęp do danych, optymalizować swoje systemy w celu szybszego przetwarzania obciążenia oraz zwiększać liczbę maszyn wirtualnych na serwer.

    Główne korzyści z nowych serwerów to:
  • Lepsza wydajność pamięci masowej dzięki pierwszej zintegrowanej technologii PCIe 3.0(6), która zapewnia dwa razy większą przepustowość we-wy(7) i nawet sześciokrotnie większą szybkość w porównaniu z poprzednimi generacjami.(8)

  • Rozszerzona obsługa maszyn wirtualnych dzięki konstrukcji pamięci o pięciokrotnie większej gęstości w porównaniu z produktami konkurencji(9) i mniejszym opóźnieniu niż poprzednie generacje.(10)

  • O 50% większa wydajność w porównaniu z produktami konkurencji, co umożliwia większą konsolidację aplikacji wirtualnych na mniejszej liczbie serwerów.(11)

Architektura HP ProActive Insight

Serwery HP ProLiant Gen8 pozwalają na nowo określić oczekiwania i założenia ekonomiczne przez wykorzystanie architektury HP ProActive Insight, która umożliwia oferowanie czterogniazdowych serwerów z bezprecedensową automatyzacją całego cyklu życia. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z portalem HP Insight Online serwery te przyspieszają rozwiązywanie problemów i zmniejszają liczbę nieplanowanych przestojów. Samoczynne monitorowanie i diagnozowanie serwerów oraz prewencyjna pomoc techniczna umożliwiają klientom rozwiązywanie problemów nawet o 66% szybciej.(12)

Zaawansowane rozwiązania zastosowane w serwerach HP ProLiant Gen8, przetestowane w rzeczywistych centrach przetwarzania danych, zostały opracowane z wykorzystaniem ponad 150 innowacji zainspirowanych przez klientów, które mogą niemal całkowicie wyeliminować typowe problemy z serwerami powodujące awarie, przestoje i utratę danych.

Źródło: HP

(1) Na podstawie testów wewnętrznych i obliczeń HP z lutego 2012 r. dotyczących serwerów HP ProLiant DL560 Gen8 w porównaniu z serwerami HP ProLiant DL380 G5 i G6. Zwrot z inwestycji w HP DL560 w czasie 2,9 miesiąca, zmniejszenie miesięcznych wydatków operacyjnych nawet o 85% i zmniejszenie trzyletnich całkowitych kosztów posiadania o 77%. Zwrot z inwestycji, koszty operacyjne i całkowity koszt posiadania mogą być różne ze względu na specyfikę kosztów w poszczególnych krajach. Na podstawie testów wewnętrznych i obliczeń HP dotyczących serwerów HP ProLiant DL380 Gen8 w porównaniu z serwerami HP ProLiant DL380 G5 i G6. Zwrot z inwestycji w DL380 w czasie pięciu miesięcy.
(2) Przeprowadzone przez HP pomiary wewnętrzne oszczędności czasu administratora w porównaniu z zarządzaniem ręcznym. HP BL660c w porównaniu z HP BL685.
(3) Na podstawie obliczeń wewnętrznych porównujących konsolidację trzech dwugniazdowych serwerów typu blade Dell M610 z jednym czterogniazdowym serwerem typu blade HP BL660c Gen8 pod względem maksymalnej liczby maszyn wirtualnych.
(4) HP BL660c w porównaniu z HP BL685.
(5) Na podstawie obliczeń wewnętrznych porównujących konsolidację trzech dwugniazdowych serwerów typu blade Dell M610 z jednym czterogniazdowym serwerem typu blade HP BL660c Gen8 pod względem maksymalnej liczby maszyn wirtualnych. O 30% niższe koszty uzyskania sprzętu, oprogramowania i licencji, opłat (trzy lata) i pracy administratora (trzy lata).
(6) HP pierwszy wprowadził na rynek czterogniazdowe serwery z pamięcią masową PCIe 3.0.
(7) Testy wewnętrzne HP porównujące PCIe Gen 3 i PCIe Gen 2.
(8) Na podstawie wewnętrznych testów HP. Nowe kontrolery Smart Array (Gen8) były porównywane z kontrolerami Smart Array obecnej generacji (G7) w konfiguracji RAID. Wydajność może być różna w zależności od konfiguracji serwera.
(9) Testy wewnętrzne HP porównujące pojemność pamięci serwerów HP BL660c Gen8 i Dell PowerEdge M610x (192 GB na serwer i 1,5 TB na osiem serwerów w obudowie 10U w przypadku produktów Dell oraz 1,0 TB na serwer i 8,0 TB na osiem serwerów w obudowie 10U w przypadku produktów HP).
(10) Na podstawie wewnętrznych testów HP. Serwer HP ProLiant DL560 Gen8 z procesorami Intel Xeon E5-4600 ma mniejsze opóźnienie lokalne w stanie bezczynności i mniejsze opóźnienie przy maksymalnej przepustowości pamięci w porównaniu z serwerem DL580 G7 z procesorami Intel Xeon E7-4800.
(11) Na podstawie wewnętrznych testów HP. Porównanie wydajności pamięci serwera BL660c i serwera Dell PE M910. Testy wewnętrzne porównujące serwery DL560 i Dell R910 wykazały o 50% większą wydajność (1600 w porównaniu z 1066).
(12) Dane z telecentrum HP na podstawie analizy incydentów zarejestrowanych w IV kw. 2011 r. W przypadku klientów korzystających z usługi HP Insight Remote Support problemy ze sprzętem były rozwiązywane o 66% szybciej w porównaniu z klientami, którzy z niej nie korzystali. 95% problemów zostało rozwiązanych przy pierwszej próbie. Na podstawie analizy rejestrowanych we wszystkich regionach w IV kw. 2011 r. 12 000 incydentów miesięcznie, w przypadku których niezbędna była wizyta u klienta lub wymiana części.

Źródło: HP