Symantec umożliwia firmom obniżenie kosztów operacyjnych o 80% dzięki ulepszonemu systemowi tworzenia kopii zapasowych danych

Warszawa – 7 lutego 2012 r. – Firma Symantec przedstawia nowe podejście do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Proces, ten na skutek dynamicznego przyrostu danych w firmach stał się niepotrzebnie skomplikowany i kosztowny. W porównaniu do tradycyjnych systemów kopii zapasowych podejście firmy Symantec umożliwia 100 razy szybsze tworzenie kopii, ułatwia zarządzanie i upraszcza odzyskiwanie danych w przypadku awarii. W ciągu ostatnich 20 lat ilość danych gwałtownie wzrosła, upowszechniła się wirtualizacja, a umowy utrzymania poziomu usług (SLA) stały się w wielu przypadkach niemożliwe do realizacji. Te wyzwania dotykają też mniejszych firm, które zmagają się ze złożonością procesu tworzenia kopii zapasowych i są zagrożone utratą danych w wyniku awarii. Obecne podejście do modernizacji wiąże się ze stale rosnącym zbiorem rozwiązań punktowych, co skutkuje zwiększoną złożonością i kosztami.

„Dziś Symantec przedstawia nowy plan w zakresie ochrony danych, który w ciągu najbliższych pięciu lat wyeliminuje 80 procent kosztów operacyjnych związanych z kopiami zapasowymi” – powiedział Deepak Mohan, Senior Vice President grupy zarządzania informacjami w firmie Symantec. – „Symantec prezentuje nowy pakiet rozwiązań stanowiący odpowiedź na problemy związane z kopiami zapasowymi we wszystkich firmach – od najbardziej złożonych korporacyjnych ośrodków przetwarzania danych wymagających strategii warstwowego odzyskiwania danych po najmniejsze firmy, które potrzebują mieć pewność, że mogą łatwo odzyskać swoje dane.”

Firma Symantec przeprowadziła ostatnio wśród ponad 1400 profesjonalistów IT z całego świata badanie opinii na temat praktyk tworzenia kopii zapasowych i możliwości odzyskania danych w przypadku awarii. Wyniki pokazały, że tradycyjne podejście do kopii zapasowych jest wadliwe i niezbędna jest jego zmiana:

 • 49 procent respondentów nie jest w stanie spełnić wymogów umów SLA z powodu zbyt dużej ilości danych.
 • 72 procent ankietowanych zmieniłoby rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, gdyby podwoiło to szybkość tego procesu.
 • 28 procent twierdzi, że ma zbyt wiele narzędzi do tworzenia kopii zapasowych.
 • Organizacje mają przeciętnie cztery rozwiązania kopii zapasowych do ochrony systemów fizycznych i trzy do wirtualnych.
 • 42 procent respondentów uważa, że ich systemy kopii zapasowych dla środowisk wirtualnych nie działają odpowiednio.
 • Ponad jedna trzecia (36 procent) respondentów nie założyłaby się o swoją wypłatę, że uda się odzyskać 100 procent danych z kopii zapasowych.

Według przeprowadzonego przez Symantec w 2011 roku badania pt. SMB Disaster Preparedness Survey małe i średnie przedsiębiorstwa nie traktują przygotowań do awarii jako działań priorytetowych, dopóki same nie doświadczą utraty danych. Połowa respondentów nie ma przygotowanego planu awaryjnego, a 41 procent przyznaje, że nie przyszło im do głowy sporządzenie takiego planu. Wyniki ankiety wykazały, że koszt nieprzygotowania jest wysoki i naraża MŚP na poważne konsekwencje.

Kluczowe elementy unikatowego podejścia firmy Symantec do ochrony danych to rozwiązania działające w chmurze i oprogramowanie NetBackup 7.5 oraz Backup Exec 2012. Strategia firmy Symantec koncentruje się na następujących obszarach:

 • Zmiana modelu operacyjnego systemu kopii zapasowych: strategia firmy Symantec ma na celu wyeliminowanie 80 procent kosztów operacyjnych systemu kopii zapasowych poprzez dostarczenie zintegrowanej platformy, która zastąpi używany zazwyczaj obecnie zestaw różnych rozwiązań. Urządzenia Symantec do backupu mogą zmniejszyć koszty skuteczniej niż te tradycyjne. Dzieje się tak poprzez łączenie oprogramowania do backupu i technologii wirtualizacji w jedno, łatwe do wdrożenia i zarządzania rozwiązanie dostarczane przez jedn ego producenta. Możliwość łączenia oprogramowania urządzeń i rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w chmurze, zapewni klientom większy wybór i elastyczność.
 • Eliminacja okna kopii zapasowych: 100 razy szybsze tworzenie (w porównaniu do tradycyjnego podejścia) kopii zapasowych przy użyciu oprogramowania NetBackup 7.5 oznacza, że organizacje mogą tworzyć pełne kopie zapasowe z szybkością tworzenia kopii przyrostowych bez poświęcania możliwości odtworzenia danych na rzecz utrzymania krytycznych poziomów usług.
 • Walka z bezterminowym przechowywaniem danych: zbyt wiele firm przechowuje kopie zapasowe za długo. Wiedza kiedy można usunąć informacje może znacząco ograniczyć koszty i obciążenia administracyjne działu IT. Nowe funkcje przeszukiwania kopii zapasowych w programie NetBackup dają działowi IT możliwość oddzielenia danych istotnych ze względów prawnych lub zgodności przy zachowaniu typowego cyklu pracy 30-60-90 dni dla reszty infrastruktury kopii zapasowych. Nieograniczone przechowywanie danych to nieograniczone marnotrawstwo i ryzyko prawne.
 • Unifikacja migawek i kopii zapasowych: Unifikacja migawek i kopii zapasowych w programie NetBackup daje organizacjom szybkość migawek przy możliwościach odtwarzania danych jak w przypadku kopii zapasowych.
 • Koniec z ładowaniem taśm na ciężarówki: przy pomocy rozwiązania Symantec NetBackup organizacje mogą zmodernizować swoje strategie odzyskiwania danych i zrezygnować z fizycznego transportu taśm. Automatyczna replikacja obrazów (AIR) w programie Symantec NetBackup pozwala klientom wyeliminować fizyczne nośniki danych kopii zapasowych i określić priorytet plików, które mogą zostać wysłane przez sieć, zmniejszając przy tym znacznie ryzyko pomyłki człowieka.
 • Unifikacja tworzenia kopii zapasowych dla systemów fizycznych i wirtualnych: technologia Symantec V-Ray pozwala zmniejszyć koszty wirtualizacji dzięki lepszemu wglądowi w maszyny wirtualne VMware i Hyper-V oraz dzięki możliwości tworzenia kopii zapasowych systemów wirtualnych w jednym produkcie. Zintegrowane z programami NetBackup i Backup Exec rozwiązanie V-Ray umożliwia zrównoważone pod względem obciążeń tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Pozwala to wyeliminować nadmierne obciążenie tworzeniem kopii zapasowych, poprawić wydajność maszyn wirtualnych i zmniejszyć zużycie pamięci masowych poprzez deduplikację danych - nawet o 90 procent.
 • Jeden produkt dla procesu odzyskiwania danych: Symantec zapewnia jedno rozwiązanie dla wszystkich kopii zapasowych, bez względu na to, czy ich nośnikiem jest taśma, dysk lub też środowisko fizyczne lub wirtualne. Klienci mogą odtworzyć dowolną aplikację lub system na maszynie wirtualnej bez względu na to, czy mają sprzęt. W programie Backup Exec jest teraz dostępne bezpłatnie odzyskiwanie zasobów z środowiska fizycznego w maszynie wirtualnej, co upraszcza odzyskiwanie danych po awarii poprzez automatyczne tworzenie maszyny wirtualnej. Dostępna jest również nowa technologia odzyskiwania danych z kopii zapasowych w środowisku wirtualnym (B2V), która przyspiesza migrację z serwerów fizycznych na wirtualne w ramach procesu tworzenia kopii zapasowych.
 • Eliminacja złożoności: rozwiązanie Backup Exec eliminuje złożoność zarządzania kopiami zapasowymi poprzez uproszczenie interfejsu użytkownika, obsługi reguł i licencjonowania. Umożliwia to administratorom IT i właścicielom firm z sektora MŚP skorzystanie z profesjonalnej strategii ochrony danych bez konieczności zostania ekspertem od archiwizacji danych.
 • Łatwe tworzenie kopii zapasowych: Symantec wprowadza Backup Exec Small Business Edition, aby umożliwić małym firmom skonfigurowanie właściwej ochrony danych w 3 prostych krokach, które zajmą mniej niż 10 minut. Ponadto Symantec rozszerza ofertę Backup Exec.cloud na Europę, udostępniając niezawodne i bezpieczne rozwiązanie tym klientom, którzy preferują prosty, zautomatyzowany system hostingu kopii zapasowych.

Systemy pamięci masowych firmy Symantec Symantec pomaga organizacjom w zabezpieczaniu danych i zarządzaniu nimi, tak lokalnie, jak i w chmurze przy użyciu rozwiązań zarządzania pamięciami masowymi, archiwizacji i e-odkrywania danych oraz systemów tworzenia kopii zapasowych danych i ich odzyskiwania.

O firmie Symantec Firma Symantec jest światowym liderem w zakresie zabezpieczeń, zarządzania systemami pamięci masowych, które pomagają firmom i klientom indywidualnym w bezpieczny sposób zarządzać danymi. Nasze oprogramowanie i usługi chronią przed większą ilością zagrożeń w większej ilości punktów, bardziej kompleksowo i efektywnie – niezależne od miejsca lub sposobu wykorzystywania informacji. Więcej informacji na stronie www.symantec.com.

Źródło: Symantec