HP przedstawia inteligentne rozwiązania zabezpieczające

HP przedstawił rozszerzoną ofertę rozwiązań zabezpieczających, która umożliwia firmom ocenę, adaptację i optymalizację środowisk zabezpieczeń oraz zarządzanie nimi w sposób zapewniający proaktywną ochronę zasobów informatycznych.

Usługi przetwarzania w chmurze, technologie mobilne i duże zbiory danych ułatwiają przedsiębiorstwom sprostanie nowym wyzwaniom, wprowadzanie innowacji, zwiększenie elastyczności i sprawniejsze zarządzanie finansami. Mogą jednak budzić poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie HP, blisko dwie trzecie dyrektorów odpowiedzialnych za sprawy biznesowe i technologiczne na pierwszym miejscu wymienia problemy związane ze zrozumieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa usług przetwarzania w chmurze, oraz zabezpieczanie i przetwarzanie dużych zbiorów danych. Co drugi respondent obawia się kradzieży lub wycieku danych mobilnych, a ponad połowa badanych przyznaje, że ich firmy przeznaczają więcej czasu i pieniędzy na działania doraźne niż na prewencyjne zarządzanie ryzykiem.(1)

Systemy zabezpieczeń oparte na działaniach doraźnych i ochronie perymetru już nie wystarczają. Przedsiębiorstwa potrzebują inteligentnych, prewencyjnych zabezpieczeń, oferowanych w ramach tradycyjnego i hybrydowego modelu świadczenia usług, które mogą sprostać nowym wyzwaniom stawianym przez współczesne środowiska informatyczne.

Skala zagrożeń cybernetycznych rośnie w tempie wykładniczym. Bez strategii prewencyjnego zarządzania ryzykiem trudno jest dziś firmie osiągać wzrost, zwiększać wydajność i wprowadzać innowacje

powiedział George Kadifa, wiceprezes wykonawczy działu oprogramowania HP (HP Software)

HP pomaga klientom w ochronie najważniejszych zasobów. Oferuje im inteligentne rozwiązania zabezpieczające, które określają priorytety w zakresie zabezpieczeń, co pozwala szybciej wykrywać zagrożenia i na nie reagować

– powiedział Mike Nefkens pełniący obowiązki wiceprezesa działu usług dla przedsiębiorstw HP (HP Enterprise Services).

Proaktywne zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań zabezpieczających

HP przedstawił nowe produkty i usługi, zwiększające przejrzystość systemu informatycznego przedsiębiorstwa i ułatwiające kontrolę nad nim. Oferta zawiera:

  • Usługi HP Data Center Protection Services obejmują ocenę stosowanych przez firmę procedur bezpieczeństwa oraz praktyczne zalecenia, ułatwiające optymalizację infrastruktury i usprawnienie zarządzania odpowiednimi procesami w całym centrum przetwarzania danych.

  • HP ArcSight Enterprise Security Manager 6.0c to rozbudowane, skalowalne rozwiązanie do monitorowania stanu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Umożliwia bardzo szybkie wykrywanie zagrożeń i podejmowanie środków zaradczych. Nie tylko identyfikuje zagrożenia w infrastrukturze informatycznej firmy, ale również określa ich priorytety stopień krytyczności, minimalizując potencjalne szkody.

  • Rozwiązanie HP TippingPoint NX Platform Next Generation Intrusion Prevention Systems (NGIPS) chroni urządzenia sieciowe, maszyny wirtualne, systemy operacyjne i aplikacje o znaczeniu krytycznym dzięki zaawansowanym funkcjom dogłębnej inspekcji pakietów. Jego nowa, modularna architektura pozwala dostosować się automatycznie w zależności od rodzaju wykrywanych zagrożeń, co pozwala firmie zaoszczędzić miejsce w serwerowni oraz zmniejszyć zużycie energii i koszty chłodzenia.

HP przedstawił również aplikację mobilną dla specjalistów od bezpieczeństwa IT, która w oparciu o dane z działu HP Digital Vaccine Labs (DVLabs) pozwala na bieżąco monitorować znane i nowe zagrożenia. Umożliwia ona specjalistom szybkie wykrywanie zagrożeń w swoich środowiskach oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych. Aplikacja jest bezpłatna i obecnie dostępna dla platform webOS, Apple iOS ®, Android™ i dla przeglądarek internetowych.

Inteligentne zabezpieczenia dla sektora publicznego

Organizacje sektora publicznego muszą liczyć się z coraz większymi zagrożeniami cybernetycznymi i sprostać coraz bardziej rygorystycznym przepisom, dysponując coraz bardziej ograniczonymi budżetami. Rozwiązanie HP Security for Public Sector, oferuje najbardziej efektywne usługi i funkcje zabezpieczeń HP, spełniając jednocześnie wysokie standardy takich organizacji na całym świecie. Nowa oferta zawiera:

  • Usługi HP Security Operations Center (SOC) Consulting Services przeznaczone dla klientów z sektora publicznego poza Stanami Zjednoczonymi. Umożliwiają organizacjom tworzenie własnych centrów monitorowania bezpieczeństwa w oparciu o inteligentne zabezpieczenia informatycze. Klient może również nabyć usługi HP Services, które pomogą mu w tworzeniu i utrzymaniu takiego centrum.

  • Nowe funkcje rozwiązania HP Assured Identity upraszczającego zarządzanie tożsamością, danymi uwierzytelniającymi i dostępem. Umożliwiają one ściślejszą kontrolę zagrożeń wewnętrznych i rygorystyczne sprawdzanie tożsamości oraz upraszczają bezpieczne udostępnianie informacji między firmami, które ze sobą współpracują.

  • Usługę Comprehensive Applications Threat Analysis (CATA) on Demand obniżającą koszty bezpieczeństwa aplikacji. Wykrywa ona i eliminuje zagrożenia już na etapie programowania.

Ochrona przed atakami na środowisko druku

Inteligentne zabezpieczenia HP obejmują również środowisko druku. Są to:

  • HP Access Control (HP AC) Printing Solutions – rozwiązanie rozszerzone pod kątem potrzeb sektora służby zdrowia. Zwiększa bezpieczeństwo urządzeń i ułatwia wdrażanie reguł dla środowiska druku w całym przedsiębiorstwie dzięki takim funkcjom, jak bezpieczne uwierzytelnianie, bezpieczne drukowanie w trybie pull, inteligentne zarządzanie oraz rozliczanie zadań.

  • HP Imaging and Printing Security Assessment – przegląd środowiska druku pod kątem zabezpieczeń i zgodności z przepisami. Zwiększa bezpieczeństwo minimalizując ilość nienadzorowanych dokumentów, danych wrażliwych przesyłanych z komputera na drukarkę oraz informacji poufnych na twardych dyskach urządzeń.

  • Enhanced HP Imaging and Printing Security Center (IPSC) – rozwiązanie oparte na politykach, które automatyzuje procesy związane z bezpieczeństwem i zmniejsza ryzyko. Wspiera większość urządzeń i systemów operacyjnych. Poszerza zakres ochrony urządzeń za pomocą rozwiązania HP Instant-on Security i oferuje niezawodne funkcje zarządzania hasłami.

HP poinformował również, że jako pierwszy w branży przekroczył granicę 2,5 miliarda linii kodu źródłowego weryfikowanego w ramach swojego rozwiązania do ochrony aplikacji HP Fortify on Demand (FoD), oferowanego w formie oprogramowania jako usługi (SaaS). HP Fortify jest najlepszym na rynku rozwiązaniem podnoszącym poziom bezpieczeństwa już w trakcie tworzenia kodu źródłowego – umożliwia zarówno statyczne jak i dynamiczne testowanie aplikacji pisanych w 21 językach programowania. Ponadto w dziedzinie zabezpieczeń urządzeń mobilnych HP Fortify oferuje usługi testowania typu SaaS dla systemów operacyjnych iOS i Android.

Więcej informacji o rozwiązaniach HP Enterprise Security znajduje się na stronie EnterpriseSecurity2012

Źródło: HP