Szkolenie „Nowe europejskie prawo ochrony danych osobowych”

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. muszą być zbierane na nowych zasadach.

26 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Nowe europejskie prawo ochrony danych osobowych”.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Niewątpliwym atutem szkolenia będzie przedstawienie studium przypadku wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji – pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnych organizacjach.

Szkolenie jest polecane dla:

- Administratorów Bezpieczeństwa Informacji,

- Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie,

- Osób pełniących funkcję Compliance Officer,

- Dyrektorów HR oraz managerów HR,

- Specjalistów z zakresu kadr oraz szkoleń,

- Dyrektorów, managerów oraz specjalistów marketingu i handlu elektronicznego,

- Wszystkich osób zajmujących się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych,

- Prawników wewnętrznych.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/nodo3/index.php

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego uprawnia do skorzystania z 10% rabatu na udział w szkoleniu:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/nodo3/formularz_pr10.php.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

Tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

e-mail: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki