HP - ochrona danych z obsługą chmury wirtualnej

Nowe rozwiązania zabezpieczające pomagają przezwyciężyć bariery we wdrażaniu środowiska przetwarzania w chmurze

Rozszerzona oferta HP Converged Cloud obejmuje program ochrony chmury i usługi doradcze HP (HP Cloud Protection Program and Consulting Services), co zapewnia kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające dla warstwy sieciowej, pamięci masowej i wirtualizacji serwera, które można zaprojektować i wdrożyć w mniej niż trzy tygodnie(3). Nowa usługa to skuteczne połączenie funkcji zabezpieczających HP i VMware, które pozwalają przezwyciężyć typowe bariery przy wdrażaniu usług przetwarzania w chmurze jednocześnie utrzymując kontrolę zgodności. Funkcje zarządzania obejmują warstwy chmury, wirtualizacji sieci oraz wirtualizacji pamięci masowej.

Klientom VMware, dla których standard PCI DSS S (Payment Card Industry Data Security Standard) w środowiskach wirtualnych jest wyzwaniem, HP oferuje pierwszy konwergentny zestaw rozwiązań zabezpieczających zapewniających zgodność ze standardem PCI DSS (PCI Compliance Security Solution Stack) dla środowisk wirtualnych i środowisk przetwarzania w chmurze. Zestaw ten przyspiesza osiągnięcie zgodności i obejmuje większość z 200 mechanizmów kontroli PCI DSS (4). Ponadto eliminuje problemy związane z zapewnieniem zgodności z PCI i dostępem do chmury.

Nowe rozwiązanie klasy korporacyjnej do ochrony danych z obsługą chmury wirtualnej

HP Data Protector, pierwsze i jedyne na rynku rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych obsługujące zintegrowaną deduplikację (ang. federated deduplication) danych przedsiębiorstwa, teraz obejmuje również funkcje ochrony dla VMware vCloud Director. To nowe rozwiązanie zawiera opatentowaną technologię deduplikacji HP StoreOnce i zapewnia uruchamianą jednym przyciskiem, opartą na regułach ochronę dla środowiska przetwarzania w chmurze VMware wykorzystywanego przez wiele podmiotów. Funkcje te pomagają klientom vCloud i dostawcom usług wyeliminować ryzyko utraty danych z aplikacji — zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa jak i w chmurze wirtualnej.

Źródło: HP