Komisja Europejska składa Capgemini zamówienie na uruchomienie otwartego paneuropejskiego Portalu Otwartych Danych

Firma Capgemini, jeden z wiodących światowych dostawców w obszarze usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu, poinformowała, że Komisja Europejska udzieliła jej wartego kilka milionów euro trzyletniego zamówienia na uruchomienie otwartej platformy danych. Zamówienie przyznano Capgemini Nederland B.V. („Capgemini”). Celem projektu jest opracowanie, uruchomienie i obsługa ogólnoeuropejskiego Portalu Otwartych Danych, w którym zebrane zostaną dane publiczne ze wszystkich 39 państw europejskich, w celu ułatwienia ich wyszukiwania i ponownego korzystania z nich. Dane będą w pełni publiczne, zatem każdy mieszkaniec Europy, który ma dostęp do Internetu, będzie mógł z nich skorzystać.

Za prowadzenie tego trzyletniego projektu odpowiadać będzie Capgemini Consulting, część Grupy Capgemini świadcząca usługi konsultingowe w obszarze strategii i transformacji. W ramach projektu Capgemini Consulting będzie koordynować prace członków konsorcjum i podwykonawców, w tym jednostkę zależną Grupy - Sogeti, Intrasoft International, Open Data Institute, Fraunhofer FOKUS, con terra, University of Southampton oraz time.lex.

Konsorcjum będzie wspierać administrację publiczną w każdym z 39 krajów w zakresie wdrażania polityki dotyczącej otwartych danych, której celem jest ich lepsze upowszechnienie i wykorzystanie, a także przedstawianie korzyści ekonomicznych wynikających z ponownego wykorzystywania publicznych zasobów danych, jak szczegółowo opisano w ostatniej karcie otwartych danych podpisanej przez państwa grupy G8 (G8 Charter).

W zakresie tych czynności mieści się między innymi upowszechnianie wiedzy na temat aspektów organizacyjnych i technicznych, mających na celu zachęcanie do publikacji otwartych zasobów danych, szkolenie, opracowywanie strategii interakcji z grupami użytkowników i promowanie możliwości ponownego wykorzystywania danych na dogodnych warunkach licencyjnych. Przedstawiciele sektora prywatnego również będą zachęcani do korzystania z otwartych zasobów danych w ramach tworzenia nowych towarów i usług, zaś obywatele zyskają możliwość dokonywania bardziej świadomych wyborów. Projekt obejmie cały łańcuch wartości danych, od informacji na temat pomocy unijnej wydawanej przez poszczególne państwa, przez szczegółowe dane dotyczące projektów badawczych finansowanych przez UE, po informacje dotyczące uwalniania i transferu zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.

Poza opracowaniem i uruchomieniem Portalu Otwartych Danych Unii Europejskiej, zamówienie obejmuje świadczenie usług umożliwiających przeglądanie zasobów danych publicznych opublikowanych przez administracje publiczne państw członkowskich UE oraz innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) zrzesza kraje członkowskie UE oraz trzy kraje członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (Islandię, Liechtenstein i Norwegię) w ramach rynku wewnętrznego, na którym obowiązują te same podstawowe zasady, mające na celu umożliwienie swobodnego przepływu dóbr, usług, kapitału i ludzi na terenie EOG w ramach otwartej konkurencyjności (koncepcja czterech wolności).) na portalach (otwartych) danych. Pozostałe usługi to między innymi przygotowywanie raportów analitycznych, badania znaczenia gospodarczego publikowania przez administracje publiczne zasobów danych publicznych oraz raportu na temat trwałości infrastruktury portali (otwartych) danych.

Dinand Tinholt, Wiceprezes i EU Lead w Capgemini Consulting, powiedział:

„Każdego dnia, w każdej godzinie, minucie i sekundzie, w każdym dużym i małym miejscu na świecie publikuje się coraz więcej informacji W miarę postępującej cyfryzacji społeczeństwa, nieuchronnie i wykładniczo rośnie liczba danych na całym świecie. W tym kontekście dla Unii Europejskiej pojawiają się dwa ważne pytania: Jak UE może zapewnić dostępność i możliwość ponownego korzystania z informacji zebranych przez ograny administracji publicznej? Jaka jest wartość tych informacji? Ten strategiczny projekt leży u podstaw wszystkich inicjatyw związanych z Big Data i otwartymi zasobami danych organów administracji publicznej w całej Europie. Będzie również służył jako platforma nawiązywania kontaktu z prywatnymi przedsiębiorstwami każdej wielkości działającymi na rynku otwartych danych i analityki predykcyjnej.”

Jako wiodący dostawca usług informatycznych i związanych z danymi, Capgemini ma wiedzę i doświadczenie związane z realizacją projektów typu Big Data. Otwarte dane, zjawisko Big Data, a także wiedza możliwa do przełożenia na konkretne działania, jaką daje podejście typu managed analytics należą do priorytetów Capgemini.

Źródło: Linkleaders