Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), wiodący na świecie dostawca rozwiązań open source, poinformował o ogólnej dostępności rozwiązania Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6 z aktualizacjami, które umożliwiają budowę chmur OpenStack w przedsiębiorstwach, firmach telekomunikacyjnych, u usługodawców internetowych (ISP) oraz dostawców hostingu chmury publicznej.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, fundament chmury gotowej do zastosowań produkcyjnych, integruje niezawodną i elastyczną technologię RedHat OpenStack z bezpieczeństwem i stabilnością systemu Red Hat Enterprise Linux. Platforma ta wyznacza nowy standard wdrożeń OpenStack, a do jej użytkowników należą klienci ze wszystkich regionów i sektorów, w tym przedsiębiorstwa różnej wielkości działające w branży edukacyjnej, finansowej, rządowej, zdrowotnej, detalicznej i telekomunikacyjnej.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6 zawiera ulepszenia zarówno w warstwie Linuksa, jak i w OpenStack. Na pierwszym miejscu postawiono na zgodność operacyjną i łatwość użycia. Świadczy o tym aktualizacja intuicyjnego, graficznego instalatora oraz narzędzi administracyjnych, które zwiększają efektywność i ograniczają złożoność wdrożeń chmurowych.

Nowa platforma Red Hat – oparta na wydaniu OpenStack Juno – obejmuje kilka nowych funkcji, które ułatwiają wdrożenia technologii OpenStack w istniejących centrach danych, a także możliwości specyficznych dla dostawców usług telekomunikacyjnych, przeznaczonych do wirtualizacji funkcji sieciowych (Network Functions Virtualization, NFV), m.in.:

  • Obsługa IPv6, zarówno w sieciach dostawcy, jak i dzierżawców, umożliwia klientom przydzielanie adresów IPv6 w sieciach fizycznych i wirtualnych routerach OpenStack Networking (Neutron) w trybie stanowym i bezstanowym.

  • Neutron High Availability usprawnia działanie OpenStack dzięki agentom Neutron działającym w trybie „aktywny-aktywny” na potrzeby konfiguracji o wysokiej dostępności. Zwiększa to redundancję funkcji sieciowych, zapewniając bezawaryjną pracę i stabilność dużych chmur produkcyjnych.

  • Łączność sieciowa w modelu Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), obsługiwana przez nowy sterownik, umożliwia użytkownikom przełączanie sieciowe bezpośrednio na poziomie sprzętu, z pominięciem hiperwizora i przełącznika wirtualnego.

  • Obsługa wielu zapleczy i domen LDAP pod jednym węzłem usług tożsamości ułatwia instalowanie i konfigurowanie platformy, a także jej długoterminową, codzienną obsługę.

  • Pełne wsparcie dla przetwarzania danych. Usługa Sahara nie jest już demonstracją technologiczną, ale w pełni wspieraną funkcją, która umożliwia przetwarzanie dużych zbiorów danych.

  • Ściślejsza integracja Ceph z nowymi funkcjami OpenStack Compute (Nova) i OpenStack Block Storage (Cinder), w tym pełna obsługa woluminów efemerycznych wspieranych przez blokowe urządzenie Ceph. Umożliwia to działanie „bezdyskowych” węzłów obliczeniowych i niemal natychmiastowe uruchamianie nowych maszyn wirtualnych.

  • Nowe demonstracje technologiczne, czyli niewspierane, innowacyjne funkcje, które świadczą o zaangażowaniu firmy Red Hat w rozwój OpenStack, takie jak instalacja bezpośrednio na fizycznym sprzęcie (bare metal provisioning) oraz wdrażanie i zarządzanie TripleO.

Zgodność operacyjna

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6 potwierdza nacisk, jaki Red Hat kładzie na to, aby jego klienci uniknęli uzależnienia od jednego producenta i uzyskali zgodność operacyjną. Dzięki zintegrowanej obsłudze hybrydowej platformy administracyjnej Red Hat CloudForms firma mogła niedawno zapowiedzieć nowy interfejs API do zarządzania chmurą oraz program certyfikacji narzędzi administracyjnych firm trzecich, aby wesprzeć rozwój otwartej platformy i zapewnić klientom swobodę wyboru.

Ekosystem partnerski

Program Red Hat OpenStack Cloud Infrastructure Partner Network ma na celu zwiększenie wszechstronności rozwiązań chmurowych i ułatwienie ich integracji z istniejącą technologią centrum danych oraz dodatkowymi modułami firm trzecich. W momencie wydania Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6 sieć Red Hat OpenStack Cloud Infrastructure Partner Network liczyła ponad 275 certyfikowanych partnerów OpenStack, oferujących ponad 1000 rozwiązań certyfikowanych do użytku na platformie Red Hat Enterprise Linux OpenStack.

Dostępność

Rozwiązanie Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6, zaprojektowane w oparciu o Red Hat Enterprise Linux 7, jest już dostępne na całym świecie.

Radhesh Balakrishnan, dyrektor generalny, OpenStack, Red Hat

„Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6 oferuje funkcje klasy korporacyjnej, gotowe do zastosowań telekomunikacyjnych. Powstały one w wyniku ścisłej współpracy z setkami klientów i partnerów z całego świata. Umożliwiają budowanie otwartej infrastruktury chmurowej. Dzięki wsparciu naszego ekosystemu partnerskiego wydanie to pozwoli szerszej gamie przedsiębiorstw i dostawców usług chmurowych szybko przejść na infrastrukturę chmurową napędzaną przez OpenStack”.

Źródło: Red Hat