Stworzenie konsorcjum dwóch operatorów alternatywnych pozwoliło na zaproponowanie Poczcie Polskiej dużo bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług niż te oferowane przez dotychczasowego operatora – dawną Telekomunikację Polską. Oferta złożona przez GTS Poland i Netię pozwoli zaoszczędzić Poczcie Polskiej kilkadziesiąt milionów złotych w skali czteroletniego kontraktu. Sieć rozległa WAN połączy ze sobą 4700 placówek Poczty Polskiej w całym kraju. Zgodnie z warunkami umowy powstanie ona w ciągu 12 miesięcy. Usługi będą realizowane przez okres 4 lat.

W dniu 29 stycznia br. Krajowa Izb Odwoławcza stwierdziła poprawność postepowania oraz złożonej przez konsorcjum GTS Poland i Netii zwycięskiej oferty w przetargu na sieć transmisji danych dla placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Umożliwiło to zwycięzcom przetargu podpisanie z Pocztą Polską umowy na realizację tego zamówienia w dniu 12 lutego br.

W warunkach zamówienia zawarto nie tylko szczegółowe wymogi techniczne sieci, dotyczące także zachowania najwyższych standardów niezawodności i bezpieczeństwa jej działania, ale także zapisy uzależniające wynagrodzenie wykonawców od szybkości realizacji prac wdrożeniowych. Taka konstrukcja umowy sprawia, że wszystkim stronom umowy zależy na jak najszybszej jej budowie i oddaniu do użytku.

„Dzięki połączeniu eksperckiej wiedzy i rozwiązań GTS Poland na rynku biznesowym z technologiami i nowoczesną infrastrukturą telekomunikacyjną T-Mobile Polska stworzyliśmy nową jakość, która zmieniła układ sił na rynku usług dla klientów biznesowych w Polsce.”

- powiedziała Renata Filipek-Baryłowska, Dyrektor Departamentu Sprzedaży ds. Klientów Korporacyjnych Rynek Biznesowy T-Mobile Polska, oraz dodała

„Wspólnie z Netią przygotowaliśmy alternatywną ofertę wobec Orange, który świadczył usługi dla Poczty Polskiej od wielu lat. Dla GTS Poland i T-Mobile Polska jest to już czwarty wygrany kontrakt na budowę dużej sieć ogólnopolskiej w tym roku.”

- Zawarcie umowy z Pocztą Polską to dla Netii i całego rynku moment historyczny i dowód głębokich zmian zachodzących na rynku. Ta najprawdopodobniej największa sieć transmisji danych w Polsce, od zawsze była obsługiwana przez byłego monopolistę – dawną Telekomunikację Polską. Wspólnie z GTS udało się nam tę hegemonię przełamać.

– powiedział Cezary Chałupa, Dyrektor Generalny Rynku Klientów Biznesowych w Netii.

- Jest to największy kontrakt realizowany przez Netię, zarówno na rynku publicznym, jak i komercyjnym. Wraz z innymi dużymi kontraktami wygranymi w ostatnim czasie przez Netię, dowodzi mocnej i konsekwentnie poprawiającej się pozycji naszej firmy na rynku usług dla sektora publicznego. Kontrakt ten jest też świetną referencją dla innych wymagających klientów biznesowych

– dodał Cezary Chałupa.

Źródło: T-Mobile