Firma Verint® Systems Inc. została sklasyfikowana jako czołowy dostawca w rankingu rozwiązań do optymalizacji pracy zasobów ludzkich 2015 Value Index for Workforce Optimization (Ventana Research, 2015 Value Index for Workforce Optimization, 22 grudnia 2014 r.). Ranking przygotowany został przez firmę Ventana Research, zajmującą się badaniami i doradztwem w branży technologicznej.

Jak wynika z przeprowadzonej przez firmę Ventana kompleksowej oceny ofert rozwiązań do optymalizacji pracy zasobów ludzkich, Verint stoi na czele zestawienia producentów. Rozwiązania oceniono w następujących siedmiu kategoriach: łatwość używania, łatwość zarządzania, niezawodność, możliwości, swoboda dostosowywania, reputacja dostawcy i zwrot z inwestycji. Firma Verint już drugi rok z rzędu została uznana za czołowego dostawcę w rankingu Value Index.

„Verint utrzymuje czołową pozycję ogólną w naszym zestawieniu ‘Workforce Optimization Value Index’ z uwagi na szeroką gamę oferowanych narzędzi oraz usług doradczych, modeli udostępniania i usług wsparcia”

— powiedział Richard Snow, wiceprezes i dyrektor ds. badań w zakresie zaangażowania klientów w firmie Ventana Research.

Ventana Research definiuje „optymalizację pracy zasobów ludzkich” jako skuteczne zarządzanie wszystkimi czynnościami związanymi z pracownikami i odnoszącymi się do obsługi interakcji z klientami, które pomagają zadbać o optymalną obsługę klienta i koncentrację na wspólnych celach w zakresie przychodów i jakości obsługi.

„Zarządzanie zadaniami związanymi z pracownikami w zakresie interakcji z klientami staje się coraz bardziej złożone z wielu powodów. Jednym z nich jest rosnąca liczba interakcji za pośrednictwem większej liczby kanałów budowania zaangażowania klientów i większa liczba pracowników, którzy się nimi zajmują”

— dodał Snow.

„Inwestowanie w systemy do zarządzania tymi działaniami staje się niezbędne”.

Oto poszczególne wyniki uzyskane przez firmę Verint w rankingu Value Index:

  • Najwyższa ocena za możliwości produktu — oceniono tu możliwości dostawcy w zakresie zaspokajania potrzeb różnych grup w firmie, od kadry zarządzającej po menedżerów działów.

  • Najwyższa ocena za reputację — oceniono tu zarządzanie i stabilność finansową dostawcy, a także procesy opracowywania produktów, usługi, jakość obsługi, a także to, co klienci mówią na temat dostawcy i jego oferty.

  • Znaczne inwestycje w zapewnienie łatwości używania, które przyczyniają się do wysokiej pozycji firmy w rankingu, oraz duże postępy w obszarze usług opartych na chmurze, współpracy i mobilności.

  • Ventana Research zauważa też, że Verint „dysponuje wieloma referencjami klientów i przykładami wdrożeń” — odzwierciedla to własny, specjalny program obsługi klienta wdrożony przez firmę Verint i zaangażowanie przedsiębiorstwa w stosowanie w swoich ramach tych samych rozwiązań, które są polecane i wdrażane w firmach klientów.

Z badań Ventana Research wynika również, że aplikacjami, które według największej grupy przedsiębiorstw z największym prawdopodobieństwem wpłyną na wydajność obsługi interakcji, będą narzędzia analityczne. W odrębnym tekście (Ventana Research, Customer Engagement Analytics Getting Simpler with Verint, 12 stycznia 2015 r.) Richard Snow zauważył, że niedawne przejęcie firmy KANA „pozwoliło firmie Verint pójść do przodu na rynku rozwiązań do budowania zaangażowania klientów”. Analityk wymienił też rozwiązanie Verint Engagement Analytics™ jako przykład na połączenie narzędzi obu producentów, które pomaga przedsiębiorstwom zwiększyć wydajność przez oparte na informacjach planowanie, zarządzanie zmianami i szkolenia pracowników.

Źródło: Verint