Spośród 261 ankietowanych, 75 proc. odpowiedziało, że korzysta z jakiejś formy kontroli aplikacji internetowych. 14 proc. badanych zadało pytanie „Co to kontrola aplikacji?", co jest niepokojące, biorąc pod uwagę liczbę zagrożeń występujących w warstwie aplikacji. Co ciekawe, 11 proc. opowiedziało „nie".

Z najnowszej ankiety wynikają zarówno dobre, jak i złe wieści. Dobrą wiadomością jest to, że aż 3 na 4 respondentów stosuje obecnie kontrolę aplikacji jako część strategii bezpieczeństwa w firmie. Zwłaszcza, że w dalszym ciągu zwiększa się liczba, różnorodność i wyrafinowane ataków w warstwie aplikacji. Encyklopedia Kontroli Aplikacji FortiGuard zawiera obecnie 219 aplikacji „wysokiego ryzyka”. W bazie danych FortiGuard jest w sumie 2 225 różnych aplikacji (stan na 17 lipca 2012 roku). Większość z nich nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, a wiele jest bardzo przydatnych np. Skype czy Spotify.

Firmy, które korzystają z technologii do kontroli aplikacji mogą zdecydować, czy chcą zezwolić użytkownikom na uruchomienie danych aplikacji. Mogą także podjąć decyzję zezwalającą wyłącznie niektórym osobom lub grupom użytkowników na korzystanie z aplikacji, zakazując tego jednocześnie innym. Rozwiązania takie zabezpieczają przed złośliwymi aplikacjami, jednocześnie zwiększając wydajność sieci i poprawiając produktywność użytkowników.

Informacje na temat kontroli aplikacji można znaleźć na stronie blog.fortinet.com/application-control-changing-the-security-paradigm

Encyklopedia Kontroli Aplikacji FortiGuard znajduje się pod adresem:www.fortiguard.com/applicationcontrol/app_pop_risk.html

Źródło: Fortinet