Nowy zestaw rozwiązań wpisuje się w coraz powszechniejszy trend BYOD (ang. Bring Your Own Device) polegający na korzystaniu z urządzeń prywatnych do celów służbowych poprzez umożliwienie skutecznego wykonywania kopii zapasowych przy zapewnieniu bezpiecznego dostępu do danych i możliwości samoobsługi dla użytkowników mobilnych.

Firma CommVault poinformowała o wprowadzeniu zestawu rozwiązań Simpana for Endpoint Data Protection, opracowanego z myślą o umożliwieniu pracownikom mobilnym skutecznego wykonywania kopii zapasowych danych przechowywanych na laptopach, komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Umożliwia on w pełni bezpieczny dostęp do danych i możliwość samoobsługi.

Obecnie pracownicy mobilni coraz częściej korzystają z danych przechowywanych na ich laptopach czy desktopach będących poza kontrolą działu informatycznego. W związku z tym przedsiębiorstwa bardziej niż kiedykolwiek potrzebują ochrony poufnych danych przechowywanych na komputerach stacjonarnych, laptopach i urządzeniach mobilnych. Z badania przeprowadzonego przez Ponemon Institute wynika, że przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych, takie jak ich utrata lub niemożność odzyskania z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych pracowników, kosztują przedsiębiorstwa średnio 3,5 mln USD. Dlatego firmy coraz częściej przechodzą na centralnie zarządzane platformy, które zapewniają ochronę danych, możliwość pracy grupowej, bezpieczne przeszukiwanie zasobów elektronicznych (eDiscovery) oraz zgodność z obowiązującymi w danej branży czy kraju regulacjami.

Simpana for Endpoint Data Protection to autonomiczny zestaw rozwiązań oferujący elastyczne licencjonowanie i możliwość łączenia w pakiety. Zestaw ten umożliwia przedsiębiorstwom obniżenie kosztów i ryzyka dzięki ochronie przed utratą danych, zapewnieniu zgodności z przepisami oraz możliwości bezpiecznego przeszukiwania zasobów elektronicznych w skali całego przedsiębiorstwa. Simpana for Endpoint Data Protection pozwala zwiększyć wydajność pracowników dzięki możliwościom samoobsługi w zakresie odzyskiwania danych, bezpiecznego udostępniania plików, zaawansowanej analizy danych i raportowania.

„Wprowadzenie na rynek rozwiązania Endpoint Data Protection, które oferuje klientom nowy, rozszerzony zestaw funkcji oraz elastyczne licencjonowanie to duży krok naprzód. Dzięki temu mogą oni stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem danymi i rosnącą złożonością tego procesu, co często wykracza poza możliwości działów informatycznych”  powiedział Rama Kolappan, dyrektor działu rozwiązań mobilnych w firmie CommVault. „Na pierwszych stronach gazet wciąż pojawiają się informacje o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych, co rujnuje wizerunek przedsiębiorstw. Nasz nowy zestaw rozwiązań zapewnia ochronę oraz dostęp do danych przechowywanych w dziale informatycznym, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą się martwić o ich bezpieczeństwo”.

Rozwiązanie Endpoint Data Protection firmy CommVault oferuje przedsiębiorstwom następujące możliwości i funkcje, dostępne w pakietach dostosowanych do indywidualnych potrzeb:

 • Błyskawiczne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych danych
  - Większa kontrola nad danymi przechowywanymi na infrastrukturze użytkowników dzięki przejrzystej i skutecznej ochronie laptopów i komputerów stacjonarnych, w tym deduplikacji u źródła, elastycznemu harmonogramowaniu i ograniczaniu pasma.
  - Mniejsze ryzyko biznesowe dzięki ochronie własności intelektualnej za pomocą podejścia opartego na politykach.
  - Większa produktywność dzięki dostępowi do danych objętych ochroną z każdego miejsca i w dowolnym czasie za pomocą portalu WWW, aplikacji mobilnej i Eksploratora Windows.

 • Bezpieczne udostępnianie plików
  - Dostęp do plików za pomocą laptopów i urządzeń mobilnych, dzięki czemu pracownicy mogą korzystać z wszelkich niezbędnych zasobów w dowolnym miejscu i czasie.
  - Możliwość pracy grupowej w skali całego przedsiębiorstwa bez konieczności polegania na dziale informatycznym lub ryzykownych komercyjnych usługach przetwarzania w chmurze.
  - Bezpieczeństwo poufnych danych biznesowych oraz zgodność z korporacyjnymi wytycznymi dotyczącymi danych dzięki regułom dostosowanym przez dział informatyczny.

 • Zintegrowana zgodność z przepisami oraz przeszukiwanie zasobów elektronicznych (eDiscovery)
  - Większa zgodność z przepisami i lepsze zarządzanie dzięki możliwości przeszukiwania zasobów elektronicznych w skali całego przedsiębiorstwa.
  - Szybsze reagowanie na zmiany w przepisach dzięki możliwości przeszukiwania informacji przechowywanych w formie elektronicznej (ang. Electronically Stored Information — ESI) w skali całego przedsiębiorstwa.
  - Bezpieczeństwo i efektywność dzięki dostępowi opartemu na rolach oraz możliwości łatwego dostosowania wyszukiwanych danych do obowiązujących przepisów.

 • Kompleksowe zabezpieczenie danych i ochrona przed ich utratą
  - Możliwość zdalnego czyszczenia danych w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych biznesowych o znaczeniu krytycznym, na przykład ich kradzieży lub utraty w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia.
  - Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami dzięki szyfrowaniu danych przesyłanych i danych nieaktywnych w celu zapewnienia zgodności z normami branżowymi i przepisami prawa. Zgodność oprogramowania CommVault Simpana z normą FIPS 140-2.
  - Zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi dzięki selektywnemu szyfrowaniu plików i folderów.

 • Analiza danych - wizualizacja danych w celu uzyskania cennych informacji
  - Możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji dzięki cennym informacjom.
  - Kompleksowy i łatwy w obsłudze panel kontrolny umożliwiający określenie wymogów w zakresie zgodności z przepisami.
  - Zarządzanie danymi przechowywanymi w punktach końcowych należących do użytkowników indywidualnych, grup użytkowników lub przedsiębiorstwa dzięki informacjom, takim jak typ, data utworzenia i wielkość pliku.

Źródło: CommVault