Firma Verint® Systems Inc. poinformowała o nawiązaniu globalnej współpracy strategicznej z przedsiębiorstwem Unify, czołowym producentem oprogramowania komunikacyjnego dla firm i dostawcą powiązanych usług. Współpraca ta rozszerza globalny zasięg i dostępność rozwiązań Verint Workforce Optimization™ (WFO) do optymalizacji pracy zasobów ludzkich na korporacyjne contact center i centra budowania zaangażowania klientów.

W styczniu 2014 r. przedsiębiorstwo Unify poinformowało o wyborze firmy Verint na swojego globalnego partnera. Od czasu sformalizowania współpracy w sierpniu 2014 r. oba podmioty koncentrowały się na wspólnych strategiach wprowadzania produktów na rynek, które wykorzystują obecność firmy Unify w sektorze przedsiębiorstw i czołową pozycję firmy Verint na rynku rozwiązań WFO. W ramach nawiązanej współpracy Unify sprzedaje rozwiązania Verint do optymalizacji pracy zasobów ludzkich, dzięki czemu technologia ta jest jeszcze szerzej dostępna na całym świecie. Verint będzie też ściśle współpracować z firmą Unify, aby wspólnie opracowywać strategiczne funkcje, które pozwolą contact center obsługiwanym przez Unify w pełni wykorzystać swój potencjał.

„Z przyjemnością rozszerzamy naszą ofertę o produkty firmy Verint, cenionego lidera w dziedzinie rozwiązań do optymalizacji zaangażowania klientów i pracy zasobów ludzkich. Niecierpliwie oczekujemy też na wspólne inicjatywy strategiczne, które pomogą naszym klientom odnieść sukces”

— powiedział Stephen Feldman, dyrektor ds. zarządzania produktami dla contact center w firmie Unify.

Unify oferuje pakiety zaawansowanych usług (zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem partnerów), obejmujące takie funkcje jak telefonia IP, współpraca internetowa, wideokonferencje, narzędzia mobilne i rozwiązania dla contact center, które maksymalizują produktywność oraz wykorzystanie dotychczasowych infrastruktur i procesów biznesowych. Rozwiązania Unify działają w praktycznie każdym kanale komunikacji niezależnie od używanego urządzenia — na telefonach stacjonarnych, smartfonach, tabletach, komputerach biurkowych lub laptopach.

„Firma Verint bardzo się cieszy z nawiązanej współpracy. Wzmacnia ona naszą obecność w branży, zwiększa dostępność technologii dzięki globalnej sieci partnerów i może zapewnić klientom jeszcze lepszy dostęp do rozwiązań i usług firm Unify i Verint oraz więcej związanych z nimi korzyści”

— dodał Oren Stern, wiceprezes ds. strategii w dziedzinie produktów w dziale Enterprise Intelligence Solutions™ w firmie Verint.

Informacje o firmie Unify

Unify to jedna z wiodących na świecie firm oferujących oprogramowanie i usługi komunikacyjne, dostarczająca zintegrowane rozwiązania komunikacyjne dla ok. 75% przedsiębiorstw z listy Fortune Global 500. Produkty Unify łączą liczne sieci, urządzenia i aplikacje na jednej, łatwej w obsłudze platformie, która umożliwia zespołom komunikację w oparciu o bogatą gamę narzędzi. Pozwala to przekształcić sposób komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie, a tym samym usprawnić pracę zespołową, wprowadzić do firmy nową energię i zwiększyć wyniki biznesowe. Firma Unify ma duże doświadczenie w zakresie niezawodności produktów, innowacji, otwartych standardów i bezpieczeństwa. www.unify.com/us

Informacje o firmie Verint Systems Inc.

Verint® jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań typu Actionable Intelligence®. Wykorzystanie tego rodzaju narzędzi jest obecnie koniecznością w obliczu dynamicznego przyrostu ogromnej ilości informacji, ponieważ umożliwiają one organizacjom wgląd w sytuację, a osobom podejmującym decyzje ułatwiają przewidywanie, reagowanie i inicjowanie działań. Rozwiązania Verint Actionable Intelligence pozwalają organizacjom sprostać trzem istotnym wyzwaniom, takim jak: optymalizacja relacji z klientami, analiza danych związanych z bezpieczeństwem, a także ochrona przed oszustwami i ryzykiem oraz zapewnienie zgodności z przepisami. Ponad 10 000 organizacji w przeszło 180 krajach, w tym ponad 80% firm z listy Fortune 100, używa rozwiązań Verint, aby zwiększyć swoją wydajność oraz bezpieczeństwo na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.verint.com.

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość odnoszące się do firmy Verint Systems Inc., w tym stwierdzenia dotyczące jej oczekiwań, przewidywań, opinii, możliwości, planów, strategii i przekonań, oraz stwierdzenia o podobnym charakterze. Nie gwarantują one przyszłych wyników i opierają się na oczekiwaniach zarządu, które wiążą się z wieloma czynnikami ryzyka i niepewności mogącymi sprawić, że wyniki uzyskane faktycznie mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Szczegółowe omówienie takich czynników ryzyka można znaleźć w sprawozdaniu rocznym firmy Verint w formularzu 10-K za rok obrachunkowy zakończony 31 stycznia 2014 r. oraz w innych sprawozdaniach składanych w amerykańskiej Komisji Giełdy i Papierów Wartościowych SEC. Wspomniane stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszej informacji prasowej odnoszą się do sytuacji istniejącej w dniu jej publikacji. Z wyjątkiem okoliczności określonych przez przepisy prawa, firma nie zobowiązuje się do aktualizowania ani rewidowania stwierdzeń wybiegających w przyszłość ani do podawania powodów, dla których wyniki uzyskane faktycznie mogą się różnić.

Źródło: Verint